Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Stiftelsen Bertil Lindblads Bil- och Teknikhistoriska Samlingars stipendier2019

Aros Motorveteraners projektgrupp för Vabis 1903,
för arbetet med att återställa Vabis 1903 till sitt ursprungliga och körbara skick samt att klarlägga dess tidiga historia.


2018

Tommy Bäckström,
som genom Trafik-Nostalgiska förlaget publicerat hundratals böcker inom teknikhistoriska området.


2017

Peter Haventon, bilhistoriker och motorjournalist, för hans forskning och omfattande publicistiska verksamhet inom det motorhistoriska området.


2016

Bo Byman som driver Kvarnbackens prylmuseum i Storvik, Sandvikens kommun och Erik och Inger Örtlund som driver Torsångs motormuseum i Torsång, Borlänge kommun. Motiveringen löd: För livslångt motorhistoriskt forskande och samlande samt skapandet av ett unikt lokalt teknikhistoriskt museum.


2015

Jan Melin, författare och motorhistoriker, för hans omfattande bilhistoriska forskning, särskilt beträffande Mercedes-Benz kompressormatade vagnar.


2014

Bugattisektionen inom Automobilhistoriska klubben för uttömmande forskning rörande samtliga de Bugattibilar som funnits i Sverige, och som publicerats i Nordic Bugatti Register.

Kent Ekberg för ett omfattande forskningsarbete kring den tidiga bilismen i Värmland och för boken När bilen kom till Värmland - bilismen och bilarna 1905-1930.


2013

Åsmund Nordahl samt medförfattarna Bengt Andersson, Carl-Gunnar Melin och Wilgot Åhs för boken Fordonen, vägarna och motorsporten i västra Värmland.

Gert Ekström för mångårig gärning som inspiratör på Tekniska museet, för ingående forskning i svensk fordonshistoria och som författare till ett stort antal publikationer.


2012

Thomas Lissing för ingående forskning om hur bilen kom till Kronobergs län, vilket resulterat i boken Automobiler på G - bilen i Kronobergs län 1900-1930.

Bengt Ason Holm för stora insatser till gagn för svensk och internationell motorhistoria - som tecknare, fotograf, författare, redaktör och entusiast.


2011

Rickard Bruzelius för ingående forskning om tävlingarna på Råbelövsbanan i Kristianstad, vilket resulterat i boken Skåneloppet Sveriges Grand Prix 1952-1961.

Ingemar Edlund för omfattande tillverkning av karosser vilket gjort att ett stort antal historiska bilar kunnat bevaras åt eftervärlden.


2010

Jan Ströman för boken Svenska karosserimakare – Berättelsen om ett hantverk,

Aros Motorveteraner (anslutna till Motorhistoriska Riksförbundet) för forskning kring, och restaurering av en motor konstruerad av Gustaf Erikson cirka 1901.


2009

Jan Jönsson som genom sina stora kunskaper om Bugatti-bilar genom underhåll, renovering och reservdelsanskaffning kunnat hjälpa många ägare att erhålla körbara bilar.

Rune Eriksson och Lars Ericson som i artikeln Thule, en kortlivad svensk bilfabrik genom omfattande forskning dokumenterat historien om den svenska lastbilstillverkaren och historiken runt de Thule-lastbilar som levererades.


2008

Sture Lundin som med stort hantverkskunnande och omsorg om tekniska detaljer under mer än 30 år hjälpt entusiaster världen över att restaurera T-Fordar för framtida bruk.

Per Gillbrand för omfattande och banbrytande insatser inom svensk motorutveckling och för folkbildande föredragsverksamhet med modellmotorer som hjälp.


2007

Tidaholms kommuns bilgrupp för dokumentering och renovering av fordon som tillverkats av Tidaholms Bruk.

Lennart W. Haajanen för den banbrytande boken Illustrated Dictionary of Automobile Body Styles, monografier över fordon i Göteborgs Stadsmuseums samlingar samt forskning rörande de Bugatti-vagnar av typ 35 som funnits i Sverige.


2006

Erik Ahlsén för boken Vägen tillbaka - en Bentley.

Edward Isakson Niregård för provpublikationen Jensen Motors Ltd.


2005

Per Bennström för hans ingående forskningar kring Rämen-tävlingarna.

Per-Börje Elg för mångårig forskning i svensk motorhistoria.


2003

M.G. Car Club of Sweden (anslutna till Motorhistoriska Riksförbundet) för jubileumsnummer om M.G.-bilar i Sverige före andra världskriget.


2002

Bengt Brolin för boken Gotlands bilhistoria som på över 400 sidor uttömmande berättar om Gotlands äldre bilhistoria.


2000

Jan Ströman för forskning om äldre automobiler och automobilhistoria som publicerats i Autohistorica under många år.

 

Kalendarium - Interna evenemang

Stipendiet


Stiftelsen Bertil Lindblads Bil- och Teknikhistoriska Samlingars stipendier på 5 000 kronor går till personer eller föreningar som handlat i Bertil Lindblads anda. För honom var motorhistorisk forskning, gärna in i minsta detalj, minst lika viktig som att bevara och renovera bilar och motorcyklar.

Läs mer om Bertil Lindblad och stiftelsen här.

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?