Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Nyhetsarkiv

Till minne av Horst Brüning, MHRFs förbundsordförande 2000–2007

[2020-06-26 12:54] Motorhistoriska Riksförbundets tidigare förbundsordförande, tillika före detta president för Fédération Internationale des Véhicules Anciens, den internationella rörelsen för historiska fordon, har avlidit den 19 juni 2020 efter en längre tids sjukdom. Horst Brüning blev 73 år. Horst föddes i den tyska staden Hanau som familjen snart lämnade för Belgien. Som ung vuxen utbildade han sig i hotellbranschen i England och Frankrike. Vid fyllda 25 år flyttade så Horst till Stockholm för en anställning på Sheraton. Snart fick han som chef på hotell Anglais och Strand utlopp för sina visioner och det ständiga drivet. För det är nog så man bäst kan beskriva Horst. När han passerat de 60 tog han fortfarande trapporna, sex våningar upp till Motorhistoriska Riksförbundets kansli, när vi andra tog hissen. Gissa vem som var först uppe, Horst förstås. Horsts energi gick igen i hans intresse för historiska fordon och racing med sådana. Men det stannade inte vid fordonen, allt runt omkring var viktigt. Aktiv i många klubbar och ordförande i Racerhistoriska Klubben räckte liksom inte. Snart, 1992, var han engagerad i MHRFs styrelse som sekreterare för att längre fram arbeta på förbundets kansli. 2000 blev Horst så ordförande för MHRF. Under åren i början av 2000-talet var Horst även president i IHVO (International Historic Vehicle Organization). Horst var den förenande kraften som ledde till att IHVO 2004 gick upp i den globala organisationen FIVA (Fédération International des Véhicules Anciens). När han lämnade MHRFs styrelse 2007 var det för ett ännu större uppdrag, som president i FIVA. Horst ledde FIVA med ett outsinligt driv och medverkade överallt i världen under åren 2007–2013 med målet att sätta FIVA och den fordonshistoriska rörelsen på kartan. Horst bidrog till att utveckla den rörelsen var än han befann sig. Han hade lätt för att skapa nya kontakter samtidigt som han var otålig och krävande som ledare. Hans visioner lyfte såväl MHRF som FIVA. Under Horsts ledning växte FIVA från ett medlemsantal på 500 000, i huvudsak i central- och Västeuropa, till 1 600 000 i en global rörelse med Kanada, Kina, USA, Ryssland och länder i arabvärlden liksom Asien som medlemmar. Horst drev också på för att FIVA skulle bli mer aktiv som organisation. Rätt kontakter var viktiga mål för Horst och skapandet av EUs parlamentariska grupp för historiska fordon var en av många nya kontaktytor som etablerades. Han tog också med sig styrelseledamoten Georg Magnussons tillika MHRFs devis För gårdagens fordon på morgondagens vägar och gjorde den till FIVAs och hela världens Yesterday's vehicles on tomorrow's roads. Ett banbrytande liv, som outplånligt påverkat såväl den fordonshistoriska rörelsen som enskilda personers möjligheter, har nu nått vägs ände. Horst, vår busiga och pådrivande vän har med sorg och saknad lämnat jordelivet alldeles för tidigt den 19 juni i år. Horst blev 73 år. Våra tankar och kondoleanser går till Horsts hustru Gia, barn och barnbarn, släkt och vänner. Kurt Sjöberg förbundsordförande MHRF                                            Jan Tägt generalsekreterare MHRF

Undvik dyrköpta körkorts- och fordonstjänster på webben

[2020-06-25 08:37] Motorhistoriska Riksförbundet har ännu en gång uppmärksammats på en webbplats som erbjuder betaltjänster inom körkorts- och fordonsområdet. De tjänster som tillhandahålls är myndighetsuppgifter som du kan hämta från Transportstyrelsen, i de flesta fall gratis eller till en väsentligt lägre kostnad. På webbplatsen trafikstyrelsen.org kan man sedan början av juni 2020 exempelvis beställa registreringsskyltar och blanketter för ansökan om körkortstillstånd samt anmäla avställning av ett fordon. Tjänsterna kostar mellan 590 och 1990 kronor. Alla de aktuella tjänsterna går att utföra kostnadsfritt hos Transportstyrelsen på deras webbplats. Denna typ av webbplatser är ett återkommande problem. Ett tidigare exempel är webbplatsen trafikstyrelsen.com som har stängts ner. Det skedde efter att Patent- och marknadsdomstolen vid vite förbjöd webbplatsen att marknadsföra trafik- och fordonstjänster som ger konsumenter intrycket att det är en myndighet som står bakom. Domen föll den 20 december 2019, kärande var Konsumentombudsmannen i Karlstad. Ska du anmäla på- eller avställning eller beställa fordons- eller körkortshandlingar bör det alltid ske via Transportstyrelsen webbplats, transportstyrelsen.se. MHRF avråder från att använda andra tjänster. Rådet gäller i princip allt myndighetsutövande i Sverige. Vänd dig alltid direkt till berörd myndighet. Jan Tägt generalsekreterare MHRF      

