Nyhetsarkiv

Smidig nyhet från MHRF-försäkringen: Digital försäkringsansökan

[2012-11-23 08:49] Från och med i dag kan man även ansöka om en MHRF-försäkring via MHRF-försäkringens hemsida www.mhrf.se/forsakring. Förutsatt att man – liksom tidigare – är medlem i någon av Motorhistoriska Riksförbundets 171 anslutna klubbar. – Våra kunder har efterfrågat smidigare alternativ till att skicka in sina försäkringsansökningar på papper, förklarar Jan Seglert, försäkringshandläggare på MHRF-försäkringen. Utöver den vanliga postgången kan vi nu erbjuda möjligheten att ansöka direkt via vår hemsida, www.mhrf.se/forsakring. Genom den nya rutinen beräknas handläggningstiden, från ansökan till tecknad försäkring, minska väsentligt. – Oavsett hur man väljer att ansöka kvarstår momentet att fordonet måste besiktigas av en besiktningsman från MHRF-försäkringen, om så valt försäkringsalterantiv kräver detta, förtydligar Jan Seglert. Vidare krävs det precis som tidigare att man är medlem i en fordonsklubb som är ansluten till Motorhistoriska Riksförbundet. För mer information kontakta Jan Seglert, handläggare på MHRF-försäkringen. Tfn: 08-32 03 54 E-post: jan.seglert@mhrf.se

Kinds Motorveteraner och Umeå Veteranbilsällskap mottog kulturpris

[2012-11-14 09:54] Under hösten har de fem finalisterna i tävlingen Kultur på väg prisats i samband med olika klubbaktiviteter i hemkommunerna. Sist ut att tilldelas diplom var Umeå Veteranbilsällskap och Kinds Motorveteraner för deras arrangemang på Motorhistoriska Dagen. Umeå Veteranbilsällskap tilldelas 2012 diplom samt hederspriset Årets Backspegel för evenemanget Umeå Cityrally. Juryns motivering lyder: Umeå Veteranbilsällskap genomförde med sitt stadsrally en fordonshistorisk manifestation i fordonens egen kulturmiljö. Genom samarbetet med andra fordonsklubbar på orten och ett innovativt upplägg med intressanta och roliga aktiviteter lockade man även ungdomen att ta en titt i den fordonshistoriska backspegeln. Tisdagen den 6 november reste förbundsordförande Peter Edqvist och kanslisekreterare Malin Blomquist till Umeå i samband med en klubbkväll där temat var Sunes bilder. Här visade Sune Strömberg traditionsenligt sina bilder från veteranfordonsåret. Då både bildvisning och prisutdelning drog mycket folk förlades klubbkvällen till Tegs församlingsgård. Kvällen till ära var också representanter för Umeå kommun och kansliet för kulturhuvudstadsåret, Umeå2014, inbjudna. Från kulturnämnden närvarade Paulina Granberg (S) och Peter Burström (S) och från Umeå2014 kom eventkoordinator Maria Brännström och kommunikatör Tina Jonsson. Dessa fyra var också de som delade ut kvällens priser. Diplom och backspegel mottogs av ordförande Bo Nordström samt Enar Magnusson. Till de övriga klubbar som medverkat i cityrallyt utdelades Motorhistoriska Riksförbundets jubileumsbok Kultur på väg. Under kvällen höll även Tina Jonsson en presentation av projektet Umeå2014 som innebär att Umeå tillsammans med Riga är Europas kulturhuvudstäder 2014. Det är en prestigefylld utmärkelse vars syfte är att belysa vårt kulturarv och väcka intresse för den kulturella rikedom som finns i länderna inom EU. Ledordet i Umeås arbete är medskapande, vilket betyder att alla som vill ska kunna vara med och fylla kulturhuvudstadsåret med innehåll. Det fordonshistoriska kulturarvet har naturligtvis en given plats i sammanhanget, menade Tina Jonsson. Lördagen den 10 november var det också dags att dela ut diplom till Kinds Motorveteraner för deras veteranrunda runt Holsjön. Förbundsordförande Peter Edqvist och generalsekreterare Jan Tägt begav sig till Svenljunga där klubben genomförde ett medlemsmöte på Ewas café, mysigt inrymt i en kulturbyggnad. Här blev det en presentation av både Motorhistoriska Riksförbundets verksamhet och Kinds Motorveteraner. Från Svenljunga kommun deltog Owe Lundin (FP), ansvarig för kulturfrågor, som delade ut diplomet. Detta mottogs under applåder av klubbens kassör Bo Persson. - En mycket trevlig dag i Svenljunga hos en klubb vars främsta syfte är trevlig samvaro kring gamla föremål och där man utgår från medlemmarna när man skapar aktiviteter, sammanfattar Jan Tägt, generalsekreterare. Tävlingen Kultur på väg arrangeras av Motorhistoriska Riksförbundet och Nostalgia Magazine. Läs mer om tävlingen och Motorhistoriska Dagen här. Malin Blomquist, kanslisekreterare MHRF

