Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Nyhetsarkiv

MHRFs ägarguider

[2020-04-02 07:56] Motorhistoriska Riksförbundet tar just nu fram en serie guider för dig som ägare av ett historiskt fordon. Först ut: Egenkontrollguiden. För att säkerställa rimliga villkor för de historiska fordonen är besiktningsfriheten ett välkommet och efterlängtat besked efter många års arbete av Motorhistoriska Riksförbundet, FIVA och våra systerorganisationer inom EU. Besiktningsfriheten innebär samtidigt ett stort ansvar för dig som fordonsägare. Därför har vi tagit fram denna skrift med tips och praktiska råd som ett underlag till stöd för egenkontroll av ditt fordon. Många klubbar anordnar tillsammans med besiktningsföretagen tillfällen då klubbmedlemmarna kan träffas och få sina fordon kontrollerade vilket kan vara ett trevligt alternativ. Speciellt om du är det minsta osäker rekommenderar MHRF besiktningsföretagens tester för besiktningsbefriade fordon. De har även särskilda tester om du ska sälja ditt fordon. Uppgifterna i testet är enbart till för dig som ägare – eller som köpare – av ett historiskt fordon. Genom egenkontroll alternativt besiktningsföretagens tester får du vetskap om ditt fordons behov av reparationer och underhåll. Tänk på att flygande inspektion fortfarande kan ske ute på vägarna, även om ditt fordon är besiktningsbefriat. Jan Tägt generalsekreterare MHRF  

Räkna på din MHRF-försäkring – smidigare än någonsin!

[2020-03-30 17:10] MHRF-försäkringen, Sveriges äldsta – och största – försäkring för historiska fordon, lanserar i dagarna flera smidiga nyheter. Medlemmar i klubbar anslutna till Motorhistoriska Riksförbundet har möjlighet att teckna förmånliga försäkringar genom MHRF. Tack vare en nylanserad tjänst går det nu snabbt att få den information man behöver inför ansökan. – Med vår nya kalkylator är det nu ännu lättare att få information om lämpliga försäkringsalternativ och priser, säger Francisco Vall, handläggare på MHRF-försäkringen. Allt man behöver göra är att fylla i fordonstyp, årsmodell och marknadsvärde. För att räta ut frågetecknen ytterligare finns nu även ett FAQ, det vill säga en sammanställning av de vanligaste frågorna rörande MHRF-försäkringen. – På tal om smidigt, allt som rör MHRF-försäkringen ska från och med nu vara responsivt och anpassat till dator, surfplatta och mobiltelefon, hälsar Francisco Vall. Det går förstås även att gå in direkt via mhrf.se/mobile. Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF På bilden ovan (från vänster) MHRFs försäkringshandläggare Jan Seglert, Lennart West och Francisco Vall. Kontaktuppgifterna hittar du här. Foto: Therése Särnbäck

