Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Nyhetsarkiv

Vilket är ditt landskapsfordon?

[2021-03-12 13:21] Varför bara landskapsdjur? Nu kan du tillsammans med Classic motor utse ditt landskapsfordon! Vi har landskapsblommor och landskapsdjur, ja till och med landskapsstenar. Exempelvis är Värmlands landskapssten kyanitkvartsit. Har du hört talas om den? Men visst har du hört talas om Jösse Car (även om det ännu inte hunnit bli ett klassiskt bilmärke i strikt mening)? Det är alltså dags att utse Sveriges landskapsfordon. Det enda du behöver göra är att skriva landskap, märke och modell samt gärna en motivering till varför just det fordonet förtjänar att representera ett visst landskap. – Helst ska fordonet ha minst 30 år på nacken, förklarar Anders Nordner, chefredaktör på Classic motor tillika initiativtagare till kampanjen. Du som har den bästa motiveringen vinner en helårsprenumeration på Classic motor! Läs mer om hur du kan nominera ditt landskapsfordon på Classic motors hemsida. Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF

MHRF påminner: Begränsade möjligheter att återfå ursprungsdokument av TS

[2021-02-15 16:56] – Man har bara ett år på sig att återfå ursprungsdokument från Transportstyrelsen, påminner MHRFs generalsekreterare. Den som lämnat in originalhandlingar till Transportstyrelsen i samband med ansökan om ursprungskontroll kan sedan den 1 februari 2020 ansöka om att få dem återlämnade. Detta tack vare flera års arbete från Motorhistoriska Riksförbundet. Men det finns en del begränsningar. För att ansöka om att få tillbaka fordonsdokument gäller bland annat: att originalhandlingarna ska ha ett fordonshistoriskt värde att fordonet normalt ska vara 30 år eller äldre vid ansökan om återlämnade. Det finns dock ytterligare en hake. – Ansökan kan göras tidigast tio år, och senast elva, efter det att fordonet genomgått registreringsbesiktningen och erhållit nummerskyltar, förklarar MHRFs generalsekreterare Jan Tägt och påminner om att det innebär att man bara har ett år på sig. Läs mer om vad som gäller vid återlämnande av originaldokument från Transportstyrelsen här. Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF

MHRFs kansli välkomnar Karl Ask

[2021-01-25 09:52] MHRFs kansli förstärker med en administrativ kundtjänst från och med slutet av januari. Motorhistoriska Riksförbundet har anställt Karl Ask som administratör och kundtjänstmedarbetare. Detta som en del i arbetet med att utveckla organisationen och det dagliga arbetet med medlemsservice och MHRF-försäkringen. Med stor sannolikhet kommer det därför att vara han som svarar när man framöver ringer till kansliets växel. – Jag ser mycket fram emot att få välkomna Karl till gänget på kansliet. Han har kunskap om historiska fordon, klubbverksamhet och om de verksamhetsområden vi vill utveckla framöver, säger kanslichef Malin Erlfeldt. Karl Ask har under de senaste åren arbetat inom olika myndigheter med många uppdrag. Nu väntar nya utmaningar. – Det ska bli spännande att få vara en del av MHRFs kansli och den förändring som nu kommer genomföras, men även att få arbeta för klubbarna och kunna hjälpa deras medlemmar, säger Karl Ask som är väl insatt i förbundet, dels som ordförande i Svenska Saabklubben och dels som före detta styrelseledamot i MHRF. Fordonsintresset är brett. Även om samlingen har stor fokus på Saab med över tio Saab-bilar från 1966 till 2007 finns här även en Crescent-moped från 1962 och en polis-mc, en BMW R80 från 1981. Första arbetsdagen är den 25 januari. Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF  

Smidigare teknisk identifiering – plötsligt händer det?