Fem utmaningar för det rullande kulturarvet

[2020-06-02 15:38] MHRFs myndighetsråd har tagit fram fem ställningstaganden i frågor som förbundet betraktar som särskilt viktiga att driva när det gäller bevarandet och användandet av det rullande kulturarvet i Sverige. Sedan starten 1969 har Motorhistoriska Riksförbundet verkat för att förbättra förutsättningarna för bevarandet och användandet av det rullande kulturarvet. Till det rullande kulturarvet räknas fordon som är 30 år och äldre. Under årens lopp har MHRFs arbete burit frukt, bland annat genom undantag från kontrollbesiktning och fordonsskatt för historiska fordon. För att nämna några exempel. Fortfarande finns det stora utmaningar för den fordonshistoriska rörelsen. – Vårt myndighetsråd har tagit fram fem ställningstaganden i frågor som MHRF just nu betraktar som särskilt viktiga att driva när det gäller bevarandet och användandet av det rullande kulturarvet i Sverige, förklarar förbundsordförande Kurt Sjöberg som själv ingår i Myndighetsrådet.   Framtida fossilfria flytande bränslen för gårdagens fordon – Historiska fordon ska vid bränsleomställningen fortsatt kunna brukas utan, eller med endast smärre, tekniska förändringar. Bevarande och användande av det rullande kulturarvet – När myndigheter fattar beslut som rör historiska fordon ska bevarandet och användningen av dessa beaktas. Ursprungskontroll. Ansökan om ursprungskontroll för historiska fordon – En ansökan om ursprungskontroll för historiska fordon där registreringshandling eller tullhandling saknas ska godkännas om fordonet, komplett, helt eller delvis demonterat, funnits i Sverige i minst 20 år. Gränsöverskridande transporter. Export och import av historiska fordon och fordon av intresse för samlare samt delar till sådana fordon – Export och import av historiska fordon, fordon av intresse för samlare och delar till dessa oavsett skick och funktion, ska ej omfattas av EUs avfalls- och transportregler. Registrering och teknisk identifiering – Vid registreringsbesiktning ska ett historiskt fordon vars identitetsmärkning är skadat eller saknas godkännas om fordonet ändå säkert kan identifieras. – Kraven på historiska fordons utrustning och beskaffenhet ska vid registreringsbesiktning vara de som gällde vid tillverkningstillfället och styras av rätt tillämpad ursprungskategori. Mer om Myndighetsrådet finns att läsa här. Pressmeddelande MHRF

Risk för ånglåsproblem i Corona-tider

[2020-05-15 13:25] Den minskade trafiken på grund av Corona-pandemin kan leda till att vinterbensin även säljs under sommaren. Detta kan leda till problem med ånglås.  

Nya föreskrifter om motorcyklar väntas nästa år

[2020-05-08 21:31] Efter MHRFs remissvar: TS förslag gällande mc-föreskrifter planeras träda i kraft 2021. Arbetet med nya tekniska bestämmelser för motorcyklar har pågått några år hos Transportstyrelsen i Borlänge och Motorhistoriska Riksförbundet har fått tillfälle att lämna synpunkter under arbetets gång. Nu har MHRF svarat på en remiss om det slutgiltiga förslaget som planeras träda i kraft 2021. Jämfört med tidigare bestämmelser är Transportstyrelsens senaste förslag väsentligt förenklat och lätt att förstå. Tanken är att underlätta för besiktningsföretagen vid registrerings- och kontrollbesiktningar. Bestämmelserna kommer främst att tillämpas vid registreringsbesiktning av tidigare avregistrerad eller importerad motorcykel.     Ägarna ska också lätt förstå vilka krav som ställs på motorcykeln för att den ska vara trafiksäker. De synpunkter MHRF tidigare lämnat har Transportstyrelsen tagit hänsyn till.     De mindre synpunkter MHRF nu lyfter är: Motorcykel uppbyggd av delar, som ges samma årsmodell som sin serietillverkade motsvarighet, ska anses tagen i bruk det aktuella året om fordonet så långt det är möjligt överensstämmer med den serietillverkade. MHRF anser att gränsen för när fordonsidentifieringsnummer får finnas på plåt nitad på ramen bör ändras från förslagets 1969 till 1982. Sidvagnsmotorcyklar från före 1970 med lätt avmonterbar sidvagn bör få brukas med och utan sidvagn om den besiktigats med. Det finns speciella regler för motorcyklar som importeras för eget bruk, är flytt-gods eller ärvs från utlandet. Detta bör vara möjligt från alla länder, inte bara EU/EES och Nordamerika som i förslaget. Detta har även SMC krävt sedan 2006. Jan Tägt generalsekreterare MHRF

