Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Nyhetsarkiv

Lyckad första ordförandekonferens

[2012-02-03 12:05] Sista helgen i januari höll Motorhistoriska Riksförbundet årets första ordförandekonferens. Helgen 28-29 januari genomfördes den första av tre planerade ordförandekonferenser i MHRF:s regi. Representanter för ett tjugotal klubbar reste till Hallsberg för ett dygn med presentationer, diskussioner och trevlig samvaro. Dessa konferenser ska vara ett komplement till förbundsstämman där man kan utbyta erfarenheter och få information om hur MHRF arbetar och vilka prioriteringar som finns i dagsläget. Nyheter och diskussion kring MHRF-försäkringen får naturligtvis också mycket utrymme. Under konferensen presenterade MHRF:s ordförande Peter Edqvist det omfattande arbete som sker med information till politiker och myndigheter samt påverkansarbete för att skapa ett bra regelverk för oss som håller på med historiska fordon. I detta arbete ingår också att tydliggöra att vi utför en kulturgärning. Målet är att historiska fordon ska accepteras som kulturarv, på samma sätt som exempelvis ångbåtar eller tåg, och beaktas som sådant när man skapar regelverk som påverkar dessa fordons möjligheter att bevaras och framföras på morgondagens vägar. MHRF-försäkringen diskuterades flitigt och MHRF presenterade nyheter, fakta och statistik samt ett utkast till digital ansökan som beräknas lanseras under året. Ett grupparbete kring försäkringen genomfördes, där det tydligt framkom att MHRF-försäkringen är både prisvärd och har ett gott rykte. Även återväxtproblematiken och vad man kan göra för att locka nya och yngre medlemmar till klubbarna diskuterades. Att bredda klubbarna, både vad gäller verksamhet och vilka fordon som accepteras, och att hitta nya samarbetsformer är metoder som föreslogs. – Att hemsida och sociala medier är viktiga kanaler för att nå ut anses givet, men det är inte alltid tids- och kunskapsmässigt möjligt att genomföra sådana insatser, sammanfattar Peter Edqvist. Malin Blomquist, kanslisekreterare MHRF

Framsynt kulturgärning räddade Saab bilmuseum

[2012-01-27 10:27] I januari 2012 riskerade Saabs unika fordonsmuseum att skingras för att spridas över världen. Motorhistoriska Riksförbundet gläds idag tillsammans med alla dem som verkat för att samlingen nu kommer att bli kvar i Trollhättan där den hör hemma.Saab bilmuseums samling utgör som helhet essensen av svensk industri-, teknik-, design-, arbetslivs-, och fordonshistoria med globalt erkännande. Tack Trollhättans kommun, tack Saab AB, tack Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond, tack Västra Götalandsregionen! Tack också till alla privatpersoner, föreningar, tjänstemän, lokal-, och riksdagspolitiker som ambitiöst verkat för att säkerställa att historien bevaras intakt för dagens och kommande generationer.Vårt kulturhistoriska arv vårdas idag runt om i Sverige med stöd av stat, kommun och landsting. Bevarandet av kulturarvet sker emellanåt i regi av dessa men desto vanligare är att föreningar, stiftelser eller enskilda står för dessa insatser. Det kan t ex gälla byggnader, naturområden, litteratur och konst. Varför det ännu idag inte är en självklarhet gällande landsvägsfordon fortsätter att förvåna. Att Trollhättans kommun känner stolthet över kulturarvet efter Saab och att även Västra Götalandsregionen långsiktigt engagerar sig är särskilt glädjande. ”Turerna runt Saabmuseet är en nationell väckarklocka för alla de som har det yttersta ansvaret för bevarandet av det fordonshistoriska kulturarvet. Det är dock inte för sent att agera. Runt om i landet finns fler unika samlingar av såväl fordon, dokument, vägar och byggnader med koppling till det fordonshistoriska kulturarvet väl värda att bevara för framtiden”, säger Peter Edqvist ordförande i Motorhistoriska Riksförbundet. Malin Blomquist, kanslisekreterare MHRF