[2021-01-13 10:14] En ny föreskrift om teknisk identifiering föreslås från Transportstyrelsen, något som Motorhistoriska Riksförbundet väntat på – och kämpat för –  i åtta år. Föreskriften är mycket viktig för den som ska registrera sitt fordon, men också för den som ansöker om ursprungskontroll. Sedan 2008 har ändrade föreskrifter och praxis vid ursprungskontroll gjort att tolkning och tillämpning av föreskrifterna glidit isär. I dag kräver Transportstyrelsen alltid en registreringshandling vid ursprungskontroll, även om sådan saknas och trots att gällande regler ger möjlighet till undantag. Föreskrifterna för teknisk identifiering och ursprungskontroll måste därför läsas parallellt för att förstås. Avsikten med gällande regler är att förhindra att förfalskade eller stulna handlingar används för att registrera ett stulet fordon. Det är just i samband med ursprungskontrollen som många fordonsägare får avslag, detta trots att de ansöker på basis av faktiska omständigheter och att fordonet inte är anmält stulet. Vid den tekniska identifieringen uppstår sällan situationer som inte kan lösas. Transportstyrelsens förslag är omfattande och berör flera föreskrifter. Bland annat föreslås upphävning av tidigare föreskrift från Vägverket (VVFS 2007:490). Målen är bland annat att: förtydliga vilka dokument som får användas vid teknisk identifiering för att förklara en viss identifieringsmärkning och att sådana dokument kan lämnas även efter ansökan om ursprungskontroll det bättre ska framgå vilka beslut och åtgärder som ett besiktningsorgan kan vidta det är besiktningsorganet som fastställer identitet, fordonsår och kategori klargöra vilka underlag som får användas för historiska fordon (äldre än 30 år) som funnits i Sverige de senaste 20 åren och fordon som tidigare använts i Sverige utan behov av registrering ersätta föreskriften (TSFS 2010:89) om fastställande för årsmodell av samlarfordon uppbyggt av delar med ett kapitel om fordon som byggts upp av delar från flera olika fordon för att likna ett äldre fordon. Den nya föreskriften föreslås träda i kraft 1 januari 2022. MHRF för nu dialog med bland andra Transportstyrelsen, ACCS, SFRO, TESTA, SMC och besiktningsbranschen om förslagets konsekvenser. Det är viktigt att hänsyn tas till de alternativa lösningar som behövs för att historiska fordon på ett konsekvent och rättssäkert sätt kan godkännas både vid tekniska identifiering och ursprungskontroll, oavsett fordonsslag, utförande eller ursprung. Jan Tägt generalsekreterare MHRF  

MHRFs kansli flyttar till Hägersten

[2021-01-07 14:35] Från och med måndagen den 7 december har MHRFs kansli och MHRF-försäkringen en ny adress. Motorhistoriska Riksförbundet lämnar Solna för att flytta till Hägersten, en av Stockholms närförorter på södra sidan. Adressen lyder från och med mitten av december Stenkilsgatan 5 i Örnsberg. – Utöver att verksamheten får bättre anpassade lokaler är det ett trevligt område som dessutom är smidigt att ta sig till och från, sammanfattar MHRFs kanslichef Malin Erlfelt. Hemsideadressen är fortsatt mhrf.se och telefonnumret 08-30 28 01. Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF

Macron hyllar insatser för historiska fordon

[2021-01-07 13:46] FIVAs tidigare ordförande Patrick Rollet får utmärkelse av Frankrikes president. FIVAs tidigare ordförande Patrick Rollet har hedrats av Frankrikes president Emmanuel Macron med en nationell orden för sina utmärkta förtjänster för den fordonshistoriska rörelsen i nästan fem decennier, inte bara i sitt hemland utan även i världen. I samband med presidentens nyårsutmärkelser tilldelades Rollet Ordre national du Mérite av rangen chevalier (riddare). Motorhistoriska Riksförbundet, som är en aktiv medlem i FIVA, gläds över Patrick Rollets – och den historiska fordonsrörelsens – erkännande. Vi hoppas även att han nu får mer tid för sina egna historiska fordon framöver. Läs mer om Patrick Rollets insatser och utmärkelsen på FIVAs webbplats. Timo Vuortio förbundssekreterare MHRF med förtroendeuppdrag inom FIVA

2020, utmaningarnas år för det rullande kulturarvet. Och möjligheternas.