MHRFs ägarguider

[2020-04-02 07:56] Motorhistoriska Riksförbundet tar just nu fram en serie guider för dig som ägare av ett historiskt fordon. Först ut: Egenkontrollguiden. För att säkerställa rimliga villkor för de historiska fordonen är besiktningsfriheten ett välkommet och efterlängtat besked efter många års arbete av Motorhistoriska Riksförbundet, FIVA och våra systerorganisationer inom EU. Besiktningsfriheten innebär samtidigt ett stort ansvar för dig som fordonsägare. Därför har vi tagit fram denna skrift med tips och praktiska råd som ett underlag till stöd för egenkontroll av ditt fordon. Många klubbar anordnar tillsammans med besiktningsföretagen tillfällen då klubbmedlemmarna kan träffas och få sina fordon kontrollerade vilket kan vara ett trevligt alternativ. Speciellt om du är det minsta osäker rekommenderar MHRF besiktningsföretagens tester för besiktningsbefriade fordon. De har även särskilda tester om du ska sälja ditt fordon. Uppgifterna i testet är enbart till för dig som ägare – eller som köpare – av ett historiskt fordon. Genom egenkontroll alternativt besiktningsföretagens tester får du vetskap om ditt fordons behov av reparationer och underhåll. Tänk på att flygande inspektion fortfarande kan ske ute på vägarna, även om ditt fordon är besiktningsbefriat. Jan Tägt generalsekreterare MHRF  

Räkna på din MHRF-försäkring – smidigare än någonsin!

[2020-03-30 17:10] MHRF-försäkringen, Sveriges äldsta – och största – försäkring för historiska fordon, lanserar i dagarna flera smidiga nyheter. Medlemmar i klubbar anslutna till Motorhistoriska Riksförbundet har möjlighet att teckna förmånliga försäkringar genom MHRF. Tack vare en nylanserad tjänst går det nu snabbt att få den information man behöver inför ansökan. – Med vår nya kalkylator är det nu ännu lättare att få information om lämpliga försäkringsalternativ och priser, säger Francisco Vall, handläggare på MHRF-försäkringen. Allt man behöver göra är att fylla i fordonstyp, årsmodell och marknadsvärde. För att räta ut frågetecknen ytterligare finns nu även ett FAQ, det vill säga en sammanställning av de vanligaste frågorna rörande MHRF-försäkringen. – På tal om smidigt, allt som rör MHRF-försäkringen ska från och med nu vara responsivt och anpassat till dator, surfplatta och mobiltelefon, hälsar Francisco Vall. Det går förstås även att gå in direkt via mhrf.se/mobile. Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF På bilden ovan (från vänster) MHRFs försäkringshandläggare Jan Seglert, Lennart West och Francisco Vall. Kontaktuppgifterna hittar du här. Foto: Therése Särnbäck