Avvikande fordon populära att försäkra

[2012-11-06 15:39] Den 1 maj introducerade MHRF-försäkringen möjligheten att försäkra samlarfordon som skiljer sig från ursprungsutförandet. Det visar sig att försäkringsnyheten blev mycket uppskattad bland de MHRF-anslutna klubbarnas medlemmar. – 20 procent av årets totala ökning av nytecknade samlarfordonsförsäkringar är försäkringar för fordon med avvikande detaljer, säger Jan Seglert, försäkringsspecialist på MHRF-försäkringen. En mycket positiv utveckling då försäkringsalternativet bara är ett halvår gammalt! Möjligheten att försäkra fordon med avvikande detaljer innebär samma regler som för helförsäkring med undantaget att fordonen är modifierade eller ombyggda, till exempel genom att ha moderna fälgar, uppskrämd motor, flammor på huven, motivlack eller en inredning i velour. I nutid. – Har modifieringarna gjorts för mer än 20 år sedan anses de vara historiska varför de får en vanlig helförsäkring, förtydligar Jan Seglert. Detta innebär en ännu lägre försäkringspremie. I samarbete med Folksam lanserades MHRF-försäkringen vid Motorhistoriska Riksförbundets årsmöte i februari 1975. Den kopierades sedan under 80-talet av flera andra bolag. MHRF-försäkringen är sedan start störst när det gäller att försäkra samlarfordon. I dag finns här 36 000 försäkringar samlade.Samtliga försäkringstagare är medlemmar i en av de 171 klubbar som är anslutna till Motorhistoriska Riksförbundet, något som även är en förutsättning att teckna en MHRF-försäkring. Malin Blomquist, kanslisekreterare MHRF

Motioner mot Naturvårdsverkets förslag

[2012-11-05 08:29] Reaktioner på Naturvårdsverkets utredning "Uttjänta bilar och miljön" har nu även kommit från våra folkvalda. Flera riksdagsledamöter har skrivit motioner som berör åtgärdsförslagen som kan göra den fordonshistoriska kulturgärningen brottslig. I motionerna uttrycks även stöd för Motorhistoriska Riksförbundets arbete. Bland annat skriver Leif Pagrotsky (S), tillsammans med partikollegan Sven-Erik Bucht, i sin sista motion som riksdagsman: "Idag görs en omfattande kulturgärning av alla entusiaster som bevarar äldre fordon. För mig är detta en viktig del av kulturarvet som därmed kan föras vidare till framtida generationer. Om Naturvårdsverkets förslag blir lagstiftning hotas inte bara restaureringen av motorhistoriska bilar utan också andra delar av den seriösa motorhobbyn […]" Mer information och motioner hittar du här Malin Blomquist, kanslisekreterare

MHRF består av 171 klubbar efter stämma

[2012-10-15 13:33] Motorhistoriska Riksförbundet höll lördagen den 13 oktober sin förbundsstämma på Täby Park Hotel. Många intressanta ämnen diskuterades och två nya klubbar valdes in som medlemmar: Svenska Alvisregistret och Svenska Volvo 7/900 Klubben. Under förmiddagen höll styrelsen och kanslipersonalen presentationer om aktuella frågor och projekt, bland annat MHRF-försäkringen, arbetet med myndighets- och politikerkontakter, Motorhistoriska Dagen och Elmia. Presentationerna gav upphov till intressanta diskussioner samt även applåder, inte minst för pristagarna i tävlingen Kultur på väg. På eftermiddagen hölls stämmoförhandlingarna och i samband med detta valdes två nya klubbar enhälligt in av de 77 klubbar som fanns representerade denna dag. De klubbar vi nu hälsar välkomna är Svenska Alvisregistret och Svenska Volvo 7/900 Klubben. Motorhistoriska Riksförbundet har därmed vuxit ytterligare och består i dag av 171 klubbar. Vid val av styrelse blev det omval på de ledamöter vars mandat gått ut och Motorhistoriska Riksförbundets styrelse består därmed av samma personer som tidigare verksamhetsår: Peter Edqvist (ordförande), Anita Karlén, Timo Vuortio, Lennart West, Göran Flank, Rickard Elgán, Rune Björck, Per Dahl och Georg Magnusson. En punkt på programmet var också utdelning av Motorhistoriska Priset, som instiftats av Motorhistoriska Sällskapet i Sverige/MHS. Juryn, som även består av representanter för Automobilhistoriska Klubben/AHK, Motorcykelhistoriska Klubben/MCHK och Motorhistoriska Riksförbundet/MHRF, hade i år valt Folksam som mottagare av priset. Detta togs emot av Lars Sandberg, MHRF-ansvarig på Folksam, och Erika Olsson, skadereglerare för MHRF-försäkringen. Malin Blomquist, kanslisekreterare Bilderna är tagna av Göran Schüsseleder/MHRF och Morgan Gustafsson.

