Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Nyhetsarkiv

FIVAs årsmöte bjöd på goda nyheter!

[2020-12-02 10:37] MHRF är en aktiv medlem i den internationella paraplyorganisationen FIVA. I slutet av november var det dags för årsmöte. Världsförbundet FIVA består av inte mindre än 71 länders rörelser för historiska fordon som tillsammans representerar 1,6 miljoner fordonsentusiaster. Representant för Sverige är Motorhistoriska Riksförbundet. Den 21 november samlades 126 delegater från hela världen – via sina skärmar – för FIVAS årliga General Assembly. Att en så stor mängd människor från olika länder och kulturer, bakgrunder och inte minst datorvanor tillsammans kunde genomföra ett digitalt årsmöte var bara det ett bevis av många på organisationens möjligheter till samarbete i samband med nya utmaningar. Rapportdagen inför FIVAs årsmöte hölls den 20 november. 138 representanter från hela världen tog via videosändning del av denna dags utbud av information, en dag som uppskattades av alla deltagare. Dagen innehåller nyttig information från kommissionerna i form av årsrapporter och presentationer av kommande planer för arbetet till nytta för medlemsorganisationerna över hela världen. Några exempel från dessa rapporter: Andrew Turner, sakkunnig EU-lobbyist, lyfte fram betydelsen av samarbetet med EU-politiker och berättade om kommande lagförslag och hur de kan påverka historiska fordon. Många länder är på väg att förbjuda försäljningen av personbilar drivna av bensin- eller dieselmotorer redan 2025 eller 2030. Och efter 2050 ska det inte finnas sådana i drift på flera håll i världen. Så hur kan vi då kunna färdas med våra fordon om de är de enda som behöver fossila bränslen? Finns det möjlighet att anpassa dem till rådande lagstiftning av trafik? En annan viktig sak är EUs End of Life-direktiv som är under bearbetning och vi har möjlighet att påverka utfallet, ett viktigt arbete inom denna kommission! Malcolm Grubb, Vice President Events Codes, berättade att 58 procent av alla föranmälda FIVA-rallyn och händelser har inte blivit av under detta coronaår. Men man blickar framåt och planerar för nya år och nya evenemang. Lars Genild (Vice President Legislation Commission) har jobbat en hel del senaste året med tre FIVA-enkäter varav den första vid tillfället var avklarad och bearbetning av resultatet av de över 60 000 personers svar berörande deras ägande av 135 000 fordon. Bland de som svarat är medelåldern för ägare av historiska fordon 58 år. I Europa, Nordamerika och Australien handlar det ofta om äldre ägare i motsats till resten av världen där ägarna har betydligt lägre genomsnittsålder. Han berättade också om arbetet med två hot som kan hindra dels renoveringar (REACH, farliga ämnen) och dels användning av fordonen (UVAR, begränsningar i städer). Culture Commission rapporterade om FIVA Award-utmärkelser som delades ut i tre kategorier. 15 förslag hade lämnats in och ett av dem kom från Sverige. Denna gång gick dock utmärkelserna till andra länder. Foto- och teckningstävlingen för ungdomar presenterades också. Technical Commission presenterade det nya FIVA ID Card för så kallade youngtimers och svarade bland annat på frågor om elkonvertering av fordon; ett konverterat fordon blir historiskt fordon 20 år efter konverteringen, före det är det bara ett gammalt fordon om det är så ombyggt. Palmino Poli, avgående ordförande för MC Commission, berättade om verksamheten, dels hur kommissionen jobbar över gränserna och dels jobbar för att aktivera yngre medlemmar i mc-familjen, samt om kommande FIVA Motorcycle World Rally. Timo Vuortio, undertecknad, ordförande för Utilitarian (nyttofordon) Commission, rapporterade om årets arbete samt från genomförda evenemang och nästa års inplanerade arbete. Själva årsmötet hölls följande dag. För första gången i FIVAs historia var det digitalt. För att kunna göra detta behövdes det några månader innan tas ett gemensamt beslut för att kunna ordna ett möte utan fysiskt närvaro som stadgarna dessförinnan krävde. 126 deltagare från Japan till Amerika, från Libanon till Norge och många länder däremellan från hela världen hade samlats vid sina skärmar för att kunna delta på årsmötet. Årsmötets formalia kräver presentation av årsberättelse och verksamhetsplan för kommande år, vilka redogjordes av kunniga ansvarspersoner från olika delar av respektive kommission och styrelsen. En glädjande nyhet för medlemsorganisationerna var att pandemin medfört minskade kostnader för FIVA varför medlemsavgifterna nästa år sänks med 15 procent. Nya medlemmar presenterades och ambassadörerna från fjärran världsdelar berättade om situationer i deras omgivning. En intressant sådan var Masaki Shimizus rapport om väckt intresse bland fyra stora japanska tillverkare att börja tillhandahålla reservdelar till även äldre fordon. Ansvar av reservdelsförsörjning i Japan har annars en årsgräns på sju år efter avslutad tillverkning av varje modell. Sedvanliga val till olika poster hölls, de flesta var av karaktären omval. Bland annat fick Peter Edqvist förnyat förtroende som FIVAs Senior Vice President och Timo Vuortio som Utilitarian Commission Director, båda är från Sverige och MHRF-sammanhang. Till ordförande för MC Commission fanns det två personer föreslagna vilket innebar röstning. Keith Gibbins blev den vinnande kandidaten med 58 procent av rösterna. Samverkan med UNESCO är mycket viktigt och FIVA är en av FNs organets erkända partners. Marie-Claude Machon-Honoré, från UNESCOs kontaktkommitté för ickestatliga organisationer, berättade i ett tal om sin syn på hur man behöver ta hänsyn till det kulturella och stötta olika företeelser inom det. Historiska fordon som företeelse, liksom arbetet kring dem vad gäller människors samverkan över gränser i hela världen, är mycket viktigt även ur UNESCOs perspektiv.   Förre ordföranden av FIVA, och en mycket viktig person under flera år i utvecklingen av FIVA, Patrik Rollet, utnämndes till hedersmedlem av FIVA. Han är en mycket ödmjuk och kunnig person och fick detta medlemskap med rätta. FIVAs ordförande Tiddo Brestners avslutade mötet med några tankar om framtiden. Det är viktigt att samarbeta mellan olika organisationer för att förstärka positionerna. Han lyfte fram tre S som symboliserar viktiga saker att ta hänsyn till i framtida arbetet. S som stabil och strong organisation, S som seriös partner på den kulturella och socioekonomiska spelplanen och S som att vara sympatisk och tilldragande även för yngre personer. Tiddo Brestners avslutade mötet genom att önska alla ett gott slut på året och hoppades på fler möjligheter till personliga möten nästa år. Timo Vuortio förbundssekreterare MHRF

