Nyhetsarkiv

Inbjudan till föredrag med Jan Melin: Mercedes-Benz - Kompressorvagnar jag mött under 60 år

[2016-02-23 10:51] Jan Melin mottog Stiftelsen Bertil Lindblads diplom i samband med MHRFs förbundsstämma 2015. Bild: Göran Schüsseleder/MHRF. Missa inte absolut sista chansen att med Jan Melin som föredragshållare få uppleva ett unikt axplock av diabilder av 6- och 8-cylindriga kompressorvagnar från 1920- och 1930-talen. Jan Melin har under decennier varit världens främste auktoritet på området med nästan 60 års forskningsarbete i Damler-Benz, numera Daimler AG:s, historiska arkiv. Diabilderna har Jan Melin tagit i samband med kompressorvagnsträffar, concours- och skönhetstävlingar världen över i samband med att han varit inbjuden som hedersgäst eller domare. Det är också bilder tagna hos samlare och muséer. Föredraget omfattar ca 350 bilder och kommer att dokumenteras via Mercedes-Benz Klubben Sverige och Motorhistoriska Riksförbundet/Svenskt Motorhistoriskt Arkiv. Arrangemanget är ett samarbete mellan Motorhistoriska Riksförbundet och Mercedes-Benz Klubben Sverige. Söndag 3 April kl. 11.00 – 16.00 i Congress Hall, Scandic Infra City, Upplands Väsby, Stockholm. 11.00 – 11.30 Samling och registrering 11.30 – 12.30 Lunch 12.30 – 14.30 Föredrag med Jan Melin – Del 1 14.30 – 15.00 Kaffepaus 15.00 – 16.00 Föredrag med Jan Melin – Del 2 16.00 – 16.30 Avslutning Anmälan sker via MHRFs hemsida: www.mhrf.se/anmalan Betalning görs i samband med anmälan till MHRFs bankgiro: 399-4621. Kostnaden är 140 kr/person och då ingår lunch och kaffe. OBS! Ange tydligt alla anmälda deltagares namn i samband med betalning. Antalet platser är begränsade och sista anmälningsdag är den 28 mars. Information angående arrangemanget lämnas i första hand av: Göran Flank, styrelseledamot MHRF, 070-311 25 89, goran.flank@telia.com Anders Nordin, ordförande MBKS, 073-230 03 09, anders.nordin@mbks.se Frågor om anmälan tas emot av Malin Erlfeldt, MHRFs kansli, 08-30 28 01, kansli@mhrf.se

Harlösa byalag mottog Årets dragkrok

[2016-02-22 09:37] Caj Lindblom och Sven Malmborg på scen i Medborgarhuset i Eslöv. I bakgrunden Mikael Sandholm. Bild: Eslövs kommun/Carin Svensson Krüger. När Eslövs kommun nyligen hade sin årliga prisgala för kultur- och idrottsprestationer inleddes programmet med en film från Harlösadagen. Därefter blev det prisutdelning till Harlösa byalag som under Motorhistoriska Dagen 2015 drog inte mindre än 6 000 besökare till en ort som i vardagslag har runt 800 invånare. Det var således inte konstigt att byalaget förärades just Årets dragkrok, ett pris instiftat av Motorhistoriska Riksförbundet i samarbete med Nostalgia Magazine. Årets dragkrok är ett av de årliga priserna i arrangörstävlingen Kultur på väg på Motorhistoriska Dagen den 6 juni. På plats från MHRF var förbundsordförande Peter Edqvist och Nostalgias chefredaktör Mikael Sandholm. Dragkrok och diplom delades ut av kultur- och fritidsnämndens ordförande Christine Melinder och förste vice ordförande Khalid El-Haj. Priserna mottogs av Caj Lindblom och Sven Malmborg. En av attraktionerna på Harlösadagen är den stora veterantraktorparaden. Även om detta är genuin lantbruksbygd så att det mycket imponerande att få ihop hundratals historiska traktorer vid samma tillfälle. Se film från paraden. Byalaget har lyckats attrahera besökare i alla åldrar och det var väl sörjt för återväxten med tanke på alla ungdomar som körde de gamla historiska traktorerna. Där fanns också utställda historiska bilar och motorcyklar som liksom bra artistval bidrog till att göra det välbesökta arrangemanget mycket trivsamt. Peter Edqvist förbundsordförande MHRF  