Vägledning till föreningar avseende inställda eller framskjutna årsmöten

[2020-03-19 15:12] I den rådande situationen med coronaviruset får MHRF frågor från medlemsklubbarna rörande hur man ska hantera årsstämmor. Med anledning av detta har vi satt ihop denna vägledning. Att skjuta upp föreningens årsmöte på grund av coronaviruset Motorhistoriska Riksförbundet rekommenderar att förening som ska hålla årsmöte ställer in det tillsvidare. Men om stadgarna inte uttryckligen anger att årsstämman ska genomföras fysiskt kan dock ett möjligt alternativ vara att genomföra den via något digitalt/virtuellt verktyg eller som vid MHRFs förbundsstämma koppla samman mindre grupper av deltagare digitalt. Möjliga konsekvenser Att ställa in mötet kan innebära att den sista dagen då årsstämman ska genomföras enligt stadgarna passeras. Styrelsen tappar vid den tidpunkten sitt mandat då den varken beviljats ansvarsfrihet, fått fortsatt förtroende eller blivit vald. Styrelsen har formellt därmed inte möjlighet att uppfylla sina åtaganden. Med tanke på denna unika situation är det rimligt att anta att leverantörer av varor och tjänster inte stoppar dessa. Det mest kritiska torde då vara föreningens ekonomiska medel och åtaganden. Det kan därför vara en god idé att säkerställa både tillgång till dessa och att ingångna åtaganden uppfylls så långt det är möjligt samt hålla berörda informerade. Om årsstämman inte hålls stadgeenligt utan vid ett senare tillfälle är det stämman som avgör om styrelsen agerat ansvarsfullt och för föreningens bästa. Läget är helt unikt och oförutsägbart. Allt kan därför inte hanteras som vanligt. Situationen förhindrar styrelsen att agera på det sätt den är bunden till av till exempel stadgar, avtal eller att göra vad den föresatt sig. Det gäller särskilt möjligheten att uppfylla det som skulle ha gällt enligt rättsligt bindande överenskommelser. Förutom det läge vi befinner oss i kan det äldre rättsbegreppet högre hand (som avser naturkrafter, så som sjukdom som inte kan kontrolleras eller undvikas) vara det styrelsen kan hänvisa till. Förslag till information till föreningens medlemmar om att årsmötet ställs in En lämplig text kan vara följande: I dag har styrelsen i ”föreningens namn” tagit beslutet att ställa in årsmötet den ”datum, månad och plats”. Anledningen är spridningen av coronaviruset. Vi har alla ett ansvar mot varandra att inte sprida smittan vidare, och många av våra medlemmar och förtroendevalda utgör en extra utsatt riskgrupp som vi naturligtvis vill värna om. Styrelsen anser att det därför är viktigt att undvika sammankomster och möten som inte är absolut nödvändiga. Nytt datum för årsmötet kommer att meddelas, ”var/hur informationen kommer publiceras,” när den rådande situationen har normaliserats. Att ställa in planerade aktiviteter Motorhistoriska Riksförbundet rekommenderar också att föreningen tills vidare ställer in planerade större träffar, t ex arrangemang med fordon, marknader och medlemsmöten. För mindre arrangemang bör klubben göra en individuell bedömning för vart och ett. Mer information finns att hämta här Föreningen bör i största möjliga mån följa myndigheternas rekommendationer. Information finns bland annat att finna via följande länkar: Samlad information från Sveriges myndigheter – www.krisinformation.se Aktuell information om läget – www.folkhalsomyndigheten.se Information till arrangörer av evenemang – www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/ Reserekommendationer – www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (sök på corona) – www.msb.se Om du inte har några symtom, men har allmänna frågor om Covid-19 – Nationella informationsnumret 113 13 Om man misstänker att man smittats ska man kontakta 1177 Vårdguiden, den nationella sjukvårdsupplysningen, för att eventuellt hänvisas vidare till provtagning – Vårdguiden 1177      

Remiss från Naturvårdsverket: Vägledning vid export

[2020-03-19 10:44] Naturvårdsverket har nyligen skickat ut en remiss rörande information om gränsöverskridande transporter av historiska fordon och begagnade fordonsdelar. Motorhistoriska Riksförbundet, Riksantikvarieämbetet, KAK, Tullverket, Riksförbundet M och ett antal av MHRFs medlemsklubbar har getts möjlighet att lämna synpunkter på Naturvårdsverkets remiss gällande vägledning vid export. Det är Länsstyrelsen i Skåne län som utarbetat och skickat förslaget på uppdrag av Naturvårdsverket. Förslaget innehåller detaljerade krav på uppgifter som transportör och ägare ska kunna visa upp för att historiska fordon och dess delar inte ska anses vara avfall och därmed förbjudas att föras ut eller in i Sverige. MHRFs ståndpunkt är att historiska fordon och begagnade delar till dessa, liksom fordon av intresse för samlare och museer, inte är avfall. Här hänvisar vi till Avfallsförordning 2011:927, Directive 2000/53/EC – ”ELV Directive” och Correspondets’ guideline No 9. Trots att fordon, hela eller fullständigt demonterade, inte omfattas av dessa regler kom mark- och miljödomstolen i Växjö till en annan slutsats i augusti 2018 avseende en VW-buss som köpts på auktion i Sverige av en tysk medborgare. Frågan om hur gällande regelverk ska tillämpas är därför av stor principiell betydelse för fortsatt internationell handel med historiska fordon. Ta del av Naturvårdsverkets remiss samt MHRFs, Riksantikvarieämbetets och KAKs svar här. Domen i mark- och miljödomstolen kan läsas mer om här. Jan Tägt generalsekreterare MHRF  