Fordonsklubb? Svara på FIVA-enkäten senast 15/12!

[2020-11-04 11:16] Nu är det klubbarnas tur att svara på FIVAs världsomspännande undersökning. Även de som inte är anslutna till MHRF. Hittills har 50 svarat. FIVA, världsorganisationen för den fordonshistoriska rörelsen, har under hösten gått ut med en enkät som genomförs i över 70 länder på 15 språk genom deras nationella medlemsorganisationer, däribland Motorhistoriska Riksförbundet för Sverige. – Preliminära siffror visar att Sveriges fordonsägare ligger på topp när det gäller att svara på enkäten, säger MHRFs förbundsordförande Kurt Sjöberg som hoppas att även fordonsklubbarna tar chansen och gör sin röst hörd i detta internationella sammanhang. Hittills har 50 svarat vilket motsvarar en fjärdedel av de som är anslutna till MHRF. – Även i denna enkät är det viktigt att få in så många svar som möjligt, betonar MHRFs förbundsordförande. Även från klubbar som inte är anslutna till MHRF! Företräder du en förening som omfattar historiska fordon, det vill säga fordon som är 30 år och äldre? Klicka på länken intill! Senast tisdagen den 15 december ska enkätsvaren vara inne. Enkäten tar högst en kvart att svara på. Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF  

