Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Nyhetsarkiv

Riksdagsledamöter vill ha kulturstöd till motormuseer

[2010-10-28 16:23] Riksdagsledamöterna Eliza Roszkowska Öberg (M) och Sten Bergheden (M) vill i en motion till riksdagen införa kulturstöd för motorhistoriska museer - Runt om i Sverige lägger entusiaster ner både tid och pengar på att reparera och underhålla äldre fordon. I stort sett allt arbete utförs ideellt trots små ekonomiska marginaler. Våra rullande och levande museer behöver ett starkare stöd från samhället då det är en självklar del av vårt kulturarv, säger Eliza Roszkowska Öberg (M). - Eftersom traditionella museer får statligt kulturstöd är det rimligt att levande motorhistoriska museer också får det. Motorhistoriens bevarande och utvecklande är en viktig del av vårt kulturarv som ska kunna föras vidare till kommande generationer. Därför har vi lämnat in en motion till riksdagen om att införa kulturstöd för motorhistoriska museer, avslutar Sten Bergheden (M) i ett pressmeddelande från riksdagen.

Positivt gensvar från riksdagspartierna

[2010-10-26 15:52] MHRF har inför valet 2010 ställt tre frågor till samtliga riksdagspartier. Hur kan ni förenkla registrering och tullregler samt behålla besiktningsregler för historiska fordon? En fördjupning till de komplexa problemområdena, partiernas svar och MHRF:s sammanfattning av dessa hittar du som tre skilda dokument här intill. Jan Tägt, Generalsekreterare MHRF

Handelsministern delar ut pris

[2010-10-15 17:45] Handelsministern överräcker hederspriset i tävlingen Kultur på väg – bästa arrangemang på Motorhistoriska dagen 6 juni till arrangörerna för Motorhistoriska dagen i Vinterviken, Den 28 augusti överräckte Handelsminister Ewa Björling hederspriset i tävlingen Kultur på väg – bästa arrangemang på Motorhistoriska dagen 6 juni till arrangörerna för Motorhistoriska dagen i Vinterviken, medlemsföreningarna Motorhistoriska Sällskapet (MHS), Motorcykelhistoriska Klubben (MCHK) och Automobilhistoriska Klubben (AHK). Motorhistoriska dagen i Vinterviken arrangerades tillsammans med Centrum för Näringslivshistoria som passade på att släppa boken Svenska Karosserimakare av Jan Ströman.Kulturresan den 28 augusti är ett treklubbarsarrangemang och lockade ett 80-tal fordon från 1910-talet och framåt till en heldagstur runt Stockholm, med start vid Naturhistoriska riksmuseet och mål vid Siggesta Gård på Värmdö. Handelsministern åkte med under den första etappen och anslöt senare för prisutdelningen tillsammans med Motorhistoriska Riksförbundets (MHRF) ordförande Peter Edqvist. Se länk till höger för bilder och ytterligare information kring Kulturresan 2010. Även Alingsås Motorveteraner har utsetts till hederspristagare och kommer att få mottaga utmärkelsen vid ett senare tillfälleCarl Zeidlitz, kanslisekreterare MHRF Bild: Handelsminister Ewa Björling (th) delar ut hederspris i tävlingen Kultur på väg till representanter för AHK, MCHK och MHS. Foto Mats Olofsson. Kontakta MHRF:s kansli för högupplöst bild fri för publicering.