[2020-12-13 17:40] 2020 har för många varit utmaningarnas år, inte minst inom den fordonshistoriska rörelsen. Trots detta stod den aldrig still, utan hittade nya sätt att visa upp sig – och umgås – på. Om än på avstånd. Saltbilarna hade börjat gå i ide och vinterns mekande började se vårljuset i den långa tunneln av vintermörker. Och då händer det som skulle bli en början på något som aldrig verkar ta slut. Precis innan den stora avstampen av åksäsongen, påskhelgens Bilsport Performance & Custom Motor Show på Elmia, drabbas världen av en pandemi som vänder upp och ned på det mesta som vi är vana vid. I alla fall allt som har med ”tillsammans” att göra, det vill säga möten och umgänge, en avgörande del för oss inom fordonshobbyn. Även om det rullande kulturarvet i det närmaste slutade att rulla stod det aldrig still. Det blev ett påskfirande med Elmia-gänget om än ett digitalt där alla hallarna var representerade, inte minst Motorhistoriska Riksförbundet och alla andra från Nostalgiahallen i hall C. Men i övrigt ställdes sommarens efterlängtade träffar och marknader in och många gånger fick vi nöja oss med att ses i betydligt mindre sammanhang, på behörigt avstånd mellan såväl fordon som människor. Och precis så fick även Motorhistoriska dagen firas den 6 juni. Det blev dock ovanligt stor gemenskap trots allt genom vår Facebook-grupp motorhistoriskadagen2020 där även en Kultur på väg-vinnare korades. Det visade sig vara ett uppskattat sätt att umgås på och sociala medier kommer därför att bli ett utmärkt komplement vid framtida års firanden! På tal om framtiden, för att säkerställa att det fordonshistoriska kulturarvet fortsatt kan bevaras, användas och utvecklas har MHRF bildat ett myndighetsråd som ska bevaka regeringens lagförslag. Rådet kommer även att bevaka regeringskansliets arbete med förordningar liksom berörda myndigheters arbete med föreskrifter och instruktioner. Fem ställningstaganden har tagits fram av Myndighetsrådet i för MHRF viktiga fordonshistoriska frågor: Framtida fossilfria flytande bränslen för gårdagens fordon. Bevarande och användande av det rullande kulturarvet. Ursprungskontroll. Ansökan om ursprungskontroll för historiska fordon. Gränsöverskridande transporter. Export och import av historiska fordon och fordon av intresse för samlare samt delar till sådana fordon. Registrering och teknisk identifiering. Via MHRFs informationskanaler kommer arbetet att redovisas löpande. Utmaningarna är gränslösa. Världsorganisationen för den fordonshistoriska rörelsen, FIVA, genomförde under hösten en enkät som riktade sig till både ägare och entusiaster av historiska fordon. 71 länder engagerades på 15 språk genom deras nationella medlemsorganisationer, däribland Motorhistoriska Riksförbundet för Sverige. För att få ett så bra underlag som möjligt är förstås ett högt deltagande avgörande. Sverige gjorde bra ifrån sig och bidrog med närmare 3 000 svar vilket gav en topplacering bland de deltagande länderna. Resultatetet av denna enkät kommer att ha stor betydelse när vi som företräder den fordonshistoriska rörelsen ska möta beslutsfattarna för att vi alla ska kunna köra gårdagens fordon även på morgondagens vägar. Inte minst de svenska. Nu är det klubbarnas tur att svara på FIVAs världsomspännande undersökning. Även de som inte är anslutna till MHRF. Vi hoppas att Sverige även här kommer att ligga i topp när antalet svar räknas ihop efter den sista svarsdagen den 15 december. Under våren hoppas vi genom FIVA att kunna presentera en sammanställning från samtliga enkäter med en jämförelse av resultaten en liknande undersökning som gjordes 2014. MHRF fortsätter att växa. Årets förbundsstämma fick även den genomföras digitalt via mindre sammankomster med delegater fördelade på ett flertal orter över hela landet. Glädjande är att våra nästan 200 MHRF-klubbar tillsammans nu företräder närmare 105 000 medlemmar efter att ha vuxit med nästan 1 500 medlemmar sedan i fjol. Detta om något visar att intresset för historiska fordon ökar! Även MHRF-försäkringen har vuxit, och det med nästan 500 försäkringar sedan årsskiftet och har nu passerat 39 000. Nämnas kan att denna försäkring, Sveriges största för historiska fordon, ägs av MHRFs medlemsklubbar. Utöver din plånbok gynnas också klubben och den fordonshistoriska rörelsen tack vare MHRFs arbete som sammanfattas: För gårdagens fordon på morgondagens vägar. Nästa år hoppas jag, liksom kansliet och övriga i förbundsstyrelsen, att få träffa så många fordonsentusiaster som möjligt. På så många evenemang som möjligt – såväl stora som små – över hela landet! Om inte annat på vägarna där gårdagens fordon alltid är ett uppskattat inslag i trafiken i egenskap av det rullande kulturarv det handlar om. Ett kulturarv som i första hand förvaltas och vårdas av ideella krafter hemma i garagen, inte bara inför kommande åksäsong utan även till glädje för kommande generationer. Kurt Sjöberg förbundsordförande MHRF  

