Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Nyhetsarkiv

Höstens internationella arbete

[2019-12-06 13:08] FIVA Utilitarian Commission 13–14 september Denna kommitté har som uppgift att bevaka omvärldshändelser ur de historiska nyttofordons perspektiv. Timo Vuortio, kommitténs sekreterare tillika förbundssekreterare på MHRF, var värd för mötet som hölls på MHRFs kansli. Mötesdeltagarna var Roberto Sarzani från Italien, Mikulas Ivasko från Slovakien och Frantisek Cecil från Tjeckien. Ärenden som behandlades var bland andra: Ordförandens rapport från olika möten med mera. Nya medlemmar i FIVA, det finns intresse från stor europeisk traktororganisation att bli medlem Museelistan och samarbete mellan olika organisationer, arbetet fortsätter Infoflyer och promotionkit tas fram Kommande evenemang och möten Lägesrapporter från olika länder FIVAs kommande årsmöte och våra presentationer, budget och ärenden där Utveckling av FIVAs webbsida Efter mötet bar det av till Södertälje där kommittémedlemmarna deltog som observatörer i Motorhistoriska Sällskapets Tunga Rallyt Åkarsvängen. Evenemanget är med i FIVAs evenemangskalender som enda rally för tunga fordon i Norden. MHRFs generalsekreterare Jan Tägt guidade kommittémedlemmarna till ett trevligt garage på vägen till Södertälje vilket uppskattades särskilt. FIVA Legislation Commission 13–15 september Denna kommitté, som har lagstiftningsfrågor på sitt bord, möttes i Helsingfors. På plats var MHRFs ordförande Kurt Sjöberg som är ledamot i kommissionen. Vid mötet deltog även Esko Huttunen, Riitta Kastemaa, Leo Belik och Juhanna Saarela från den finska motsvarigheten till MHRF, SAHK (Suomen Ajoneuvohistorirallinen Keskusliitto). Det finska förbundet var även värdar för mötet. Utöver att ta väl hand om ledamöterna arrangerade även ett möte med Henna Virkkunen som är ledamot i EUs Transportkommission. Viktiga frågor som avhandlades på mötet var: Klargöranden rörande trafikförsäkring, End of Life Vehicles-direktivet En ny undersökning liknande den som genomfördes 2014 som tar fram den allmänna uppfattningen om hur historiska fordon betraktas bland allmänhet och beslutsfattare. Undersökningen är tänkt att genomföras ”worldwide”. Förberedelser för FIVA General Assembly (årsmötet) där framför allt två frågeställningar kommer att lyftas: alternativa bränslen och den begränsade livslängden för elektronisk utrustning som finns i framför allt nyare fordon under 30 år. En mycket viktig målgrupp för LC är EUs historiska fordonsgrupp som initierades av EU-parlamentarikern Bernd Lange som också leder gruppen. Det är viktigt att hålla EUs respektive representanter från medlemsländerna informerade om gruppens arbete. En annan allt mer aktuell frågeställning som berördes var elektrifiering av historiska fordon där FIVA har gjort ett tydligt ställningstagande att om elektrifiering ska ske bör fordonet kunna återställas till originalskick. Nordiskt-Baltiska samarbetsrådet 27–29 september Detta samarbetsråd är en fristående samrådsorganisation, ursprungligen för de fyra nordiska länderna, men som nu även innefattar Island och de baltiska länderna. Detta då alla har liknande förhållanden och ärenden varför rådet vill samverka och samarbeta tillsammans och ta del av varandras erfarenheter för att både förekomma myndighetsbeslut som påverkar respektives rullande kulturarv. Det årliga mötet hölls denna gång i Hunderfossen utanför Lillehammer med norska motsvarigheten till MHRF, LMK (Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber), och deras