Ny kanslisekreterare på MHRF

[2012-01-26 11:28] Den 18 januari började Malin Blomquist som ny kanslisekreterare på MHRF. Just nu pågår arbetet för fullt med att sätta in Malin i alla rutiner och de projekt som vi har framför oss. Malin Blomquist kommer från Jönköping, men sina studier förlade hon till Norrköping där hon pluggade kultur och media. Via utbildningen och sommarjobb på Husqvarna Fabriksmuseum blev hon intresserad av industrisamhällets kulturarv vilket ledde till några projekt i samarbete med Arbetets Museum i Norrköping. Bland annat var hon medförfattare till guideboken Arbetslivsmuseer i Sverige. Därefter gick Malin vidare till en tjänst som industriarvsutvecklare på Innovatum Science Center i Trollhättan. Där jobbade hon med stöd till arbetslivsmuseer och med samordning av arbetet med bevarande och utveckling av Trollhättans fall- och slussområde. Efter några år gick sedan färden till Stockholm där hon arbetade som vd-assistent på Moped- och Motorcykelbranschens Riksförbund, McRF. Här var Malin inblandad i allt från registreringsstatistik till körkortsfrågor och mässan På Två Hjul.Malin efterträder Carl Zeidlitz som idag frilansar som marknadskommunikatör och skribent. Han har bland annat varit med och skrivit om den svenska bussbranschens historia på Svenska Bussbranschens Riksförbunds hemsida. Sedan Carl slutade i somras, och Malin börjat, har Göran Schüsseleder tjänstgjort som tillförordnad kanslisekreterare på deltid, då han kombinerat tjänsten med sitt ordinarie arbete som frilansande journalist och layoutare. MHRF kommer att ha glädje av både Carls och Görans tjänster även i framtiden.– Vi i styrelsen är mycket glada att Malin nu börjat hos oss på kansliet. Vi kommer att ha stor nytta både av Malins erfarenhet av myndighets- och politikerkontakter och hennes kunskaper om hur man arbetar med vårt kulturarv, säger MHRF:s ordförande Peter Edqvist. Jan Tägt, generalsekreterare MHRF

Alla var på Classic Motors marknad i Västerås (kändes det som)!

[2011-12-01 10:30] Lördagen den 26 november var det inflyttningsfest för Classic Motors inomhusmarknad som flyttat till före detta Rocklundahallen i Västerås.– Över 5 000 besökare hittade hit till ABB Arena Nord och det känns som om vi pratade med allihop, sammanfattar Motorhistoriska Riksförbundets utsända. Sveriges största inomhusmarknad för veteranfordon, Classic Motor Marknad, har blivit ännu större. De över 5 000 besökarna välkomnades av likasinnade entusiaster från hela Sverige – och deras nostalgiladdade bilar, motorcyklar, reservdelar och massor av spännande kuriosa. I detta sammanhang var förstås Motorhistoriska Riksförbundet med, närmare bestämt i Aros Motorveteraners monter. Utöver att Lennart West och Rickard Elgán från MHRF:s styrelse samt undertecknad fyndade bland de många stånden (bilklädslar, emaljskyltar, historisk spolarvätska i originalförpackning, bakelitkrokar och , och, och… ) i samband med att vi gick runt och hälsade på utställande klubbar var det fullt upp med att svara de många nyfikna som stannade till vid MHRF:s informationsbord. Glädjande nog kände många till vårt arbete för att gårdagens fordon även ska kunna köras på morgondagens vägar genom att exempelvis ha läst vår stående informationssida i tidningen Classic Motor. Ett flertal hade exempelvis uppmärksammat att MHRF nyligen har framfört kritik till Miljödepartementet rörande en utredning från Naturvårdsverket som dragit alla bilar över en kam när det gäller omhändertagandet av uttjänta bilar. Att bruksbilar kan och ska återvinnas är alla överens om, men att allt som står avställt – komplett eller i delar – inte är skrot. Detta har till och med EU insett i Europaparlamentets och Europarådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon, det så kallade ELV-direktivet! Visst fanns det besökare som ondgjorde sig över att problemen med ursprungskontrollen i samband med registreringsbesiktningen ännu inte har kommit till någon lösning, men MHRF har långt ifrån gett upp när det gäller denna fråga. Eller någon annan fråga heller för den delen som möjliggör att vi alla kan fortsätta köra gårdagens fordon. Även på morgondagens vägar! Saker och ting tar helt enkelt tid; till exempel skattebefrielsen krävde 15 års kamp och ytterligare tio så att den blev rullande för fordon 30 år och äldre. MHRF-försäkringen intresserade förstås många besökare på marknaden! Bland frågorna, och svaren, fanns följande;Mitt fordon är inte i superskick utan ganska patinerat, varför har MHRF-försäkringen ingen försäkring som passar mig? Jag vill behålla den matta lacken och bucklorna för jag tycker de hör till bilens historia. – Jodå, visst har vi en sådan! Den heter rullande renovering och har ingen bortre tidsgräns och innebär att du kan bevara alla historiska avtryck på fordonet åt eftervärlden! Ett alternativ är vårt speciella avtal för fordon som ska bevaras i orenoverat skick. Dessa bedöms från fall till fall.MHRF-försäkringen gillar väl inte hot rods och kustoms? – Visst gör vi det! Vi är måna om motorhistorian och den innefattar självfallet historiska ombyggnader, närmare bestämt ifall de är utförda för minst 20 år sedan. Det sägs att MHRF-försäkringen inte försäkrar fordon värda över 150 000 kronor? – Det stämmer inte! MHRF-försäkringen är den enda entusiastförsäkringen som försäkrar fordon upp till 100 prisbasbelopp (4,3 miljoner kronor). Stämmer det att man knappt får köra sitt fordon med en MHRF-försäkringen? – Nja. Du får inte köra en meter vardagskörning, men du får köra så mycket du vill om du nöjesåker. Man måste skilja på bruksbil och, öhm, leksaksbil. Mer om MHRF-försäkringen kan du läsa här. En utmärkt jämförelse mellan olika entusiastförsäkringar finns för övrigt att läsa i tidningen Klassikers Klassikerguiden från 2011. Och mer om MHRF:s arbete genom tiderna för att vi ska kunna köra gårdagens fordon på morgondagens vägar hittar du här. Om inte annat ses vi förhoppningsvis igen på nästa Classic Motor marknad i Västerås i februari! Göran Schüsseleder, MHRF:s kansli