Kritik mot EU-kommissionens förslag

[2012-10-15 13:30] Den 27 juli 2012 skickade EU-kommissionen ett förslag till bland annat ny förordning om kontrollbesiktning. Under augusti månad jobbade regeringskansliet, näringsdepartementet, transportstyrelsen och en mängd remissinstanser med EU-kommissionens förslag till bland annat ny förordning om kontrollbesiktning.Förslaget, som innehåller många frågetecken och saknar konsekvensanalys, innebär bland mycket annat att mopeder klass II ska genomgå kontrollbesiktning varje år. EU-kommissionen har också valt en definition av historiska fordon som delar in fordon äldre än 30 år i två grupper.Kritiken mot EU-kommissionens förslag från Motorhistoriska Riksförbundet finns att läsa här. Trafikutskottet riktar också kraftig kritik mot förslaget. Utskottet föreslår att riksdagen skickar ett motiverat yttrande till EU. Läs mer här. Sveriges Motorcyklister, SMC, är också kritiska. Läs mer här. Jan Tägt, generalsekreterare MHRF

Kultur på väg-priser delades ut i Kalix och Nyköping

[2012-09-26 12:54] Tävlingen Kultur på väg, som utser bästa arrangemang under Motorhistoriska Dagen 6 juni, hade i år fem finalister. Vinnaren Upplands Fordonshistoriker har vi tidigare skrivit om här, men den här månaden har det även delats ut diplom till Kalix Motorveteraner och Årets Dragkrok till Automobilsällskapet i Nyköping. Den 17 september var det dags för diplomutdelning till Kalix Motorveteraner för deras kulturrunda ”Historiska tillbakablickar i backspegeln”, som genomfördes i området kring Kalix och Haparanda. Under färden gjordes stopp för information på olika historiska platser som Haparanda hamn, järnvägsstationen i Haparanda, Kukkolaforsen och Kvarngården i Björkfors. Motorhistoriska Riksförbundets ordförande Peter Edqvist samt Göran Schüsseleder från kansliet fanns på plats i Kalix kommunhus när kommunfullmäktige öppnade sitt möte på måndagsmorgonen. Inför politikerna och den lokala pressen delades diplomet ut av kommunfullmäktiges ordförande Tommy Nilsson (S). - När vi var ute och inspekterade de olika arrangemangen utmärkte sig Kalix genom att man här gift ihop motorkulturen med andra kulturer, säger Peter Edqvist om varför Kalix Motorveteraner fick diplom. Lördagen den 22 september delades hederspriset Årets Dragkrok ut till Automobilsällskapet i Nyköping för deras arrangemang ”Dåtid-Nutid-Framtid”. Detta 6 juni-arrangemang var en del i de traditionella onsdagsträffarna i Nyköpings hamn. Juryns motivering till priset lyder: ”Automobilsällskapet i Nyköping har med sina onsdagsträffar bidragit till att bygga upp kulturlivet i Nyköpings hamn och skapade med sin ”onsdagsträff i XL-format” en folkfest under Motorhistoriska Dagen 2012. Genom ett väl genomfört samarbete med fordonsklubbar, föreningar och bilföretag på orten knöt man på ett professionellt sätt ihop dåtiden med nutiden och framtiden och lockade en stor generationsöverskridande publik med ett program till glädje för både öga och öra”. Motorhistoriska Riksförbundets ordförande Peter Edqvist begav sig till klubbens evenemang ”Hjulkul” på Pål Jungs Hage där han mötte upp med tre representanter för Nyköpings kommun. Diplomet delades ut av kommunfullmäktiges ordförande Eva Thunér Ohlsson (S). Eva jobbar också på Sörmlands museum och har skrivit om vägarnas historia, vilket hon berättade om från scenen. Själva dragkroken delades ut av Ulla-Karin Danielsson (S) från Kultur- och Fritidsnämnden medan Eva Andersson, gruppledare för Centerpartiet, fick äran att dela ut boken Kultur på väg till de övriga klubbar som medverkat vid evenemanget i hamnen. Utöver Kultur på väg-priset delade kommunfullmäktiges ordförande även ut ett pris från kommunen: Nyköpings Nyckel. Tävlingen Kultur på väg arrangeras av Motorhistoriska Riksförbundet och Nostalgia Magazine. Läs mer om tävlingen här.Fotograf i Kalix var Göran Schüsseleder/MHRF och i Nyköping Jan Kjerrud. Malin Blomquist, kanslisekreterare MHRF