generalsekreterare Stein Christian Husby, som värd. Från Sverige och MHRF deltog förbundsordförande Kurt Sjöberg, generalsekreterare Jan Tägt, förbundssekreterare Timo Vuortio och styrelseledamoten Karl Ask. Övriga länder som deltog var Danmark, Finland och Litauen. På mötet behandlades bland annat: Rapporter från deltagande länder Hur föryngra medlemskåren, hur väcka de yngres intresse för historiska fordon? Miljötänk och vi – några exempel från länderna Vårt ansvar i globala luftföroreningar – gemensam strategi? Nästa möte sker i Estland Mötet avslutades med trevliga besök på det närliggande Norsk Kjøretøyhistorisk museum samt Norsk vegmuseum med norska Vegvesendets samlingar. FIVA General Assembly 2019 14-16 november FIVAs årsmöte med tillhörande redovisningsmöten för varje kommitté hölls i år på Cypern. Från MHRF deltog förbundsordförande Kurt Sjöberg, generalsekreterare Jan Tägt och förbundssekreterare Timo Vuortio. På själva årsmötet hade Kurt Sjöberg rösträtt för Sverige och Timo Vuortio för Finland som inte kunde skicka någon delegat denna gång. Varje kommitté reserverades en timme att redovisa sin verksamhet. På årsmötet behandlades bland annat följande: Små ändringar i stadgarna, en stor: ordförande poster kan maximalt bemannas av samma person 3x3 år (tidigare 2x3 år) Hagerty presenterade sig. Presidents rapport med tillbakablick. Han lyfte också fram två framtidsfrågor: Kan historiska fordon användas som i dag och Finns det några som vill och kan köra dem. Generalsekreteraren presenterade sitt arbete. Rapporter från evenemang som exempel. UNESCO-samarbetet fortsätter och har utökats i dignitet. Samarbetet med FIA fortsätter och har fastställts tydligare. Två nya medlemmar: Tripoli Club of Classic Vehicles – Libya Lithuanian Assosiation for Preservation of Historic Vehicles – ”Retromobile” Sammanställning av länders lagstiftning och bestämmelser i vissa frågor planeras att publiceras på FIVA LCs webbsidor. Kulturpriser delades ut. Rapporter från olika länder och världsdelar. Varje Commission rapporterade om viktigaste händelser under året och vad de har planerat för kommande året. Två mycket intressanta föreläsningar. Den ena Stephan Joest, Digital Age And Historic Vehicles, handlade om föråldring av fordonens digitala komponenter samt hur kommande fordon kan samspela med historiska fordon på morgondagens vägar. Han avslutade med följande rekommendationer: Medvetenhet om ekosystemens påverkare, Bilda arbetsgrupper rörande fordonskomponenter, deras kompatibilitet och lagstiftning. FIVA måste agera på flera plan. Nya yrken kanske behövs exempelvis digital arkivarie. Den andra föreläsningen Bert Pronk, The Future of Mobile Heritage, handlade om dels elektrifiering av fordon och dels bränsle till våra förbränningsmotorer. Slutsatserna var att alla fordon inte kan elektrifieras och gör man det så är de inte längre historiska fordon, samt att vi måste alla organisationer och medlemmar tillsammans medverka för att utvecklingen av miljövänliga och till våra motorer lämpliga bränslesorter tar fart – vi är alla ansvariga! Val till ledande poster: President, Tiddo Bresters (valet stod mellan två kandidater som var fick fem minuter att presentera sig själv och sitt program) som höll ett kort tal som inledning till sin första ämbetsperiod. Vice-President, Chairman Legislation Commission, Lars Genild Vice-President, Membership, John Alcantara Vice-President, Chairman Events Commission, Malcolm Grubb Kurt Sjöberg förbundsordförande MHRF Timo Vuortio förbundssekreterare MHRF