FIVAs årsmöte bjöd på goda nyheter!

[2020-12-02 10:37] MHRF är en aktiv medlem i den internationella paraplyorganisationen FIVA. I slutet av november var det dags för årsmöte. Världsförbundet FIVA består av inte mindre än 71 länders rörelser för historiska fordon som tillsammans representerar 1,6 miljoner fordonsentusiaster. Representant för Sverige är Motorhistoriska Riksförbundet. Den 21 november samlades 126 delegater från hela världen – via sina skärmar – för FIVAS årliga General Assembly. Att en så stor mängd människor från olika länder och kulturer, bakgrunder och inte minst datorvanor tillsammans kunde genomföra ett digitalt årsmöte var bara det ett bevis av många på organisationens möjligheter till samarbete i samband med nya utmaningar. Rapportdagen inför FIVAs årsmöte hölls den 20 november. 138 representanter från hela världen tog via videosändning del av denna dags utbud av information, en dag som uppskattades av alla deltagare. Dagen innehåller nyttig information från kommissionerna i form av årsrapporter och presentationer av kommande planer för arbetet till nytta för medlemsorganisationerna över hela världen. Några exempel från dessa rapporter: Andrew Turner, sakkunnig EU-lobbyist, lyfte fram betydelsen av samarbetet med EU-politiker och berättade om kommande lagförslag och hur de kan påverka historiska fordon. Många länder är på väg att förbjuda försäljningen av personbilar drivna av bensin- eller dieselmotorer redan 2025 eller 2030. Och efter 2050 ska det inte finnas sådana i drift på flera håll i världen. Så hur kan vi då kunna färdas med våra fordon om de är de enda som behöver fossila bränslen? Finns det möjlighet att anpassa dem till rådande lagstiftning av trafik? En annan viktig sak är EUs End of Life-direktiv som är under bearbetning och vi har möjlighet att påverka utfallet, ett viktigt arbete inom denna kommission! Malcolm Grubb, Vice President Events Codes, berättade att 58 procent av alla föranmälda FIVA-rallyn och händelser har inte blivit av under detta coronaår. Men man blickar framåt och planerar för nya år och nya evenemang. Lars Genild (Vice President Legislation Commission) har jobbat en hel del senaste året med tre FIVA-enkäter varav den första vid tillfället var avklarad och bearbetning av resultatet av de över 60 000 personers svar berörande deras ägande av 135 000 fordon. Bland de som svarat är medelåldern för ägare av historiska fordon 58 år. I Europa, Nordamerika och Australien handlar det ofta om äldre ägare i motsats till resten av världen där ägarna har betydligt lägre genomsnittsålder. Han berättade också om arbetet med två hot som kan hindra dels renoveringar (REACH, farliga ämnen) och dels användning av fordonen (UVAR, begränsningar i städer). Culture Commission rapporterade om FIVA Award-utmärkelser som delades ut i tre kategorier. 