Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Kommunala kulturpriser och utmärkelser


På denna sida samlar vi alla personer och föreningar som fått ett kommunalt erkännande för sitt motorhistoriska kulturarbete. 

2018 Eslövs kommun

Sven Malmborg och Gunvor Fristedt i Harlösa får årets byggnadsvårdspris i Eslöv. De får priset både för nostalgimacken i Harlösa och för upprustningen av det gamla bränneriet på samma ort.


I samband med nationaldagsfirandet i Harlösa delades priset ut bestående av en bronsplakett och ett diplom.

Motiveringen lyder:
”Nostalgimacken är ett resultat av Sven Malmborgs intresse att göra något konstruktivt av platsen när han lade ner sin bensinmack för några år sedan. Han återställde macken så som den såg ut när den var en BP-mack en gång i tiden på 50-talet. Han skaffade pumpar från femtiotalet och byggde tak över. Alla detaljer renoverades pietetsfullt, som om de vore i nyskick från den tiden. Macken har blivit till ett signum för den östra entrén till byn och har genererat mycket publicitet till Harlösa och Eslövs kommun.”


2017 Mariestads kommun

Den lokala raggarföreningen Crusin Club får hedersutmärkelsen Årets inspiratör i Mariestads kommun.


I samband med nationaldagsfirandet vid residenset fick Crusin club motta diplom och en prissumma på 5 000 kronor av kommunstyrelsens ordförande, Johan Abrahamsson (M).

Motiveringen lyder:
”Crusin Club är en förening med bilentusiaster som inspirerar och sprider glädje till ung som gammal med sina arrangemang. Bilutställningen Crusin meet med tillhörande bilkortege är en välbekant årlig folkfest för Mariestadsborna som även drar mycket besökare utifrån. Samtidigt utmanar Crusin club den traditionellt förväntade bilden av raggaren när de ger äldre åkturer med guldkant i sina entusiastbilar, har café, ordnar danser för funktionsnedsatta, fixar julmarknad med mera. De tänker nytt och är en positiv kraft med ett stort socialt engagemang i lokalsamhället.”


2017 Västerviks kommun

Västerviks kommun delar med start 2016 år ut ett stipendium till årets ideella samhällsutvecklare. Årets vinnare är bland andra Bo Ellergren och Pamela Ling som tillsammans skapat Hjorteds mopedmuseum.

Stipendiet är på 10 000 kronor. Det delas ut till en person eller organisation som gjort eller gör betydelsefulla insatser för sin bygds, orts eller kommunens utveckling.

Motiveringen lyder:
"Ett brett besöksmål. Man behöver inte vara mopedfantast för att uppskatta det", sade kommunfullmäktiges ordförande Dan Nilsson (S) i samband med överlämnandet av diplomet under nationaldagsfirandet i stadsparken.


2016 Bräcke kommun

När Bräcke kommunfullmäktige sammanträdde den 14 december delade man ut årets kulturstipendium, årets idrottsstipendium samt årets miljöstipendium. Tre viktiga stipendier som visar på hur lokalt engagemang inom dessa tre områden kan göra skillnad. Stipendiaterna är förebilder i Bräcke kommun. Årets kulturstipendium tilldelas Bräcke Motorklubb.

Varje år delar Bräcke kommunfullmäktige ut stipendier som är avsedda att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom kultur-, idrotts- och miljöområdet. Beloppet är 5 000 kronor vardera. Bräcke kommun ansåg 2016 Bräcke Motorklubb vara en mycket värdig kandidat och tilldelade dem årets kulturstipendium.

Motiveringen lyder:
"För sin bilcruising i Bräcke kommun för de vidare raggarkulturen som funnits sedan 1950-talet. De skapar en medvetenhet om den motorburna kulturen, och samtidigt skapar de tillfällen för folk att träffas och umgås för såväl ung som gammal."


2016 Sala kommun

Årets Salaambassadör är Christer Sahlin, känd för gammelbilsträffarna i Gullvalla.


Titeln Salaambassadör delas varje år ut till en medborgare eller grupp som på något sätt bidragit till Sala kommuns utveckling eller trivsamhet.

Motiveringen lyder:
Han får utnämningen för att han de senaste tio åren ordnat veteranbilsträffar i hembyn Gullvalla.


2016 Bjuvs kommun

Årligen utser Bjuvs kommun genom kultur- och fritidsnämnden en kulturpristagare. Årets vinnare är Eddy och Inga Nilsson.