MHRFs svar till Näringsdepartementet om den framtida kontrollbesiktningen

[2016-02-16 09:27] MHRF uppmanar regeringen att, i linje med vad Transportstyrelsens förslår i sin utredning TSG 2015-1382, besluta om att fler historiska fordon ska omfattas av besiktningsbefrielse än vad som är fallet idag. MHRF föreslår att flertalet historiska fordon inte ska genomgå periodisk kontrollbesiktning med undantaget för fordon som används i yrkesmässig trafik. Läs remissvaret här Läs mer om bakgrunden här   Jan Tägt generalsekreterare MHRF

24 MHRF-klubbar firar jubileum i år

[2016-02-11 12:33] Motorhistoriska Riksförbundet säger grattis till dessa jubilerande medlemsklubbar som fyller jämnt eller 25 år. - Den aktningsvärda ålder som flera av våra klubbar uppvisar pekar på att vården av det rullande kulturarvet sedan lång tid är en etablerat företeelse i det svenska samhället, säger Peter Edqvist, ordförande MHRF.   Club Alfa Romeo   60 MSCC   60 Blekinge Veteranbilsklubb   50 Göteborgs Motorhistoriska Klubb   50 Morgan Owners Group of Sweden   50 Svenska B11 Klubben   50 Classic Chevy Club of Sweden   40 Club of American Ford   40 Fiat Classic Club   40 Lotus Car Club of Sweden   40 Norra Smålands Sport- och Veteranfordonsklubb   40 Svenska Omnibusföreningen   40 Svenska Saabklubben   40 Upplands Fordonshistoriker   40 Volkswagenhistoriska Klubben   40 Classic Kawasaki Sweden   30 Club 262C & 780   30 Rover Club of Sweden   30 Svenska Opel-klubben   30 Östgöta SAAB-klubb   30 Brandhistoriska sällskapet   25 Svenska Scooterklubben   25 MC-klubben SUZUKI 2-takt   10 Scandinavian Benelli Club   10   Malin Erlfeldt kanslisekreterare, MHRF

Alf Lavér, en av de ledande inom den fordonshistoriska rörelsen, har gått bort

[2016-01-29 08:42] Alf Lavér och Majken Andersson, från Club Motorcykelveteranerna, i samband med Skåne Rundt 2010. Alf avled den 17 november strax efter sin 94-årsdag. Han var en ledande person inom flera klubbar, Motorhistoriska Riksförbundet och den internationella organisationen FIVA under hela andra halvan av 1900-talet. Alf var med och bildade Automobilhistoriska klubben under 1950 och var den längst överlevande av grundarna. På det fina fotografiet från grundandet finns han dock inte med – han stod bakom kameran! 1965 var han med och grundade Motorcykelhistoriska klubben och var under många år sekreterare och redaktör för klubbtidningen. MCHK var också en av de klubbar som startade Motorhistoriska Riksförbundet 1969. Alf anställdes hos MHRF i början av 1980-talet och var verksam till slutet av 1990-talet. Under 1980-talet drev Alf tillsammans med Björn-Eric Lindh också en reformering av FIVA till effektiv lobbyorganisation. Alf var också ledamot och ordförande i FIVAs motorcykelkommitté under många år fram mot millennieskiftet. När tiden medgav deltog han också i olika evenemang med sin New Hudson motorcykel från 1924. Alf var också mycket intresserad av jazzmusik och bland annat medlem i Club 78 och Duke Ellington Society. Han började samla skivor när han under andra världskriget arbetade på handelsfartyg och kunde köpa skivor i New York. Alf var en kunnig, drivande och initiativrik person med förmåga till överblick. Den motorhistoriska rörelsen i Sverige och Norden har till stor del Alf att tacka för sin framskjutna position i samhället. Lennart West MHRFs kansli