Motorhistoriska Riksförbundets evenemangssommar 2012

[2012-09-21 10:26] Under våren och sommaren har Motorhistoriska Riksförbundets kansli och styrelse i vanlig ordning besökt många evenemang och klubbträffar runt om i landet. Vid besöken får förbundet möjlighet att möta klubbar och allmänhet samt informera om vår verksamhet. Här har vi sammanställt rapporter från ett urval av evenemangen. SofieroClassic, 13 maj På SofieroClassic förenas två kungliga intressen, bilar och trädgårdskonst. I år uppmärksammades också att Prins Bertil skulle ha fyllt 100 år. Motorhistoriska Klubben i Skåne och MHRF hade en monter med informationsmaterial, strategiskt placerat vid ingången, vilket medförde att de flesta besökarna kom och besökte oss. SofieroClassic 2012 arrangerades av Sofiero och Nostalgia Magazine, i samarbete med Bergstens tryckeri och MHRF, och hade ca 4 500 besökare och 500 utställare. Tjolöholm Classic Motor, 20 maj Nära en tredjedel av MHRF:s anslutna klubbar fanns med bland dryga åttiotalet klubbar som medverkade vid Tjolöhoms slott i år. MHRF:s representanter hade fullt upp med såväl besökare, utställare som möten med klubbar. Vi vill särskilt tacka arrangören för vår centrala placering tillsammans med MC Collection på planen framför alla klubbarna samt Jaguar Enthusiasts´ Club för trevligt samkväm timmen efter det att Tjolöholm Classic Motor avslutats. Gärdesloppet/Prins Bertil Memorial, 3 juni Under Gärdesloppet kämpade MHRF mot vädrets makter och samlades vid Biskopsudden på Djurgården i Stockholm. Motorhistoriska Riksförbundet var medarrangör och ansvarade för parkeringen av de historiska fordonen, hade ett tält med information och delade ut material om förbundet. Många ur medlemsklubbarna och andra intresserade kom och diskuterade. Efter lördagens storm och regn hade det egna tältet blåst sönder men KAK ryckte in och lånade ut ett av sina, tack! Det blev en lyckad dag med uppemot 500 fordon som deltog och körde med i kortegen genom Stockholm. Motorhistoriska Dagen, 6 juniUnder Motorhistoriska Dagen skickades juryn för tävlingen Kultur på väg ut för att bevaka fem arrangemang som gått till final. Tävlingen Kultur på väg arrangeras av MHRF tillsammans med Nostalgia Magazine. De fem klubbar som fick besök var Upplands Fordonshistoriker (Upplandsrundan, som senare tog hem vinsten), Automobilsällskapet i Nyköping (Dåtid-Nutid-Framtid i Nyköpings hamn), Umeå veteranbilsällskap (Umeå cityrally), Kalix Motorveteraner (kulturrundan Historiska tillbakablickar i backspegeln) samt Kinds Motorveteraner (veteranrunda runt Holsjön). Mariestads Fordonshistoriska Sällskap, 30 juni När det 20:e residensrallyt genomfördes i juni var MHRF på plats för att både delta och uppvakta. Bra väder, välorganiserat och med stort deltagande såväl av fordon som publik. MHRF hade en central placering och många frågor ventilerades under dagen innan det var dags att bege sig till Gotland och Almedalsveckan. Power Big Meet, 5-7 juli Normal 0 21 false false false SV X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normal tabell"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-family:"Times New Roman","serif";} Världens största bilträff med amerikanska bilar finns i Västerås med över 17.000 bilar och besökare från hela världen. MHRF var på plats för att sondera terrängen. Här blandas strikta originalrenoveringar med ombyggda bilar. Det finns också många bilar som är orenoverade. Det handlar delvis om trender från USA, men lika ofta om fordon skapade utifrån ägarens egna visioner och idéer. Vissa fordon har försetts med moderna chassier och drivlinor. En ny trend är bevarandet av bilar i ett slitet men orört originalskick. Fordonsägare som kommer till dessa träffar är mycket engagerade. Siljansrallyt 14-15 juli Siljansrallyt är ett av Sveriges äldsta rallyn och arrangeras av Dalarnes Automobil Klubb. Rallyt kördes i trakten runt Rättvik den 14 och 15 juli med 52 startande och 51 i mål. Segrade gjorde Caroline Umpala, Märsta i en Volkswagen 1974. I samband med rallyt firades DAK 100 år och MHRF:s lyckönskningar om fortsatt framgång med klubbverksamheten framfördes av en ledamot i styrelsen som också deltog i rallyt. Thulinträffen 20-21 juli Sedan starten 1996 har veteransfordonsträffen på Citadellet vuxit sig allt större. Efter fredagens crusing i Landskrona var det dags för marknad och fordonsutställning på lördagen. Årets tema var orenoverat originalskick. Motorhistoriska Klubben