Stolt trio i Trelleborg tog emot årets Kultur på väg-pris

[2019-11-25 16:21] I november varje år arrangeras den årliga Trelleborgsgalan, en gala som  återkommande anordnats sedan 2006. I samband med årets hamnade det rullande kulturarvet i rampljuset. Trelleborgsgalan är Trelleborgs kommuns egen glittrande gala där priser till framstående personer och organisationer inom bland annat näringsliv, kultur, idrott och samhällsbyggnad delas ut under festliga former. Galan produceras av kommunens medarbetare i samverkan med jurygrupperna som står för priserna som delas ut. Årets gala glittrade lite extra då det tillkom en prisutdelning: vinnarna av Kultur på väg, Motorhistoriska Riksförbundets och tidningen Nostalgia Magazines arrangörstävling i samband med Motorhistoriska dagen den 6 juni. Inför närmare 500 gäster bestående av näringsliv, föreningsliv och enskilda medborgare överräcktes under pampiga former prispokaler, diplom och MHRFs jubileumsbok till de tre eldsjälarna från Trelleborg: Anders Pålsson, Per-Eric Sandell och Alf Påhlsson. Prisutdelare var MHRFs ordförande Kurt Sjöberg och FABAS publisher tillika Nostalgia Magazines chefredaktör Stig Sjöberg. Den stolta trion tog emot publikens applåder efter att motiveringen lästes upp: För ett hängivet ideellt engagemang av tre eldsjälar som genomfört ett komplett evenemang och gör Motorhistoriska Dagen till en folkfest, där alla besökare kan få sin dos av just det de är intresserade av inom motorområdet. Bland gästerna fanns även Mikael Rubin (M), kommunstyrelsens ordförande. – Även han fick förstås MHRFs jubileumsbok Vägval under 50 år för Motorhistoriska Riksförbundet, berättar Kurt Sjöberg. Likaså representanten för Trelleborgs Motorklubb, Anders Anderholm, klubben som ställde upp med funktionärer den 6 juni och naturligtvis var en bidragande orsak till att arrangemanget blev så lyckat! Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF

Läs MHRFs jubileumsbok på en skärm nära dig!

[2019-11-18 14:23] MHRFs jubileumsbok är nu även tillgänglig digitalt. I samband med 50-årsfirandet har jubileumsboken Vägval under 50 år för Motorhistoriska Riksförbundet tagits fram. Redaktör har varit Margita Söderqvist. Boken, som har delats ut till medlemsklubbar, politiker, samarbetspartners och andra, finns nu inte bara att köpa för allmänheten, utan även att läsa digitalt – utan kostnad! Den 124 sidor tjocka boken beskriver förbundets verksamhet sedan starten 1969. Den innehåller också många berättelser från klubbar och enskilda som varit med under resans gång. Dessutom har flera riksdagspolitiker bidragit med sina tankar om den fordonshistoriska rörelsen, MHRF och inte minst genom inspel i fordonshistoriska frågor. Tillsammans ger detta en bred och heltäckande bild av de 50 år som gått. Beställ boken via kansli@mhrf.se eller ring 08-30 28 01. Pris: 150 kr/st + porto. Avhämtning på MHRFs kansli i Stockholm går också bra alternativt på evenemang som MHRF deltar i. Boken är en utmärkt gåva till fordonsentusiasten – inte minst inför julledigheterna! Nöjer du dig med att läsa boken på din favoritskärm, eller bara vill provläsa innan köp, är det bara att klicka på bilden intill. Gratistjänsten tillhandahålls av aXmag. Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF

MHRF-försäkringen rekommenderar dna-märkning

[2019-11-15 13:38] Äger du en BMW från 90-talet? Då kan det vara bra att läsa detta. MHRF-försäkringen har råkat ut för några stölder av BMW M3- och M5-bilar från 1990-talet senaste året. Även andra försäkringsbolag har råkat ut för liknande stölder. De stulna bilarna har slaktats. Inte sällan handlar det om beställningsjobb. För att undvika att råka ut för detta uppmanar MHRF-försäkringen ägare till stöldbegärliga bilar att dna-märka dem. Märkvätskan är ett osynligt lack som bara kan ses med UV-ljus och den unika blandningen av salter och mikropunkter kopplas till ett register som Polisen har tillgång till. Stöldgods kan därför snabbt spåras till den rätta ägaren. Vidare har dekalerna som medföljer märkvätskan en avskräckande effekt. Dna-märksatser finns att köpa i handeln och via försäkringsbolag. En sats kan kosta mellan 300 och 500 kronor. Lennart West försäkringshandläggare MHRF