Kvarvarande klubbkonferenser skjuts på framtiden pga Coronaviruset

[2020-03-11 15:46] MHRF har beslutat att ställa in vårens kvarvarande klubbkonferenser. Motorhistoriska Riksförbundet har beslutat att ställa in de kvarvarande klubbkonferenserna i Skurup, Mönsterås och Falun på grund av coronaviruset där osäkerheten ökar för var dag. Vi månar om våra gäster och vill inte ta onödiga risker utan istället bidra till att minska smittspridningen. Vi återkommer när allt lugnat ner sig med ett nytt datum för dessa konferenser, troligen efter semesterperioden. Med hälsningar från MHRFs kansli och styrelse    

MHRF hälsar på Alterrundan (nu med bilder!)

[2020-03-06 20:11] MHRF beger sig norrut i helgen, närmare bestämt till Piteå, för att smygstarta åksäsongen. Lördagen den 7 mars går den återkommande Alterrundan av stapeln. Även om allt fler vårtecken syns längs – och på – vägarna i södra delarna av landet har varken plog- eller saltbil gått i ide i de norra. Trots detta ser man även här fram emot att få lufta sin klassiker och nu på lördag ger MHRF-klubben Norrlands Motorhistoriker sina medlemmar möjligheten! Alterrundan är öppen för fordon till och med 1990 års modell. Den nyfikne kan ta sig till Norrlands bil i Piteå kl 9.00 och se starten. Sen anmälan kan göras fram till Klockan 09:30 och betalning sker vid start. Klockan 10.00 går första start. Banans längd är ca 90 km och målgång är vid Folkets hus Norrfjärden. Läs mer om Alterrundan på Norrlands Motorhistorikers hemsida. Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF  

Riksdagspolitiker i angeläget möte med MHRF

[2020-02-21 10:57] Motorhistoriska Riksförbundet träffar regelbundet riksdagspolitiker inom ramen för Riksdagens fordonshistoriska nätverk. Den 12 februari var det dags igen och denna gång var frågorna viktigare än någonsin. Vid mötet deltog elva politiker samt trafikutskottets kansli. Deltagarna är märkbart intresserade av den fordonshistoriska rörelsen och MHRF och anser att det är värdefullt att det rörliga kulturarvet hålls rörligt som en förutsättning för bevarandet. Riksdagspolitikerna ställde sig därför frågande till varför Kulturdepartementet inför 2020 valt att ge Riksantikvarieämbetet ett helt nytt uppdrag avgränsat till bevarandet, istället för att gå vidare med Riksantikvarieämbetet förslag från december 2018 om en hänsynsregel i kulturmiljölagen. Läs mer om bakgrunden här. MHRF visade att rörelsen förfogar över kunskap och teknik och genom restaurering, renovering, konservering och dokumentation av historia om och kring fordonen, dagligen bidrar till bevarandet. Att de historiska fordonen har ett behov av en skyddslagstiftning för att hålla dem rörliga beskrevs genom ett flertal exempel där svensk lagstiftning och dess tillämpning försvårar eller omöjliggör att fordonen kan användas. Behovet tydliggjordes bland annat genom de idag högt ställda kraven på dokument i samband med ursprungskontrollen som innebär stora insatser för många liksom för MHRF. Politikerna, som satt av två timmar för mötet, tackade efteråt och efterlyste omgående ett nytt möte i början av maj. Medverkade gjorde Anders Åkesson (C) och Isak From (S) som står som värdar för nätverket, samt Annica Engblom (M), Jan Ericson (M), Lotta Finstorp (M), Sofia Westergren (M), Lars-Arne Staxäng (M), Sten Bergheden (M), Ann-Christine From Utterstedt (SD), Thomas Morell (SD), Birger Lahti (V) och Christer Åström från trafikutskottets kansli. Från MHRF deltog förbundsordförande Kurt Sjöberg och generalsekreterare Jan Tägt. Ett flertal politiker var upptagna av annat, men har före och efter mötet visat ett påtagligt intresse för MHRFs arbete. Bland dem Boriana Åberg (M), Lawen Redar (S), Niklas Karlsson (S), Per Lodenius (C) och Vasiliki Tsouplaki (V). Flera av politikerna har också återkommit och bett om kompletterande material för att driva frågorna vidare. Tillsammans verkar de, och andra riksdagspolitiker, återkommande i riksdagen och deras bidrag kan vara avgörande för om de historiska fordonen fortsatt ska kunna användas och inte enbart bevaras som statiska föremål. Jan Tägt generalsekreterare MHRF Foto (samtliga bilder): Sveriges riksdag