i Skåne och MHRF hade en monter med informationsmaterial som ledde till många glada möten med klubbar och allmänhet. Thulinträffen arrangerades av Motorhistoriska Klubben i Skåne i samarbete med Landskrona stad, Nostalgia Magazine och MHRF. Automobilssällskapet i Nyköping, 1 augusti Denna onsdagskväll i hamnen i Nyköping var det tema engelska bilar samt 50-årsjubileum för Lotus och MGB. MHRF bjöd in Sveriges Radio och Studio Ett som gjorde reportage på plats kring Naturvårdsverkets förslag om uttjänta bilar. Flygblad delades ut och reporter Peter Bjurbo intervjuade såväl fordonsägare, besökare som MHRF. Ett reportage kom 14 augusti och Sveriges Radio skrev då på sin hemsida att: ”Under sommaren har det blossat upp en storm mot ett förslag från Naturvårdsverket. Verket pekar på en rad problem med hur bilskrotningen fungerar i dag och föreslår därför regeländringar som kan få förödande konsekvenser för bland annat de som håller på med veteranbilar. I värsta fall kan det bli olagligt att meka med sin bil hemma i garaget. Det tror i alla fall Motorhistoriska Riksförbundet vars generalsekreterare Jan Tägt vi träffar på en veteranbilsträff i Nyköping.” Europeiska MG -mötet i Ronneby , 1-5 augusti Med bas på Ronneby Brunn Hotell som omges av den vackra Brunnsparken, genomfördes 1-5 augusti ett Europa-möte för MG-bilar. Klubben passade samtidigt på att fira sitt 60-års jubileum. 145 MG-bilar och 300 personer från tolv nationer kom till träffen och deltagarna fick uppleva en liten del av vårt vackra Sverige. Arrangörerna hade ordnat utflykter till världsarvsstaden Karlskrona och det småländska Glasriket vilket alla deltagare tycktes uppskatta. På lördagskvällen arrangerades en galamiddag – Annual Dinner and Dance. Många högtidstal hölls och klubben fick mottaga flera representationsgåvor med anledning av 60 års jubiléet. Wheels Nationals i Hågelbyparken/Stockholm Cruising, den 4 augusti Wheels National arrangerar fem Nationals. Motorhistoriska Riksförbundet tog del av evenemanget i Stockholm i en Chevrolet från 1952 lastad med protestflygblad som varnade för Naturvårdsverkets förslag gällande skrotbilar. Flygbladen delades ut på träffen i Hågelby under eftermiddagen och under Stockholm Cruising på kvällen - totalt 2 000 lappar! En överväldigande majoritet av mottagarna uppskattade att få informationen vilket snabbt visade sig i såväl upprördhet som engagemang. VROM, 10-12 augusti MHRF fick en inbjudan från arrangören och deltog den 12 augusti på Arendal framför Volvomuseet. Såväl bekanta ansikten som nya kontakter knöts under dagen. Själva arrangemanget genomfördes under tre dagar och sammanföll med IVM, International Volvo Meeting, som är ett turnerade internationellt arrangemang. Det var således gott om gäster från utlandet. Rekord slog mannen som färdats från Aten i Grekland för att vara med och dessutom fira sin Amazon som fyllde 50 år. Volvo själva har i år hunnit fylla 85 år. Ett välbesökt evenemang med stor marknad och öppet museum. British Motor Meet, 17-19 augusti Ägare av brittiska bilar och motorcyklar träffades i Hjo i augusti . På programmet stod bland annat Bosse Bildoktorn som var presentatör och gav tips och råd. Det gavs också möjlighet att bekanta sig med lokala hantverkare inom fordonshobbyn. Trots engelskt väder var det bra anslutning. MHRF informerade om sin verksamhet och märkte att deltagarna både var intresserade och välinformerade. Skåne Rundt, 25-25 augusti Första rallyt gick 1912 och var Sveriges första hastighetstävling för motorcykel på landsväg. Idag är det ett öppet årligen återkommande internationellt rally för förare och eventuella passagerare på motorcyklar tillverkade senast 31 december 1939. Rallyt startar lördag morgon i Helsingborg och banan är ca 550 km på nästan samma vägar och sätt som 1912. Mål är på samma plats som start. Rallyt arrangeras idag av MCHK Syd med stöd av bland annat MHRF som hade en representant som var starter och prisutdelare. Besiktningskvällar MHRF:s försäkringshandläggare har deltagit i besiktningskvällar hos Motorhistoriska Sällskapet i Sverige i maj samt hos Automobilhistoriska Klubben i augusti. Vid dessa tillfällen har de varit besiktningsmännen behjälpliga, svarat på frågor om försäkringen och givit råd om vilken slags försäkring som passar för olika fordon. Det har varit uppskattat både från medlemmarna och från klubbarna att det funnits någon från MHRF-försäkringen på plats. MHRF:s kansli och styrelse