Vägledning till föreningar avseende inställda eller framskjutna årsmöten

[2020-03-19 15:12] I den rådande situationen med coronaviruset får MHRF frågor från medlemsklubbarna rörande hur man ska hantera årsstämmor som är planerade den närmaste tiden. Med anledning av detta har vi satt ihop denna vägledning. Att skjuta upp föreningens årsmöte på grund av coronaviruset Motorhistoriska Riksförbundet rekommenderar att förening som ska hålla årsmöte under våren 2020 ställer in det tillsvidare på grund av den ökade spridningen av coronaviruset internationellt och i Sverige. Om stadgarna inte uttryckligen anger att årsstämman ska genomföras fysiskt kan dock ett möjligt alternativ vara att genomföra den via något digitalt/virtuellt verktyg. Möjliga konsekvenser Att ställa in mötet kan innebära att den sista dagen då årsstämman ska genomföras enligt stadgarna passeras. Styrelsen tappar vid den tidpunkten sitt mandat då den varken beviljats ansvarsfrihet, fått fortsatt förtroende eller blivit vald. Styrelsen har formellt därmed inte möjlighet att uppfylla sina åtaganden. Med tanke på denna unika situation är det rimligt att anta att leverantörer av varor och tjänster inte stoppar dessa. Det mest kritiska torde då vara föreningens ekonomiska medel och åtaganden. Det kan därför vara en god idé att säkerställa både tillgång till dessa och att ingångna åtaganden uppfylls så långt det är möjligt samt hålla berörda informerade. Om årsstämman inte hålls stadgeenligt utan vid ett senare tillfälle är det stämman som avgör om styrelsen agerat ansvarsfullt och för föreningens bästa. Läget är helt unikt och oförutsägbart. Allt kan därför inte hanteras som vanligt. Situationen förhindrar styrelsen att agera på det sätt den är bunden till av till exempel stadgar, avtal eller att göra vad den föresatt sig. Det gäller särskilt möjligheten att uppfylla det som skulle ha gällt enligt rättsligt bindande överenskommelser. Förutom det läge vi befinner oss i kan det äldre rättsbegreppet högre hand (som avser naturkrafter, så som sjukdom som inte kan kontrolleras eller undvikas) vara det styrelsen kan hänvisa till. Förslag till information till föreningens medlemmar om att årsmötet ställs in En lämplig text kan vara följande: I dag har styrelsen i ”föreningens namn” tagit beslutet att ställa in årsmötet den ”datum, månad och plats”. Anledningen är spridningen av coronaviruset. Vi har alla ett ansvar mot varandra att inte sprida smittan vidare, och många av våra medlemmar och förtroendevalda utgör en extra utsatt riskgrupp som vi naturligtvis vill värna om. Styrelsen anser att det därför är viktigt att undvika sammankomster och möten som inte är absolut nödvändiga. Nytt datum för årsmötet kommer att meddelas, ”var/hur informationen kommer publiceras,” när den rådande situationen har normaliserats. Att ställa in planerade aktiviteter Motorhistoriska Riksförbundet rekommenderar också att föreningen tills vidare ställer in planerade större träffar fram till minst slutet på maj, t ex arrangemang med fordon, marknader och medlemsmöten. För mindre arrangemang bör klubben göra en individuell bedömning för vart och ett. MHRF rekommenderar att träffar med tillresande utanför närområdet ställs in eller flyttas fram. Mer information finns att hämta här Föreningen bör i största möjliga mån följa myndigheternas rekommendationer. Information finns bland annat att finna via följande länkar: Samlad information från Sveriges myndigheter – www.krisinformation.se Aktuell information om läget – www.folkhalsomyndigheten.se Information till arrangörer av evenemang – www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/ Reserekommendationer – www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (sök på Corona) – www.msb.se Om du inte har några symtom, men har allmänna frågor om Covid-19 – Nationella informationsnumret 113 13 Om man misstänker att man smittats ska man kontakta 1177 Vårdguiden, den nationella sjukvårdsupplysningen, för att eventuellt hänvisas vidare till provtagning – Vårdguiden 1177      

Remiss från Naturvårdsverket: Vägledning vid export

[2020-03-19 10:44] Naturvårdsverket har nyligen skickat ut en remiss rörande information om gränsöverskridande transporter av historiska fordon och begagnade fordonsdelar. Motorhistoriska Riksförbundet, Riksantikvarieämbetet, KAK, Tullverket, Riksförbundet M och ett antal av MHRFs medlemsklubbar har getts möjlighet att lämna synpunkter på Naturvårdsverkets remiss gällande vägledning vid export. Det är Länsstyrelsen i Skåne län som utarbetat och skickat förslaget på uppdrag av Naturvårdsverket. Förslaget innehåller detaljerade krav på uppgifter som transportör och ägare ska kunna visa upp för att historiska fordon och dess delar inte ska anses vara avfall och därmed förbjudas att föras ut eller in i Sverige. MHRFs ståndpunkt är att historiska fordon och begagnade delar till dessa, liksom fordon av intresse för samlare och museer, inte är avfall. Här hänvisar vi till Avfallsförordning 2011:927, Directive 2000/53/EC – ”ELV Directive” och Correspondets’ guideline No 9. Trots att fordon, hela eller fullständigt demonterade, inte omfattas av dessa regler kom mark- och miljödomstolen i Växjö till en annan slutsats i augusti 2018 avseende en VW-buss som köpts på auktion i Sverige av en tysk medborgare. Frågan om hur gällande regelverk ska tillämpas är därför av stor principiell betydelse för fortsatt internationell handel med historiska fordon. Ta del av Naturvårdsverkets remiss samt MHRFs, Riksantikvarieämbetets och KAKs svar här. Domen i mark- och miljödomstolen kan läsas mer om här. Jan Tägt generalsekreterare MHRF  

Kvarvarande klubbkonferenser skjuts på framtiden pga Coronaviruset

[2020-03-11 15:46] MHRF har beslutat att ställa in vårens kvarvarande klubbkonferenser. Motorhistoriska Riksförbundet har beslutat att ställa in de kvarvarande klubbkonferenserna i Skurup, Mönsterås och Falun på grund av coronaviruset där osäkerheten ökar för var dag. Vi månar om våra gäster och vill inte ta onödiga risker utan istället bidra till att minska smittspridningen. Vi återkommer när allt lugnat ner sig med ett nytt datum för dessa konferenser, troligen efter semesterperioden. Med hälsningar från MHRFs kansli och styrelse    

Kalendarium - Interna evenemang

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?