MHRF växer i både bredd och antal

[2019-10-25 10:11] Sedan stämman har MHRF vuxit och består nu av 180 klubbar som tillsammans engagerar 103 336 medlemmar. Förbundsordförande Kurt Sjöberg är glad över utvecklingen; – Inför framtidens utmaningar behöver MHRF samla så många som möjligt om vi ska kunna bevara vårt rullande kulturarv. Den 19 oktober höll Motorhistoriska Riksförbundet sin förbundsstämma på Scandic Star i Sollentuna. Totalt hade 140 delegater samlats som tillsammans representerade 83 klubbar. Tillsammans godkände de MHRFs verksamhetsberättelse som kunde visa upp följande resultat: Riksantikvarieämbetets utredning om lagskydd för det rörliga kulturarvet, där en hänsynsregel i Kulturmiljölagen föreslås. Motorförsäkringsdirektivet som innebär att historiska fordon och tävlingsfordon undantas från kravet på obligatorisk trafikförsäkring om fordonen är avställda eller ej registrerade. MHRF sökte, och beviljades, från Riksantikvarieämbetet ett verksamhetsbidrag med anledning av förbundets kulturarvsarbete samt ett projektbidrag för framtagande av en bilddatabas inom ramen för Svenskt Motorhistoriskt Arkiv. Förbundet har firat 50-årsjubileum och i samband med detta bland annat genomfört ett forskarsymposium, tagit fram en jubileumsbok samt mottagit en svensk fana av landshövdingen i Stockholms län. Kurt Sjöberg är nöjd efter sitt första år som ordförande och ser med tillförsikt på det nya verksamhetsåret. Under punkten behandling av medlemsansökningar röstades två nya klubbar enhälligt in av delegaterna: Hallands Motorentusiaster med 56 medlemmar och Indigoklubben med 29. – Jag vill hälsa de nya klubbarna och deras medlemmar varmt välkomna till MHRF! Det är glädjande att förbundet fortsätter att växa då vi inför framtidens utmaningar behöver samla så många som möjligt om vi ska lyckas bevara vårt rullande kulturarv för kommande generationer, säger MHRFs ordförande Kurt Sjöberg. Nämnas kan i sammanhanget att MHRF i dag består av 180 klubbar som tillsammans representerar 103 336 medlemmar vilket kan jämföras med 101 701 i fjol. När det gäller utmaningar återfanns bland andra följande i MHRFs verksamhetsplan som godkändes på stämman: Tillämpning av Transportstyrelsens/TS föreskrift om tävling och uppvisning med motorfordon på väg som trädde i kraft 2018. End of life-direktivet, ELV (nytt EU-regelverk om skrotbilshantering). TS beslut om att lämna tillbaka originalhandlingar med ett fordonshistoriskt värde tio år efter att historiska fordon registrerats.   TS återkommande krav på registreringsbevis i original i samband med ursprungskontroll Sista punkten framhölls speciellt under stämman då denna utmaning ger såväl fordonsägare som MHRFs kansli extra stor arbetsbörda. När det gäller styrelsen finns inga större förändringar. Den består av samma personer som i fjol med skillnaden att Per Petersson nu är vice ordförande istället för Bent Fridholm. Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF

Skaraborgs motorveteraner och Dalénmuseet tar emot Årets dragkrok

[2019-10-07 15:08] På Dalénmuseet var det full aktivitet i söndags i samband med bland annat prisutdelningen av Årets dragkrok. Söndagen den 6 oktober var det många som kom till Dalénmuseet i Stenstorp för att ta del av prisutdelningen för museets och Skaraborgs motorveteraners gemensamma insatser i samband med firandet av Motorhistoriska dagen den 6 juni. Museets utställning AGA-bilen 100 år i kombination med klubbens fordonsutställning blev så välbesökt att de i arrangörstävlingen Kultur på väg fick priset Årets dragkrok. Bakom tävlingen ligger Motorhistoriska Riksförbundet och tidningen Nostalgia Magazine (FABAS). Prisutdelare var regionrådet Alex Bergström (S) och riksdagsledamoten Sten Bergheden (M). De liksom, övriga gäster, välkomnades utanför museet av ett tiotal historiska fordon tillhörande Skaraborgs motorveteraners medlemmar. Alex Bergström, bördig från kommunen, betonade i samband med prisutdelningen att historiska fordon är ett kulturarv och att han växt upp med äldre fordon som snurrade i centrala Falköping på kvällarna. Främst amerikanska sådana som ju staden är känd för. Sten Bergheden lyfte i sammanhanget upp samarbetet mellan MHRF och riksdagspolitikerna inom ramen för Riksdagens fordonshistoriska nätverk. Han menade att frågorna som rör historiska fordon inte är partiskiljande, utan att alla drar åt samma håll och vill hitta bra lösningar för ägare av historiska fordon så att dessa ska kunna fortsätta rulla. Tog emot priset gjorde Olle Malmgren och Mikael Hildingsson. Malmgren, viceordförande i Skaraborgs motorveteraner, berättade att klubben kände sig hedrad i samband med att han tackade för priset. Hildingsson, ordförande för ideella föreningen Gustaf Dalén-sällskapet som driver museet, passade i samband med sitt tacktal på att rikta ett särskilt tack till klubben för samarbetet då de gamla fordonen förgyllde evenemanget den 6 juni. Såväl prisutdelare som mottagare fick var sitt ex av MHRFs jubileumsbok Vägval under 50 år av MHRFs representant, styrelseledamoten Per Petersson. Efter prisutdelningen visades en matinéföreställning i museets autentiska biograf från 1930-talet filmen Seger i mörker från 1954 som handlar om Gustaf Dalén. Göran Schüsseleder kommunikatör Läs mer om Dalénmusset (och AGA-utställningen) här. Läs mer om Skaraborgs motorveteraner här.  