15 förslag hade lämnats in och ett av dem kom från Sverige. Denna gång gick dock utmärkelserna till andra länder. Foto- och teckningstävlingen för ungdomar presenterades också. Technical Commission presenterade det nya FIVA ID Card för så kallade youngtimers och svarade bland annat på frågor om elkonvertering av fordon; ett konverterat fordon blir historiskt fordon 20 år efter konverteringen, före det är det bara ett gammalt fordon om det är så ombyggt. Palmino Poli, avgående ordförande för MC Commission, berättade om verksamheten, dels hur kommissionen jobbar över gränserna och dels jobbar för att aktivera yngre medlemmar i mc-familjen, samt om kommande FIVA Motorcycle World Rally. Timo Vuortio, undertecknad, ordförande för Utilitarian (nyttofordon) Commission, rapporterade om årets arbete samt från genomförda evenemang och nästa års inplanerade arbete. Själva årsmötet hölls följande dag. För första gången i FIVAs historia var det digitalt. För att kunna göra detta behövdes det några månader innan tas ett gemensamt beslut för att kunna ordna ett möte utan fysiskt närvaro som stadgarna dessförinnan krävde. 126 deltagare från Japan till Amerika, från Libanon till Norge och många länder däremellan från hela världen hade samlats vid sina skärmar för att kunna delta på årsmötet. Årsmötets formalia kräver presentation av årsberättelse och verksamhetsplan för kommande år, vilka redogjordes av kunniga ansvarspersoner från olika delar av respektive kommission och styrelsen. En glädjande nyhet för medlemsorganisationerna var att pandemin medfört minskade kostnader för FIVA varför medlemsavgifterna nästa år sänks med 15 procent. Nya medlemmar presenterades och ambassadörerna från fjärran världsdelar berättade om situationer i deras omgivning. En intressant sådan var Masaki Shimizus rapport om väckt intresse bland fyra stora japanska tillverkare att börja tillhandahålla reservdelar till även äldre fordon. Ansvar av reservdelsförsörjning i Japan har annars en årsgräns på sju år efter avslutad tillverkning av varje modell. Sedvanliga val till olika poster hölls, de flesta var av karaktären omval. Bland annat fick Peter Edqvist förnyat förtroende som FIVAs Senior Vice President och Timo Vuortio som Utilitarian Commission Director, båda är från Sverige och MHRF-sammanhang. Till ordförande för MC Commission fanns det två personer föreslagna vilket innebar röstning. Keith Gibbins blev den vinnande kandidaten med 58 procent av rösterna. Samverkan med UNESCO är mycket viktigt och FIVA är en av FNs organets erkända partners. Marie-Claude Machon-Honoré, från UNESCOs kontaktkommitté för ickestatliga organisationer, berättade i ett tal om sin syn på hur man behöver ta hänsyn till det kulturella och stötta olika företeelser inom det. Historiska fordon som företeelse, liksom arbetet kring dem vad gäller människors samverkan över gränser i hela världen, är mycket viktigt även ur UNESCOs perspektiv.   Förre ordföranden av FIVA, och en mycket viktig person under flera år i utvecklingen av FIVA, Patrik Rollet, utnämndes till hedersmedlem av FIVA. Han är en mycket ödmjuk och kunnig person och fick detta medlemskap med rätta. FIVAs ordförande Tiddo Brestners avslutade mötet med några tankar om framtiden. Det är viktigt att samarbeta mellan olika organisationer för att förstärka positionerna. Han lyfte fram tre S som symboliserar viktiga saker att ta hänsyn till i framtida arbetet. S som stabil och strong organisation, S som seriös partner på den kulturella och socioekonomiska spelplanen och S som att vara sympatisk och tilldragande även för yngre personer. Tiddo Brestners avslutade mötet genom att önska alla ett gott slut på året och hoppades på fler möjligheter till personliga möten nästa år. Timo Vuortio förbundssekreterare MHRF