Nu möjligt att återfå ursprungsdokument av Transportstyrelsen

[2020-02-06 14:48] Efter flera års arbete från MHRF: från och med den 1 februari kan den som lämnat in originalhandlingar i samband med ansökan om ursprungskontroll ansöka om att få dem återlämnade. Från den 1 februari 2020 kan Transportstyrelsen lämna tillbaka originaldokument som skickats in vid en ursprungskontroll. Det var i samband med att Transportstyrelsen tog över ursprungskontrollen av besiktningsföretagen 2008 som Riksarkivet beslutade att insända originalhandlingar, till exempel registreringsbevis, skulle destrueras efter tio år. Lika länge har Motorhistoriska Riksförbundet arbetat för att historiska dokument ska kunna lämnas tillbaka och i mars 2019 blev det klart att Transportstyrelsen hörsammar MHRFs önskemål. – Att man från den 1 februari 2020 kan återfå originalhandlingar är en framgång av stor betydelse då det kan handla om stora fordonshistoriska värden, säger MHRFs generalsekreterare Jan Tägt som varit engagerad i frågan sedan start. För att ansöka om att få tillbaka fordonsdokument gäller bland annat att originalhandlingarna ska ha ett fordonshistoriskt värde och att fordonet normalt ska vara 30 år eller äldre vid ansökan om återlämnade. Ansökan kan göras tidigast tio år och senast elva efter det att fordonet genomgått registreringsbesiktningen och erhållit nummerskyltar vilket det innebär att man bara har ett år på sig. Läs mer om vad som gäller vid återlämnande av originaldokument från Transportstyrelsen här. Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF

MHRF träffar klubbarna under 2020

[2020-02-05 18:46] Under året åker MHRF över hela landet för att träffa de anslutna klubbarna. I år ska MHRF ut och möta klubbarna i större omfattning än tidigare. – Senaste sammankomsten var i samband med förbundsstämman i höstas där förvisso de flesta av de 180 anslutna klubbarna var samlade, men nu vill MHRFs kansli och styrelse träffa klubbarna på plats för att på bästa sätt nå ut med vårt arbete till såväl medlemmar som allmänhet, förklarar förbundets ordförande Kurt Sjöberg. Det kan sammanfattas med en mening: För gårdagens fordon på morgondagens vägar. Inte bara klubbar har stor spridning i landet, utan ofta även de förtroendevalda i märkesklubbarna. Därför hålls klubbkonferenserna hos de regionala eller allmänna rikstäckande klubbarna för att samla de som bor i närheten. Totalt handlar det om nio möten som fördelats över hela landet. – Hittills har sex klubbkonferenser hunnits med, berättar Kurt Sjöberg som själv deltagit i en, men i egenskap av ledamot för Automobilhistoriska Klubben som höll med möteslokalen i Stockholm.  De andra konferenserna har hållits i Sundsvall, Alingsås, Luleå, Arvika och Linköping. Tanken var att avsluta i mars i Skurup, Mönsterås och Falun, men dessa konferenser har nu skjutits till efter sommaren pga oron kring det nya Corona-viruset. Vid frågor kontakta MHRFs kanslichef Malin Erlfeldt på 08-30 28 01 eller e-posta kansli@mhrf.se. Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF

Besvikelse hos ThN: förslag till lagskydd för det rörliga kulturarvet lagt på is

[2020-01-31 13:51] En mindre delegation från Transporthistoriskt nätverk (ThN) bestående av Malin Erlfeldt, MHRF, Rutger Palmstierna, BHRF och Helena Törnqvist, Arbetets museum, besökte den 28 januari Kulturdepartementet för ett möte med departementsrådet Sophia Laurin samt utredaren Maja Flygt. Syftet med mötet med Kulturdepartementet var att ge Transporthistoriskt Nätverk en uppdatering av beredningen av den rapport som Riksantikvarieämbetet tagit fram rörande möjligheter till ett lagskydd för det rörliga kulturarvet. I rapporten föreslås en hänsynsregel i kultumiljölagens första kapitel med det uttalade syftet att myndigheter, till exempel Transportstyrelsen, ska ta hänsyn till intresset av att bevara och använda historiska transportmedel. Rapporten går på djupet i komplexiteten kring historiska transportmedels möjligheter till ett levande bevarande i relation till moderna lagkrav, till exempel inom miljö- och trafiksäkerhetsområdet. Läs mer om bakgrunden här. Vid mötet fick ThNs delegation beskedet att Regeringskansliets beredning har bedömt att allt för många problemställningar lyfts fram i rapporten för att hänsynsregeln ska bli verkningsfull och till det inte ge upphov till nya frågor. De har därför valt att inte gå vidare med förslaget och därmed kommer rapporten heller inte att skickas ut på remiss. – Motorhistoriska Riksförbundet är inte tillfreds med den inriktning som Regeringskansliet valt genom att lägga Riksantikvarieämbetets rapport från 2018 på is. Vi hade stora förhoppningar att rapporten skulle komma ut på remiss, säger MHRFs ordförande Kurt Sjöberg. Som ett sätt att komma vidare och hitta andra vägar framåt har man istället valt att i Riksantikvarieämbetets regleringsbrev för 2020 ge myndigheten följande uppdrag gällande historiska transportmedel: Riksantikvarieämbetet ska i samverkan med Statens maritima och transporthistoriska museer samt det civila samhällets organisationer, däribland Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd och Transporthistoriskt Nätverk, verka för ökad kunskap och kunskapsspridning om historiska transportmedel i syfte att främja ett bevarande av detta kulturarv. Riksantikvarieämbetet ska redovisa insatser och resultat av arbetet till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 30 november 2021. Till arbetet finns medel öronmärkta. – Att i regleringsbrevet ange att Riksantikvarieämbetet, för att öka kunskapen och kunskapsspridningen om historiska transportmedel, ska samverka med bland andra Transporthistoriskt nätverk är i och för sig bra. Däremot är jag bekymrad över att man bara nämner bevarandet. Främjandet av användningen av de historiska transportmedlen är minst lika viktigt, menar Kurt Sjöberg. Från ThNs sida arbetar man oförtrutet vidare med frågan med målet att förbättra möjligheterna till ett levande bevarande av det rörliga kulturarvet. Närmast sker det vid nätverkets vårmöte hos Statens maritima och transporthistoriska museer samt i Almedalen i sommar där nätverket planerar för ett seminarium om frågorna. Malin Erfeldt kanslichef MHRF  

Kalendarium - Interna evenemang

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?