Efter förbundsstämman: MHRF större än någonsin

[2011-10-25 16:11] Motorhistoriska Riksförbundet/MHRF höll lördagen den 15 oktober sin förbundsstämma. I dag består förbundet av 170 klubbar. Under Motorhistoriska Riksförbundets förbundsstämma valdes två nya klubbar enhälligt in av de 127 stämmodelegaterna: märkesklubben BMW Oldtimer Club Schweden och den regionala klubben Kinds Motorveteraner. MHRF har därmed vuxit ytterligare och består i dag av 170 klubbar som i sin tur representerar drygt 96 000 gammelfordonsentusiaster. – Vi hälsar dem varmt välkomna, säger MHRF:s förbundsordförande Peter Edqvist. Ju fler vi är desto starkare blir vi i vårt arbete för att kunna köra gårdagens fordon även på morgondagens vägar. Hur stort detta arbete kan vara visade sig extra tydligt under förmiddagen inför själva stämman där programpunkten Ursprungskontroll gavs extra stort utrymme; – Ursprungskontroll av historiska fordon, exempelvis i samband med en registreringsbesiktning efter en import, har i många fall blivit betydligt besvärligare och kostsammare sedan Transportstyrelsen övertog hanteringen, sammanfattar Peter Edqvist. Det har blivit många möten med myndigheten kring denna fråga det senaste året. MHRF har även diskuterat situationen med politiker i såväl trafik- som kulturutskott som visat desto större förståelse för vår kulturgärning vilket nyligen resulterat i två motioner till Riksdagen. MHRF lägger även ned ett stort arbete på trafiksäkerhet. – Även om statistiken visar att historiska fordon är inblandade i väldigt få olyckor vill vi ändå arbeta proaktivt med trafiksäkerhetsfrågor, förklarar MHRF:s förbundsordförande.  På denna förbundsstämma ägnade vi därför stort utrymme åt riskminimering när det gäller historiska motorcyklar. Förmiddagens största programpunkt Motorcyklar och trafiksäkerhet föredrogs av MHRF-klubbarna Club MC-Veteranerna (MCV), Motorcykelhistoriska Klubben (MCHK) och MC-Polisveteranerna. De senare företräddes av Bengt Svensson som till vardags jobbar med trafiksäkerhetsfrågor på Rikspolisstyrelsen. MHRF:s samarbetspartner Svenska Motorcyklister (SMC) var en självklar gäst under denna punkt där körinstruktören Sven-Erik (Chippen) Claeson delade med sig av deras arbete i frågan. Under förbundsstämman blev det för övrigt – även där enhälligt – omval av samtliga avgående styrelseledamöter varför styrelsen har samma uppställning som i fjol. Detsamma gällde revisor- och valberedningsposterna. Göran Schüsseleder, MHRF:s kansli Högupplösta bilder från förbundsstämman finns att hitta här.