Motorhistoriska Riksförbundet fortsätter växa

[2020-10-23 10:06] MHRFs förbundsstämma genomfördes i år digitalt via ett flertal orter. Glädjande är att de knappt 200 MHRF-klubbarna vuxit med nästan 1 500 medlemmar sedan i fjol. Lördagen den 17 oktober hölls Motorhistoriska Riksförbundets stämma. Med anledning av pandemin via tio platser där årsmötets sekretariat befann sig på förbundets kansli i Solna och övriga hade en representant från MHRFs styrelse eller kansli på plats för att samordna gruppen i mötet, sköta teknik och prata med delegaterna. Stämman inleddes med en frågestund där frågorna fokuserade på MHRFs strategiska arbete för bevarandet och användandet av kulturarvet. Bland dessa diskuterades bränsle, export och förbundets kontakter med Riksantikvarieämbetet. Stämman godkände verksamhetsberättelse och bokslut, verksamhetsplan och budget samt styrelsens förslag till ändringar av stadgarna. Så även justering av beräkningen av medlemsavgiften till förbundet. Anders Albihn, ordförande i Göteborgs Motorhistoriska Klubb, valdes in i styrelsen efter den avgående ledamoten Göran Flank som avtackades på plats i Enköping. Nämnas kan att Göran Flank kommer att fortsätta vara aktiv i Svenskt Motorhistoriskt Arkivs kommitté. I övrigt var det omval på samtliga övriga förtroendevalda poster. – Extra kul är att klubbarnas totala medlemsantal vuxit till närmare 104 800 vilket visar att intresset för historiska fordon ökar, säger MHRFs förbundsordförande Kurt Sjöberg. På det stora hela är Kurt Sjöberg nöjd med årsmötet med tanke på omständigheterna; – Tekniskt avlöpte det hela med godkänt resultat, men såväl styrelse som kansli hoppas förstås få träffa klubbarna samlade på en plats nästa år – IRL! Malin Erlfeldt kanslichef MHRF

Fordonsklubbarnas tur att engagera sig!

[2020-10-12 14:15] En världsomspännande undersökning har gått ut i höst till alla ägare av historiska fordon. Nu är det klubbarnas tur att svara. Även de som inte är anslutna till MHRF. FIVA, världsorganisationen för den fordonshistoriska rörelsen, har under hösten gått ut med en enkät som genomförs i över 70 länder på 15 språk genom deras nationella medlemsorganisationer, däribland Motorhistoriska Riksförbundet för Sverige. Syftet är att skapa en bra bild av fordonsägarnas synpunkter och hur de använder sina historiska fordon. – Sveriges fordonsägare ligger på topp när det gäller att svara på enkäten och nu är det dags även för fordonsklubbarna att engagera sig, säger MHRFs förbundsordförande Kurt Sjöberg som påminner om att det viktigt att så många som möjligt deltar då den fordonshistoriska rörelsen är en av Sveriges största folkrörelser. Därför är det viktigt att även så många klubbar som möjligt svarar för att visa upp storleken och bredden på den svenska fordonshobbyn! MHRF består av 200 klubbar som tillsammans företräder över 100 000 medlemmar. Det är en stor del av Sverige, men inte hela. Att så många som möjligt deltar kan vara avgörande för den fordonshistoriska rörelsen. – Det kommer ständigt nya regler som riskerar att begränsa användandet av våra historiska fordon varför vi för en kontinuerlig dialog med både myndigheter och folkvalda, förklarar MHRFs förbundsordförande. Därför är det viktigt med ett högt deltagande på alla plan för att få ett så bra underlag som möjligt inför dessa samtal för att gårdagens fordon även fortsättningsvis ska få framföras på framtidens vägar. Samtliga FIVA-enkäter finns att tillgå via mhrf.se/fiva_enkat_2020. Den ena riktar sig till ägare av fordon som är 20 år och äldre och kan besvaras till och med den 31 oktober. Den andra, den som riktar sig till klubbarna, kan besvaras fram till den 15 december. – Båda enkäter tar högst en kvart att svara på, hälsar Kurt Sjöberg som svarat på bägge, dels som ägare till flera historiska fordon bland annat en Packard Super Eight 1940 års modell, och dels i egenskap av styrelseledamot i Automobilhistoriska Klubben. Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF

Internationell enkät engagerar Sveriges fordonsentusiaster

[2020-10-07 14:00] Sverige har fortsatt hög svarsfrekvens i FIVAs världsomspännande enkät gällande historiska fordon. Sista dagen att delta är den sista oktober. MHRF: Det är viktigt att så många som möjligt svarar! FIVA, världsorganisationen för den fordonshistoriska rörelsen, har under hösten gått ut med en enkät som genomförs i över 70 länder på 15 språk genom deras nationella medlemsorganisationer, däribland Motorhistoriska Riksförbundet för Sverige. Syftet är att skapa en bra bild av fordonsägarnas synpunkter och hur de använder sina historiska fordon. – I senaste mätningen har Sverige bidragit med drygt 1 800 svar vilket ger en hedrande femteplats, säger Kurt Sjöberg, förbundsordförande på MHRF, som påminner om att det viktigt att så många som möjligt svarar. Den fordonshistoriska rörelsen är trots allt en av Sveriges största folkrörelser! FIVAs enkät riktar sig till ägare av fordon som är 20 år och äldre och kan besvaras till och med den 31 oktober. Att svara tar högst en kvart och utöver den viktiga insatsen för rörelsen kan alla som deltar vinna en fin schweizisk klocka från FIVA. FIVAs enkät hittas på fiva.org/en/fiva-survey. För mer information besök mhrf.se/fiva_enkat_2020. Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF  