MHRFs årskrönika för 2015

[2015-11-25 14:01] Motorhistoriska Riksförbundets kansli och styrelse har hunnit med en hel del under 2015. Mycket av det som händer på MHRFs kansli sker i det dagliga arbetet för att möta klubbarnas, fordonsägarnas och försäkringstagarnas behov. Samtidigt pågår arbetet med att säkerställa att det fordonshistoriska kulturarvet fortsatt kan utvecklas och där fordonen kan renoveras och brukas utan hindrande lagkrav. I det senare och mycket mer är MHRFs styrelse djupt involverad. Svenskt Motorhistoriskt Arkiv tog emot flera unika donationer 2015. Att donera till exempel dokument, fotografier och film står öppet för alla. Har du något intressant material, kontakta oss på MHRF. Syftet med arkivet är att tillgängliggöra historiskt material för dagens och kommande generationer. Till Myndigheten för yrkeshögskolan sändes en ansökan för att i Motala få starta en flerårig yrkeshögskoleutbildning med riksintag. Målet är att utbildningen ska komma igång under 2016. En förutsättning är att myndigheten ser behovet på arbetsmarknaden. MHRF-försäkringen fortsätter att attrahera nya försäkringstagare och merparten väljer att ansöka om försäkringen digitalt, framför pappersansökan. Prova du också den snabbare digitala vägen till försäkring (www.mhrf.se/forsakring)! Försäkringen söker du genom din MHRF-anslutna klubb. Transporthistoriskt Nätverks samarbete fortsätter att utvecklas. Nätverket fanns på plats under politikerveckan i Almedalen. Genom ett gemensamt agerande lämnades under riksdagens allmänna motionstid tre motioner till stöd för stärkt bevarandeskydd för det rörliga kulturarvet (www.mhrf.se/motioner/2015). MHRFs möten med riksdagens fordonshistoriska nätverk fortsätter parallellt, senast i december 2015. Om den framtida kontrollbesiktningen har MHRF under första halvåret 2015 fört dialog vid ett flertal hearings med våra medlemsklubbar. Vi har även medverkat vid Transportstyrelsens hearing och gjort en framställan till Transportstyrelsen. (www.mhrf.se/besiktningspaketet2015). Transportstyrelsens utredningsförslag som skickades till Näringsdepartementet den 28 oktober 2015 ligger nära MHRFs framställan. MHRF har därefter träffat departementet. Direktivet ska vara infört i svenska lag 2017 och börja tillämpas 2018. Det kommer under 2016 att sändas ut på remiss. Swetics beslut om att fordonets inslagna identitet ska kontrolleras har under 2015 har lett till att vissa fordon, 1969 års modell och nyare, har underkänts. MHRF har fört dialog med Swetic för att få till en förändring med hänvisning till äldre föreskrifter. Under 2016 räknar MHRF med att Swetic ger ut en ny instruktion till besiktningsföretagen. MHRF deltar i olika internationella samarbeten och under hösten hölls det årliga mötet med våra nordiska kollegor. I november var det årsmöte för vår världsorganisation FIVA i Krakow där det polska förbundet stod som värd. Många evenemang hann MHRF delta i under året, till exempel Bilsport Performance & Custom Motor Show under påskhelgen, Classic Motor marknad, Gärdesloppet, Motorhistoriska Dagen, Almedalen och Power Big Meet. Hoppas vi ses på något av dessa under 2016! Jan Tägt generalsekreterare MHRF

Pampigt då Årets Backspegel tilldelades Motorns Dag i Aneby

[2015-11-09 09:28] Jörgen Widén, Jan Claesson, Lars-Erik Fälth, Peter Edqvist och Håkan Molin. I Aneby, i Sveriges andra konserthus från 1928, hölls lördagen den 7 november en välgörenhetskonsert för flyktinghjälpen. I samband med denna passade Motorhistoriska Riksförbundet och Nostalgia Magazine på att uppmärksamma eldsjälarna bakom evenemanget Motorns Dag. Jörgen Widén och Jan Claesson är de två initiativtagarna som sedan 1997 helt ideellt arrangerat Motorns Dag i Aneby. Alla intäkter går till Barncancerfonden, och genom åren har det totalt blivit 130 000 kr till organisationen. Motorns Dag var en av årets fem finalister i arrangörstävlingen Kultur på väg, som genomförs av MHRF och Nostalgia Magazine på Motorhistoriska Dagen den 6 juni varje år. Juryn valde att tilldela Jörgen och Jan hederspris för deras insatser med följande motivering: Helt på egna ben och med små resurser skapar arrangörerna ett evenemang som innehåller allt en fordonsentusiast kan önska. Ett populärt arrangemang där inkomsterna dessutom skänks till välgörande ändamål. Vid konserten med Aneby Symphonic Band spelades det fanfar då Jan och Jörgen klev upp på scenen och för att motta priset från kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Fälth, C. På scen för att berätta om Kultur på väg fanns också MHRFs ordförande Peter Edqvist samt Håkan Molin från Förlags AB Albinsson & Sjöberg/Nostalgia. Text och bild: Malin Erlfeldt, kanslisekreterare MHRF  