Nordiskt Motorhistoriskt Förbund möttes i Helsingör

[2012-09-19 10:27] För 29:e året genomfördes Nordiskt Motorhistoriskt Förbund, denna gång i Helsingör den 31 augusti-2 september. Deltog gjorde Danmark, Finland, Lettland, Norge och Sverige med totalt 14 personer. De frågor som diskuterade var import av fordon, registrering av fordon som saknar dokument, tekniska krav på historiska fordon och kopior. Vidare diskuterade möjligheten till offentligt stöd, bevarandet av hantverkskunskaper och försäkringslösningar. På eftermiddagen den 1 september deltog Horst Brüning, FIVA:s president, när man diskuterade förslaget till EU:s ministerråd gällande definitionen av historiskt intressanta fordon i ny förordning för kontrollbesiktning. Förslaget innehåller också krav på tätare besiktningsintervaller för bland annat motorcyklar och släp. Därtill ställs krav på att även att alla mopeder ska genomgå kontrollbesiktning. Ytterligare skärpning innebär förslaget att ett fordon även ska genomgå kontrollbesiktning i samband med ägarbyten. Inom kort kommer Motorhistoriska Riksförbundet att avge svar till Regeringen i denna fråga och du kan då läsa mer om detta under ”remisser”. Från och med den 1 juli 2012 kan kopior av fordon registreras i Danmark. De får då som årsmodell registreringsåret och anmärkning i registret om att det är en kopia. Det intressanta är att fordonen godkänns vad gäller utrustning och beskaffenhet enligt de regler som gällde för originalfordonet. Det är motsvarigheten i Danmark till vår svenska Transportstyrelse som helt på eget initiativ jobbat fram regelverket. Detta är idag inte möjligt i Sverige, men något som årligen efterfrågas att ett antal fordonsägare som byggt exakta kopior och många gånger med en stor andel delar från perioden. Jan Tägt, generalsekreterare MHRF

MHRF reagerar på fastställande av höjda dispensavgifter från 1 januari 2013

[2012-09-14 10:08] Motorhistoriska Riksförbundet anser att den nu fastställda nivån på avgifter för dispenser gällande bland annat fordonens utrustning och beskaffenhet vid registreringsbesiktningen inte är rimlig. Motorhistoriska Riksförbundet tillskrev därför Transportstyrelsen och övriga berörda innan beslutet togs och har nu fått svar från Generaldirektör Staffan Widlert. Du kan läsa svaret och våra synpunkter via länkarna i rutan till höger. Motorhistoriska Riksförbundet kommer under hösten att fortsatt föra en dialog med Transportstyrelsen om nivån på avgiften. Läs mer i tidigare artikel här Jan Tägt, generalsekreterare MHRF

Kalendarium - Interna evenemang

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?