Jubileumsboken Kultur på väg

[2010-09-22 13:43] Jubileumsboken Kultur på väg - Den fordonshistoriska rörelsen i Sverige behandlar vårt fordonshistoriska kulturarv och ger den oinvigde läsaren en inblick i den samlade rörelsens utveckling och bredd. Här får du information om boken och hur den kan bli din! I Kultur på väg synliggörs fordonen från förr och delar av dess samtida historik, här synliggörs ägarna, här syns klubbarna och deras både sociala och kulturella betydelse för såväl medlemmarna som den breda allmänheten, här syns hantverkarna som bidrar till att hålla denna del av vårt kulturhistoriska arv levande, här syns hur fordonen påverkat utvecklingen i samhället och hur samhället påverkat och styrt utvecklingen av fordonen. Stort och smått blandas tillsammans med att några av rörelsen portalfigurer presenteras. Här återges en del av MHRF:s 40-åriga historia och många händelser under motorismens 118 år i Sverige. Boken riktar sig till den som är nyfiken på vad som dagligen pågår runt om i landet i syfte att renovera, bruka och bevara fordonstekniska konstruktioner från förr för framtiden, inte sällan i symbios med annat föreningsliv och ofta genom arrangemang som förflyttar betraktaren bakåt i tiden genom att vårt gemensamma rullande museum framförs i tidstypisk miljö och ekipering. Att skapa kunskap om den fordonshistoriska rörelsens betydelse såväl social, kulturellt som samhällsekonomiskt är av stor betydelse för att våra beslutsfattare ska förstå varför och därmed vara med och skapa rimliga förutsättningar i våra gemensamma ambitioner att bevara och kunna använda det motorhistoriska kulturarvet i framtiden. Boken Kultur på väg presenterades på förbundsstämman den 10 oktober 2009 av Jan Tägt och Peter Edqvist tillsammans med bland annat huvudförfattare Per-Börje Elg och Stig Sjöberg från Albinsson & Sjöbergs Bokförlag. Medlem i MHRF-ansluten klubb kan beställa till rabatterat pris genom tidningen Nostalgias webbsida

Gotlands landshövding delade ut pris i Kultur på väg

[2010-09-22 13:33] Tävlingen Kultur på väg, bästa arrangemang på den Motorhistoriska dagen 6 juni, togs i år hem av Gotlands Veteranbilklubb som i samarbete med flera andra föreningar på Gotland ordnade Motorhistoriska dagen på Lojsta Slott den 6 juni. Prisutdelningen kunde ske torsdagen den 8 juli, mitt under den hektiska Almedalsveckan i Visby. Landshövdingen Cecilia Schelin Seidegård och Kommunalrådet Eva Nypelius (c) delade ut diplom och pokal till klubbens ordförande Rune Larsson. Det goda samarbetet mellan Gotlands Veteranbilklubb och andra föreningar på Gotland som MCHK Gotland, SHRA och Lojsta hembygdsförening gav ett stort gensvar på ön den 6 juni. – Det goda samarbetet mellan olika kulturhistoriska föreningar och andra aktörer är något som Gotlänningar är mycket bra på, det ger fler bättre och upplevelser liksom det öppnar nya möjligheter att visa upp vårt gemensamma kulturarv, sade Landshövdingen i sitt korta tal, efter det att hon läst upp tävlingsjuryns motivering till förstapriset i Kultur på väg. Motorhistoriska Riksförbundets ordförande Peter Edqvist och generalsekreterare Jan Tägt passade på att också lyfta fram det forsknings- och dokumentationsarbete som enskilda utför för ökad kunskap om vår fordonshistoria. Till Cecilia Schelin Seidegård och Eva Nypelius överlämnade de ett exemplar var av Bengt Brolins bok Gotlands Motorcykelhistoria och MHRF:s till 40-årsjubileet utgivna verk Kultur på väg – den fordonshistoriska rörelsen i Sverige. Carl Zeidlitz, kanslisekreterare MHRF  Bild: fr.v Rune Larsson, Eva Nypelius och Cecilia Schelin Seidegård vid prisutdelningen i Visby. Foto Jan Tägt. Kontakta MHRF:s kansli för högupplöst bild fri för publicering.

MHRF möter vägtrafikregisterutredningen

[2010-09-22 13:22] Motorhistoriska Riksförbundet möter vägtrafikregisterutredningen för att ge sin syn.Motorhistoriska Riksförbundets vice ordförande Anita Karlén träffade enmansutredaren Anders Engdahl den 21 oktober 2009 tillsammans med Georg Magnusson, Carl Zeidlitz och Jan Tägt, alla från MHRF, för att lägga fram sin syn på nuvarande lag och förordning. Bakgrunden till utredningen är att Vägverket pekat på en rad problem med nuvarande lag och förordning till exempel vid direktåtkomst, sökbegrepp, samordning och rättelse av uppgifter i vägtrafikregistret. Motorhistoriska Riksförbundet fick tillfälle att utveckla det remissvar vi tillställt utredningen i början av 2009. Inlaga finns att läsa via länken här intill. Jan Tägt, generalsekreterare MHRF

Kalendarium - Interna evenemang

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?