Årets Kultur på väg arrangerades i Norrbotten

[2011-10-25 15:47] Juryn för tävlingen Kultur på väg – bästa arrangemang under Motorhistoriska Dagen 6 juni, har utsett Kultur på väg genom Luleå och Boden till årets evenemang 2011! Priset går till arrangören Norrlands Motorhistorikers Norrbottensektion i konkurrens med bland andra arrangemang i Falun, Kristianstad, Norrköping och Växjö. Kommunalrådet från Boden, Torbjörn Lidberg, delar ut priset tillsammans med kommunalrådet från Luleå, Karl Petersen, i Norrlands Motorhistorikers Norrbottensektions klubblokal i Luleå måndagen den 10 oktober.Juryns motivering lyder; ”Norrlands Motorhistorikers Norrbottenssektion har i ett fruktbart samarbete mellan städer och fordonsägare, och med kulturen såväl på som invid vägen, kombinerat aktiviteterna i och emellan Luleå och Boden i sann MHRF-anda. Tillsammans med de militärhistoriska fordonssamlingarna i Boden skapades en bred exponering av vårt fordonshistoriska kulturarv för allmänheten”.Juryn bestod av Peter Edqvist, Carl Zeidlitz och Jan Tägt från Motorhistoriska Riksförbundet/MHRF samt Göran Ambell och Stig Sjöberg från Nostalgia Magazine, Torsten Nilsson från Arbetets Museum och motorhistorikern Per-Börje Elg. Juryn har riktat särskild uppmärksamhet på det välorganiserade och kommunöverskridande arrangemanget i Boden och Luleå som skett i samverkan mellan flera aktörer vid genomförandet den 6 juni på Motorhistoriska dagen.Motorhistoriska dagen ger nationaldagen extra glans då Sveriges hundratusentals ägare av historiska bilar, motorcyklar, mopeder, traktorer, bussar och lastbilar tar ut sina klenoder på landets vägar. Bakom Motorhistoriska dagen ligger Motorhistoriska Riksförbundet/MHRF som via sina 168 anslutna klubbar representerar över 96 000 fordonsentusiaster som har levande motorhistoria som gemensam nämnare. Detta oavsett om det handlar om dåtida vardags-, arbets- eller samlarfordon. Tillsammans har de inte bara hjälpt till att bevara ett kulturhistoriskt arv, utan har även hållit vår svenska, internationellt erkända hantverkstradition vid liv. – Att Sverige är ett av världens största museum när det gäller rullande motorhistoria ser man en dag som denna, säger Jan Tägt, Motorhistoriska Riksförbundets generalsekreterare som passar på att nämna att detta museum drivs helt utan kommunala och statliga bidrag. Utöver alla historiska fordon som var ute arrangerades det hundratals andra aktiviteter runt om i landet i form av träffar och rallyn bland många av MHRF:s klubbar. – Evenemangen är perfekta utflyktsmål för hela familjen en dag som denna, tipsar Jan Tägt.Göran Schüsseleder, MHRF:s kansli Högupplösta bilder från Motorhistoriska Dagen 2011 finns att hitta här. För ytterligare information och bilder kontakta MHRF:s förbundssekreterare Timo Vuortio via telefon: 070-750 29 40 eller e-post: timo.vuortio@svenskakyrkan.se