MHRFs utryckning för Världens Barn

[2019-10-03 11:42] För tredje året i rad har MHRF hjälpt till med att samla in pengar till Världens Barn genom att låta besökarna få provåka med gamla fordon. Söndagen den 22 september var det åter dags för tidningen Klassikers stora höstträff på Skokloster. Motorhistoriska Riksförbundet deltog även i år för att samla pengar till Världens Barn, ett samarbete mellan Radiohjälpen och 14 svenska biståndsorganisationer. Pengarna går till projekt runt om i världen för att stärka barns rätt till hälsa, skola och trygghet. – Vi ville visa hur kul det är att åka med gamla fordon och samtidigt göra skillnad för världens barn, förklarar MHRFs kanslichef Malin Erlfeldt. Det lyckades vi med! De fem bilarna och fyra mopederna bidrog till, utöver en massa leenden bakom styrena och rattarna, att drygt 4 500 kronor samlades in. – Genom åren har vi lyckats få ihop över 13 000 kronor, säger Malin Erlfeldt och passar på att tacka alla ägare som ställt upp och gjort detta möjligt. Inte bara MHRFs insatser bidrog till insamlingen. Tidningen Klassiker i samarbete med Verktygsboden auktionerade ut en Ford Fiesta. Bilen gick för 6 000 kronor och även de gick oavkortat till Världens Barn. Självfallet passade MHRF på att fira jubileumsåret även på detta evenemang. I MHRFs tält fanns jubileumsboken Vägval under 50 år för Motorhistoriska Riksförbundet att köpa och därmed spara in portokostnaderna. Nästa chans är på Classic Motor Marknad, Västerås 30 november. Boken kostar 150 kronor. Mer om boken och jubileumsåret kan du läsa om här. Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF Läs om tidigare insamlingar här: 2018 2017

Bilder på kungahusets bilar donerade till SMA

[2019-09-20 17:08] Svenskt Motorhistoriskt Arkivs samlingar växer. Senaste bidraget, 100 års dokumentation av Hovstallets bilar, är en donation av motorhistorikern Jan Melin. Jan Melin är en av landets mest kända motorhistoriker med särskilt intresse för Mercedes-Benz kompressorvagnar, ett ämne som resulterat i flera böcker. Motorhistorikern tilldelades 2015 Bertil Lindblads pris i samband med Motorhistoriska Riksförbundets årsstämma för sin omfattande forskning. Intresset för exklusiva bilmärken och intressant historia gjorde att Melin redan på 1960-talet började samla in bilder och fakta om H.M. Konungens hovstalls fordon. Samlingen omfattar dokumentation från och med år 1899 till och med 1999 och består av inte mindre än 800 negativ och pappersbilder samt ett antal artiklar, texter, filmer med mera. Jan Melin har, i samråd med Göran Flank från MHRF och Martin Forsén från Hovstallet, beslutat att donera hela samlingen med original-material till Svenskt Motorhistoriskt Arkiv. Arkivet, vars syfte är att inventera, samla in, bevara och presentera historiskt källmaterial om hjulburna motorfordon i Sverige, är en del av MHRFs verksamhet. Göran Flank, som är en av medlemmarna i SMAs arkivkommitté, känner stor glädje och tacksamhet å eftervärldens vägnar; – Vi söker ju aktivt information om intressanta arkiv och samlingar med målet att sådana som riskerar att skingras ska kunna räddas genom att de doneras till SMA – precis som denna, förklarar han och passar på att rikta ett tack till Hovstallet som har bidragit med scanning, identifiering och digitalisering av allt originalmaterial. Detta var Jan Melins andra donation. Han har vid ett tidigare tillfälle donerat bilbilder och -artiklar från åren 1920–1960. Bland övriga donationer i SMA finns bland annat Hesselman Motor Corporations arkivmaterial, fotografier från Gustaf Nordbergs Vagnsfabrik och Göteborgsprofilen Gösta Fraenckels filmer. Se filmerna – och läs mer om SMA och samlingarna – på mhrf.se/sma. Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF

Ha barnsligt kul och gör världens skillnad på Skokloster på söndag!

[2019-09-19 10:35] I samband med Klassiker på Skokloster vill MHRF visa hur kul det är att åka med gamla fordon. Och samtidigt göra skillnad för världens barn! På söndag har du möjlighet att ratta en klassiker för 100 kronor, eller bara åka med för 50. I tidstypiska kläder om du vill! Det finns fyra mopeder (Crescent Compact 1968, 1970 och 1972 samt en Piaggio Ciao 1986) och fem bilar (T-Ford 1914 och 1923, A-Ford 1930, Mercedes 300CE 1989 och en Volvo 244 1982 polisbil – en av de sista svartvita ”fjällkorna”!) att välja mellan. Självfallet får du ge mer i bidrag. Alla pengar går oavkortat till Världens Barn. Vill du ha extra kul efter träffen auktionerar tidningen Klassiker i samarbete med Verktygsboden ut en Ford Fiesta från 1984 – en lågmilare! – till förmån för Världens Barn. I så fall är det scenen klockan 15:00 som gäller. På tal om kul efter träffen; passa på att köpa MHRFs jubileumsbok Vägval under 50 år för Motorhistoriska Riksförbundet så spar du portokostnaden! Boken, som har 120 sidor fyllda med svensk motorhistoria, kostar 150 kronor och finns att hitta i MHRF-tältet. För mer information om träffen klicka på bilden till höger. Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF

Scooterns dag, scooterorientering och prisutdelning – på en och samma dag!

[2019-09-10 14:59] Visby Vespa Club – den lilla klubben som stack ut under den Motorhistoriska dagen firade extra mycket den 7 september. Lördagen den 7 september hade Gotlands Vespa-entusiaster all anledning att fira, på självaste Scooterns dag fick de diplom för sitt arrangemang på Motorhistoriska dagen den 6 juni. – Den lilla klubben Visby Vespa Club gav med sina runt 60 medlemmar det rullande kulturarvet god uppmärksamhet när de i samband med Motorhistoriska dagen i tidstypisk klädsel visade upp sina fordon för en bred allmänhet – såväl inom som utanför Unescos världsarvsstad Visbys murar, säger Rickard Elgán, ledamot i Motorhistoriska Riksförbundets styrelse, som var i Visby i samband med prisutdelningen. Priset mottogs av klubbens ordförande Bengt Jönsson och delades ut av Fredrik Gradelius (C), Regionråd med inriktning kultur och fritid. Såväl prisutdelare som mottagare fick även MHRFs jubileumsbok Vägval under 50 år. Bakom arrangörstävlingen Kultur på väg ligger Motorhistoriska Riksförbundet och tidningen Nostalgia Magazine (FABAS). Prisutdelningen lockade många, långt fler än vad som rymdes på de 16 scootrarna som radats upp i bakgrunden. Nyfikna tittade ut genom biblioteksentrén intill och även media följde prisutdelningen varför nyheten spreds i både lokal radio och press. Efter prisutdelningen var det dags för scooterorientering och Vesporna, av blandade typer, kubik och årsmodeller, förskönade än en gång Visby med ljud och doft när de i sakta mak passerade stadens flanörer. I sakta mak? Som klubben beskriver sig själva på sin hemsida: Gotlänningar som inte har bråttom. Fler bilder från evenemanget finns att hitta här. Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF

Kalendarium - Interna evenemang

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?