Riksdagsmotioner tar upp det rörliga kulturarvet

[2015-11-04 12:49] Under riksdagens allmänna motionstid 2015 lämnades tre motioner in som behandlar det rörliga kulturarvet som helhet. Motionerna är ett resultat av flera års politikeruppvaktning som Transporthistoriskt Nätverk ägnat sig åt. I nätverket ingår MHRF tillsammans med representanter för historiska tåg, båtar och flyg samt Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd. Riksdagsledamöter från både regeringen och oppositionen har motionerat om behovet av stärkt bevaranderätt för det rörliga kulturarvet samt enklare regler och avgifter i kontakt med myndigheter. Läs motionerna här. Jan Tägt, generalsekreterare MHRF

Fyra diplom och ett jubileum på Saab Bilmuseum

[2015-10-24 18:59] I samband med Saab Bilmuseums 40-årsjubileum delade MHRF och Nostalgia Magazine ut diplom till krafterna bakom årets Saabfestival som hölls i samband med Motorhistoriska Dagen den 6 juni. Det var många som åkte till Trollhättan när Saab Bilmuseum firade 40-årsjubileum lördagen den 24 oktober. Inte bara från Sverige, Motorhistoriska Riksförbundets utsände träffade även på norrmän och schweizare som kommit dagen till ära. Anledningen till MHRFs besök var att dela ut tredje pris bland årets arrangörstävlingar i samband med Motorhistoriska Dagen den 6 juni, en tävling som hålls i samarbete med Nostalgia Magazine. Mottagare av diplomen var arrangörerna av Saabfestivalen i Trollhättan/Kinnekulle Ring: Saab Bilmuseum, Svenska Saabklubben, Club Sonett Sweden och Klubb Saab Turbo. Saabfestivalen lockade till sig runt 4 000 Saab-entusiaster. Dagens evenemang närmare 1 000. Många åkte ståndsmässigt. I Saab förstås. En hel del av besökarna – och gratulanterna – kunde slita sig från de fantastiska samlingarna för att ta del av diplomutdelningen. Diplomen delades ut av Trollhättans kommunstyrelses ordförande Paul Åkerlund (S) och oppositionsrådet Peter Eriksson (M). Gratulerade på plats gjorde även Fabas publisher Stig Sjöberg och motorhistorikern Per-Börje Älg. Båda satt med i juryn. Saab Bilmuseums museiintendent Peter Bäckström är märkbart rörd när han tar emot diplomet; – Evenemang som Saabfestivalen går inte att arrangera utan de fantastiska krafterna som arbetar ideellt i klubbarna som står med mig på scenen. Läs mer om Motorhistoriska Dagen här. Text och bilder Göran Schüsseleder/MHRF      

Två nya ledamöter och en ny klubb invalda vid MHRFs förbundsstämma

[2015-10-19 10:19] Lördagen den 17 oktober genomfördes MHRFs förbundsstämma, denna gång på Scandic Star i Sollentuna. I samband med eftermiddagens stämmoförhandlingar valdes två nya styrelseledamöter och en ny medlemsklubb.   Under förmiddagen presenterade MHRFs styrelse och kansli aktuella frågor och informerade bland annat om MHRF-försäkringen, kontakter med myndigheter och politiker, Svenskt Motorhistoriskt Arkiv och Motorhistoriska Dagen. Det fanns också utrymme för medlemmarna att ställa frågor till förbundsstyrelsen. Före lunch var det också diplomutdelning från Stiftelsen Bertil Lindblads Bil- och Teknikhistoriska Samlingar, vilket tilldelades Jan Melin "för hans omfattande bilhistoriska forskning, särskilt beträffande Mercedes-Benz kompressormatade vagnar." Efter lunch var det dags för stämmoförhandlingar. En ny klubb valdes in som medlem, Corvair Club Sweden. Två avgångar från styrelsen skedde också och därmed två nyval. Text: Malin Erlfeldt, kanslisekreterare MHRF Foto: Göran Schüsseleder/MHRF  

Kalendarium - Interna evenemang

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?