MHRF: Orimliga krav gör ursprungskontroll omöjlig

[2011-08-30 13:32] Motorhistoriska Riksförbundet anser att de regelverk och rutiner som Transportstyrelsen tillämpar vid hanteringen av de historiska fordonen vid ursprungskontrollen är för komplicerade, i många fall direkt orimliga och därtill kostnadsdrivande för såväl den enskilde fordonsägaren som för myndigheten. För att få bukt med problemet samlas berörda fordonsägares erfarenheter in. I februari 2008 tog Transportstyrelsen, före detta Vägverket, över ansvaret för ursprungskontrollen från Bilprovningen. I samband med övertagandet lovade myndigheten att man avseende de historiska fordonen skulle använda sig av samma tillämpning som tidigare. Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF) har följt utvecklingen sedan Transportstyrelsens övertagande och kan konstatera att de, trots löftet, successivt har infört en ny praxis som för ägare av historiska fordon inneburit allt större insatser, såväl i tid som ekonomiska. Dessa har även blivit större för MHRF när allt fler fordonsägare behöver hjälp med att möta Transportstyrelsens krav i samband med en ursprungskontroll. Trots alla insatser har MHRF noterat att många ägare till historiska fordon inte får sin ansökan godkänd. – Inte sällan är det fall där Bilprovningen tidigare utan problem hade godkänt ett fordon, säger Jan Tägt, generalsekreterare och ansvarig för ursprungskontroller på MHRF. Just handläggningstiden är talande för hur onödigt krångliga kraven har blivit; det finns fall där beslut tagits flera år efter fordonsägarens ansökan. Bland dem som fått sin ansökan avslagen finns det enskilda fall som överklagat Transportstyrelsens beslut. Utgången är ofta negativ, även efter prövning i till exempel Förvaltningsrätten. Det finns även fall där Transportstyrelsen själva prövar tillämpning av deras egna föreskrifter och instruktioner. Besluten i dessa fall kan inte överklagas.   Bland Transportstyrelsens alla krav som vållat stora problem i samband med ursprungskontroller av historiska fordon är ett att ägaren, vid avsaknad av registreringsbevis i original eller av svenskt arkiv vidimerad kopia, ska kunna uppvisa ett tillverkarintyg. Den enskilda kan med stor sannolikhet inte frambringa det önskade dokumentet, särskilt med vetskap att det har uppskattats att det i världen funnits totalt 24 000 tillverkare. Merparten av dessa existerar helt enkelt inte längre eller har genomgått sådana förändringar så att det rör sig om helt annan verksamhet där intresset eller förmågan att hjälpa till är låg eller obefintlig visar erfarenheter från MHRF. Ett annat är kravet på en obruten fångeskedja, från tillverkare via bilhandlaren till dagens ägare. – Många i dag oregistrerade fordon förvärvas ofta från dödsbon, förklarar Jan Tägt. Köp av lös egendom är som bekant reglerat i köplagen och här ställer Transportstyrelsen med andra ord högre krav än vad allmän rätt och praxis föreskriver. Enligt MHRF finns det fler exempel som faller på sin egen orimlighet, säkert långt fler än vad de själva känner till. Därför efterlyser MHRF nu erfarenheter från fordonsägare som under de senaste åren inte har fått sitt fordon godkänt av Transportstyrelsens ursprungskontroll. Anledningen är att MHRF ska kunna få en samlad bild av omfattningen och de bakomliggande skälen till myndighetens negativa beslut. – De samlade erfarenheterna kommer självfallet även ge ytterligare substans i dialogen som vi kommer att föra med Transportstyrelsen i höst, säger MHRF:s generalsekreterare. Göran Schüsseleder, tf kanslisekreterare MHRF   Motorhistoriska Riksförbundet vill gärna ta del av erfarenheter i samband med ursprungskontroll av historiska fordon. Har du några, såväl positiva som negativa, vänligen kontakta förbundets generalsekreterare Jan Tägt (du hittar honom här).   Från den 4 februari 2008 tog Vägverket, numera Transportstyrelsen, över uppgiften att göra ursprungskontroll av fordon inför registreringsbesiktning. I de fall Transportstyrelsen behöver hjälp med att säkerställa ett historiskt fordons fabrikat, modell eller tillverkningsår hänvisas fordonsägaren till Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF). För att MHRF ska kunna hjälpa till ska ett historiskt fordon vara i, eller återställt till, originalskick. Tidstypiska modifieringar av mindre omfattning kan under vissa omständigheter godkännas.

MHRF svarar på EU:s grönbok om momsens framtid

[2011-05-30 17:08] MHRF har i frågan om mervärdesskattens framtid lämnat synpunkter på EU:s grönbok. I den finns i avsnittet 5.1.2. ”Undantag från mervärdesskatteplikt” som direkt berör förbundets medlemsföreningar. I Sverige och många andra länder inom EU finns undantag för ideella föreningar från skyldighet att redovisa moms. I Sverige finns också ett mycket starkt politiskt stöd för att det även så ska förbli. MHRF har särskilt pekat på att den enskilde individ som engagerar sig i föreningen gör det för att personen vill bidra med sin kompetens och tid. Därigenom uppstår i grunden förutsättningen för föreningens verksamhet. Ett viktigt incitament är då att regelsystemet är rimligt och proportionellt till dess syfte och därmed inte är alltför administrativt belastande för berörda. Det gäller för såväl den enskilda föreningen som myndigheter. Systemet måste därför vara begripligt och tillämpningsbart för såväl den ideelle föreningskassören som föreningens styrelse sammantaget. Ökar den administrativa bördan finns en uppenbar risk att föreningarna dräneras på sin förtroendevalda och funktionärer. Dagens momslagstiftning är komplex vilket uppenbart ökar risken för felaktigheter oavsett vilja att motsvara kraven. En sannolik konsekvens om momsskyldighet införs är därför även en markant ökad administration för kontrollerande myndigheter. För att främja och därmed stödja det ideella engagemanget hos medborgarna och därmed de positiva krafterna i samhället anser MHRF att medlemsstaterna i ett framtida momsdirektiv måste få rätten att undanta den ideella sektorn från att ingå i momssystemet. Läs MHRF:s hela svar på här (PDF). Jan TägtGeneralsekreterare MHRF