Fordonsklubb? Svara på FIVA-enkäten senast 15/12!

[2020-11-04 11:16] Nu är det klubbarnas tur att svara på FIVAs världsomspännande undersökning. Även de som inte är anslutna till MHRF. Hittills har 50 svarat. FIVA, världsorganisationen för den fordonshistoriska rörelsen, har under hösten gått ut med en enkät som genomförs i över 70 länder på 15 språk genom deras nationella medlemsorganisationer, däribland Motorhistoriska Riksförbundet för Sverige. – Preliminära siffror visar att Sveriges fordonsägare ligger på topp när det gäller att svara på enkäten, säger MHRFs förbundsordförande Kurt Sjöberg som hoppas att även fordonsklubbarna tar chansen och gör sin röst hörd i detta internationella sammanhang. Hittills har 50 svarat vilket motsvarar en fjärdedel av de som är anslutna till MHRF. – Även i denna enkät är det viktigt att få in så många svar som möjligt, betonar MHRFs förbundsordförande. Även från klubbar som inte är anslutna till MHRF! Företräder du en förening som omfattar historiska fordon, det vill säga fordon som är 30 år och äldre? Klicka på länken intill! Senast tisdagen den 15 december ska enkätsvaren vara inne. Enkäten tar högst en kvart att svara på. Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF  

Motorhistoriska Riksförbundet fortsätter växa

[2020-10-23 10:06] MHRFs förbundsstämma genomfördes i år digitalt via ett flertal orter. Glädjande är att de knappt 200 MHRF-klubbarna vuxit med nästan 1 500 medlemmar sedan i fjol. Lördagen den 17 oktober hölls Motorhistoriska Riksförbundets stämma. Med anledning av pandemin via tio platser där årsmötets sekretariat befann sig på förbundets kansli i Solna och övriga hade en representant från MHRFs styrelse eller kansli på plats för att samordna gruppen i mötet, sköta teknik och prata med delegaterna. Stämman inleddes med en frågestund där frågorna fokuserade på MHRFs strategiska arbete för bevarandet och användandet av kulturarvet. Bland dessa diskuterades bränsle, export och förbundets kontakter med Riksantikvarieämbetet. Stämman godkände verksamhetsberättelse och bokslut, verksamhetsplan och budget samt styrelsens förslag till ändringar av stadgarna. Så även justering av beräkningen av medlemsavgiften till förbundet. Anders Albihn, ordförande i Göteborgs Motorhistoriska Klubb, valdes in i styrelsen efter den avgående ledamoten Göran Flank som avtackades på plats i Enköping. Nämnas kan att Göran Flank kommer att fortsätta vara aktiv i Svenskt Motorhistoriskt Arkivs kommitté. I övrigt var det omval på samtliga övriga förtroendevalda poster. – Extra kul är att klubbarnas totala medlemsantal vuxit till närmare 104 800 vilket visar att intresset för historiska fordon ökar, säger MHRFs förbundsordförande Kurt Sjöberg. På det stora hela är Kurt Sjöberg nöjd med årsmötet med tanke på omständigheterna; – Tekniskt avlöpte det hela med godkänt resultat, men såväl styrelse som kansli hoppas förstås få träffa klubbarna samlade på en plats nästa år – IRL! Malin Erlfeldt kanslichef MHRF

Kalendarium - Interna evenemang

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?