Gårdagens fordon även på morgondagens vägar?

[2020-09-30 13:46] Motorhistoriska Riksförbundet uppmanar Sveriges ägare av historiska fordon att svara på en världsomspännande enkät. – Antalet svar har stor betydelse för om det rullande kulturarvet fortsatt kan framföras och visas upp på våra vägar, betonar förbundsordförande Kurt Sjöberg. De historiska fordonen är ett uppskattat inslag i trafiken och utgör ett rullande museum som i första hand förvaltas och vårdas av ideella krafter hemma i garagen, inte bara inför nästa åksäsong utan även till glädje för kommande generationer. Det är dessa entusiaster som FIVA, världsorganisationen för den fordonshistoriska rörelsen, vill nå med sin enkät som genomförs i 71 länder på 15 språk genom deras nationella medlemsorganisationer, däribland Motorhistoriska Riksförbundet för Sverige. Att så många som möjligt deltar kan vara avgörande för den fordonshistoriska rörelsen. – Det kommer ständigt nya regler som riskerar att begränsa användandet av våra historiska fordon. Vi har därför en kontinuerlig dialog med både myndigheter och folkvalda, förklarar MHRFs förbundsordförande Kurt Sjöberg. Därför är det viktigt med ett högt deltagande för att få ett så bra underlag som möjligt inför dessa samtal för att gårdagens fordon även fortsättningsvis ska få framföras på framtidens vägar. Svarsfrekvensen bland de svenska ägarna av historiska fordon, det vill säga fordon 20 år och äldre, är fortsatt hög. I all fall sett per capita. Senaste mätningen visar att över 1 300 svarat på FIVA-enkäten vilket resulterar i en sjätte plats för Sverige följt av Danmark på sjunde med knappt 1 000 svar. Norge och Finland hittas på elfte respektive tolfte plats. På topp Frankrike med drygt 6 300 svar. – Med tanke på att engagemanget för historiska fordon är en av Sveriges stora folkrörelser hoppas jag att det även visar sig i antalet som svarar på enkäten, säger Kurt Sjöberg. FIVAs enkät kan besvaras till och med den 31 oktober. Att svara tar högst en kvart och utöver den viktiga insatsen för rörelsen kan alla som deltar vinna en fin schweizisk klocka från FIVA. FIVAs enkät hittas på fiva.org/en/fiva-survey. För mer information besök mhrf.se/fiva_enkat_2020. Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF

Sverige klättrar till topp 5 i FIVA-enkäten!

[2020-09-29 11:31] Många ägare av historiska fordon i Sverige har svarat på FIVAs världsomspännande enkät, men långt ifrån alla. Sista dagen att delta är den 31 oktober. FIVA, världsorganisationen för den fordonshistoriska rörelsen, genomför under hösten en enkät som riktar sig till både ägare och entusiaster av historiska fordon (oldtimers 30 år eller äldre) och yngre fordon (youngtimers mellan 20 och 30 år). Den genomförs i 71 länder på 15 språk genom FIVAs nationella medlemsorganisationer, däribland Motorhistoriska Riksförbundet för Sverige, och vänder sig till enskilda entusiaster och organisationer som företräder de historiska fordonsägarnas och entusiasternas intressen. – En liknande undersökning genomfördes 2014 varför denna är av stort intresse för att kunna göra en uppföljning av utvecklingen, förklarar MHRFs förbundsordförande Kurt Sjöberg som själv är ledamot i FIVAs Legislation Commission med lagstiftningsfrågor på sitt bord. För att FIVA – och MHRF – ska få ett så bra underlag som möjligt för att gårdagens fordon även ska få köra på framtidens vägar är det viktigt att så många som möjligt deltar. – Redan nu ligger vi på en hedrande fjärdeplats om man räknar svar per capita, säger Kurt Sjöberg som ser fram emot att få in långt många fler svar från Sverige. 2014 var det närmare 3 000. När detta skrivs i mitten av september har enkäten bara varit ute i två veckor och redan har Sverige bidragit med 925 svar före Nederländernas 915. På tredje plats Tyskland med 1 614 svar, Belgien på andra med 4 453 och på topp Frankrike med 5 718 inkomna svar. – Oavsett om du kör ett äldre eller nyare historiskt fordon – original eller ombyggt – kommer resultatet av denna enkät ha stor betydelse när vi som företräder den fordonshistoriska rörelsen ska möta beslutsfattarna, betonar MHRFs förbundsordförande. Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF

Vad kör ni på MHRF för något kul?

[2020-09-29 08:40] Motorhistoriska Riksförbundet brinner även för gårdagens fordon på fritiden. Inte sällan får vi i kansliet frågan vad vi kör för kul. Det korta svaret är: massor – oftast med ratt, men även med styre! En av oss har blåljus på sina historiska fordon, en annans hjärta bultar extra för tävlingsbilar, något hans stora samling visar om än i mindre skala. Kansliets intressen täcker samtliga decennier varför vi alla passar på att köra allt från mässing och nickel till moderna klassiker så fort tillfälle ges. För egen del hoppas jag någon gång även få ratta en alldeles egen vit Amazon från 1969. Läs mer om oss på kansliet här. Vad förbundsstyrelsen kör och gör hittar du här. Malin Erlfeldt kanslichef MHRF

Bengt A:son Holms arkiv donerat till SMA

[2020-09-23 14:53] SMA har fått en stor donation bestående av Bengt A:son Holms efterlämnade arkiv. Bengt A:son Holm har gått ur tiden tidigare i år. Han var prisbelönt för sina insatser inom såväl svensk som internationell motorhistoria. Han låg bakom bokverket Cars i många band och översatte och bearbetade boken Bilen 1930–2000 bland ett stort antal böcker. Samlingen, som skänkts till Svenskt Motorhistoriskt Arkiv av sonen James Holm, består av pressklipp, fotografier, broschyrer med mera. Ett exempel är dessa fabriksfoton på en Plymouth Superbird 1970, troligtvis från Chryslers reklamavdelning. Allt material som doneras till SMA är tillgängligt för givaren, för seriös forskning och för motorhistorisk publiceringsverksamhet. Läs mer på mhrf.se/sma. Per Dahl arkivkommitténs ordförande SMA

Problem med TS regler och tillämpningar?

[2020-09-21 14:17] Skapar dagens regler eller tillämpning kring registrerings- och kontrollbesiktning samt flygande inspektion problem för dig som äger ett fordon som är 30 år eller äldre? Läs mer här och dela med dig av dina erfarenheter! Under året har återkommande digitala möten hållits med Transportstyrelsens enhet i Borlänge om registrerings- och kontrollbesiktning samt om flygande inspektion. Genom att alla branscher, totalt cirka 60 organisationer, numera medverkar kan många frågetecken baserat på organisationernas olika uppdrag redas ut på ett tidigt stadium. Målet är att arbetet med regeländringar ska underlättas. Olika arbetsgrupper beskriver vad problemet är, föreslår lösningar samt vilka regler som bör ändras. Motorhistoriska Riksförbundet har på dessa möten lyft över ett dussin frågor med tyngdpunkt på ursprungskontrollen. Underlaget behandlas sedan i Besiktningskommittén med företrädare för TS, Polismyndigheten, Transportföretagen, Swedac, besiktningsorganen, Bil Sweden, Konsumentverket, Sveriges Fordonsverkstäders Förening och MHRF. Besiktningskommittén granskar två–tre gånger årligen inlämnade förslag från arbetsgrupperna och prioriterar vilka förslag som ska skickas vidare till Transportstyrelsen för utredning. MHRF har fått förtroendet att i Besiktningskommittén företräda övriga entusiastfordonsorganisationer, Sveriges Motorcyklister/Svemo, ACCS/American Car Club Sweden, SFRO/Sveriges Fordonsbyggare Organisation och TESTA/Teknisk Support Till Amatörbyggare, med vilka vi samverkar. Att MHRF får in fordonsägares erfarenheter i dessa frågor är därför av stor betydelse. Jan Tägt generalsekreterare MHRF

Kalendarium - Interna evenemang

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?