Vägtrafikregisterutredningen SOU 2010:76

[2011-03-18 16:00] Den 15 maj 2008 tog Regeringen beslut om att en särskild utredare skulle se över lagen och förordningen om vägtrafikregister. Syftet var att förenkla och effektivisera regelverket. Utredare har varit f.d. kanslichefen i trafikutskottet Anders Engdahl. Till utredningen har också en expertgrupp hört. I november 2010 lämnade utredningen betänkandet Transportstyrelsen databaser på vägtrafikområdet – integritet och effektivitet (SOU 2010:76). Utredning föreslår att nuvarande lag och förordning ersätts av två lagar, vägtrafikdatalagen och lagen om fordons registrering .m.m, respektive vägtrafikförordningen och förordning om fordons registrering m.m. Tillämpningsområdet utvidgas till att omfatta all behandling av personuppgifter på vägtrafikområdet. Begreppet databas ersätter register. Fyra databaser föreslås, fordons-,, behörighets-, tillstånds-, och tillsynsdatabasen. Utredning föreslår att de nya lagarna och förordningarna ska träda i kraft den1 juli 2012. Framtida sökning på chassinummer Den 24 februari 2011 lämnade MHRF svar på SOU 2010:76 till Näringsdepartementet. MHRF stöder förslaget att dela upp lagen och förordningen om vägtrafikregister i två lagar respektive två förordningar. MHRF ser det också som mycket positivt att utredaren förordar en lösning där utöver dagens registreringsnummer även fordonets chassinummer görs sökbart. MHRF har framfört det lämpliga i att analogt göra även motornumret sökbart då det för ett stort antal äldre fordon utgör fordonets identitetsbärare. Framtida möjlighet att registrera avregistrerade fordon När bilskrotningsfonden avvecklades infördes en regel som innebar att fordon som är 30 år och äldre och som avregistrerats med skrotintyg kan registreras igen förutsatt att de avregistrerats före den 1 juni 2007. Regeln återfinns idag i TSFS 2010:112. MHRF har i sitt remissvar föreslagit att alla fordon som är äldre än 30 ska kunna registreras igen oavsett när de avregistrerat. Gallring av fordonsuppgifter i vägtrafikregistret Transportstyrelsen gallrar löpande fordons-, och personuppgifter i vägtrafikregistret Att göra informationen i vägtrafikregistret tillgänglig för bestämda ändamål anser MHRF väger tyngre än den personliga integriteten och är en förutsättning för individuell forskning och samhällsforskning i dag och i framtiden. Om ursprungskontrollen MHRF har också framfört att de krav som Transportstyrelsen idag ställer på enskilda fordonsägare inte är proportionell med samhällsnyttan och föreslagit att dagens ursprungskontroll förenklas, görs tydlig och transparent. Kostnaderna för den enskilde och samhället blir väsentligt lägre utan att medföra större risk för att stulna fordon registreras i Sverige. Hela svaret hittar du här (PDF)

FIVA World Rally åter till Sverige

[2011-01-31 12:29] För första gången sedan 1983 ordnas världsorganisationen FIVA:s årliga rally i Sverige. Rally är en internationell benämning på det vi Sverige kallar tur eller utflykt med historiska fordon. Under FIVA World Rally i Sverige kommer upp till 100 historiska fordon från hela världen köra i sakta mak på vackra vägar, 114 mil under tio dagar. Starten går i Stenungsund den 23 juni och fortsätter efter svenskt midsommarfirande på Västkusten via Jönköping och Östergötland till Stockholm, för att sedan gå tillbaka norr om Mälaren, genom Västergötland mot målet i Stenungsund den 2 juli. Titta in på www.fiva-world-rally.se för mer information, anmälan och hela routen, eller kontakta: Anne Ekström +46-851292043 info@fiva-world-rally.se

Kalendarium - Interna evenemang

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?