Kulturpriset tilldelas person(-er), förening(-ar) eller organisation(-er) som utfört en värdefull gärning inom vetenskapens, konstens, musikens, arkitekturens, litteraturens, teaterns, hembygdsvårdens, folkbildningens eller annat kulturellt område. Som pristagare kan endast komma ifråga person(-er), förening(-ar) eller organisation(-er) som är födda, bosatta eller verksamma i Bjuvs kommun. Prissumman uppgår till 5 000 kronor och delas ut vid firandet av Sveriges nationaldag.

Motiveringen lyder:
”För sitt uppoffrande och helt ideella arbete med veteranbilsträffarna i Folkets Park. Träffarna lockar besökare och utställare från hela södra Sverige och drar gång efter gång runt 3 000 personer till parken. Det gör det till ett av de mest besökta återkommande arrangemangen i kommunen.”


2015 Överkalix kommun

Överkalix kommuns kulturstipendium för år 2015 tilldelas Holger Larsson initiativtagare och grundare av Holgers Traktormuseum.

Barn- och Utbildningsnämnden i Överkalix kommun delar ut ett kulturstipendium till utövare och/eller främjare av verksamhet inom litteratur, konst, musik, teater eller inom annat kulturellt område i folkbildande syfte. Stipendiet, som uppgår till 6 000 kronor, utdelas till enskild utövare eller grupp som är verksam i, har verkat i eller vars produktion kan knytas till Överkalix.

Motiveringen lyder:
”En person som med sitt brinnande intresse och idoga samlande bevarat en kulturskatt för oss och kommande generationer samt hjälpt till att sätta Överkalix på världskartan."


2015 Strömsunds kommun

Årets by i Strömsunds kommun är Hoting. Den 16 juni fick representanter från fem föreningar ta emot hederstecknet på Folkets hus, bland andra Hotings bil- och mcklubb Mosquitos. Dessutom får de dela på 15 000 kronor.

Det är allmänheten som har fått nominera byarna och i år drog Hoting det längsta strået.

Så här lyder motiveringen:
”Knallemarknad, travvecka och bilträff är några exempel på årligen återkommande arrangemang som skapar folkfest och lockar många besökare till bygden. Här finns idrottsföreningen som erbjuder ett brett utbud av aktiviteter för barn och unga. En aktiv företagarförening och en fibergrupp som jobbat hårt för fiberutbyggnaden. Här hittar vi också många framgångsrika företagare som skapar viktiga arbetstillfällen och framtidstro.
Tack vare ett rikt föreningsliv, entreprenörskap, samverkan och människors engagemang, har ett brett utbud av aktiviteter skapat trivsel och framtidstro. Här finns ett stort hjärta för bygden och dess utveckling. Hoting är därför en god förebild för lokalt utvecklingsarbete och väl värda utmärkelsen Årets by 2015 i Strömsunds kommun”.2014 Filipstads kommun

Åke Svensson tilldelas Filipstads kommuns Folkrörelsestipendium på 5 000 kronor för förtjänstfulla insatser och stort engagemang inom det motorhistoriska området. Ett exempel är årliga veteranbilsrallyt "Hyttsvängen" som drar stor publik och bara växer år för år.

Nomineringen till stipendiet lyder;
"Jag föreslår Åke Svensson till att få föreningsstipendium. Han är ordförande i och en av grundarna till Östra Värmlands Motorhistoriker som har över trehundra medlemmar i Filipstad med omnejd. Han är den helt drivande i föreningen sedan starten för ett tiotal år sedan och inte minst vad gäller det populära veteranfordonsrallyt "Hyttsvängen" som han arrangerat i trettio år. Han är också en av bildarna av Filipstads Flygklubb, numera kallad Brattforshedens Flygklubb samt varit ordförande i Filipstads Slalomklubb.
Jag vill vara anonym men är medlem i Östra Värmlands Motorhistoriker sedan flera år och vet vilket jättejobb Åke gör där."2014 Munkfors Ransäter

Wolfland Spring Meet fortsätter att växa och slog rekord för andra året i rad. Detta har utsetts till maj månads positiva händelse i Munkfors-Ransäter.


Varje månad utses månadens positiva händelse av gruppen "Profilera Munkfors", som består av representanter från både kommunen och näringslivet. I maj gick utmärkelsen till bilutställningen Wolfland Spring Meet, som slog rekord för andra året i rad.

Årets upplaga lockade 410 utställare, att jämföra med 280 året innan. Dessutom kom över 1 000 besökare till Ransäters hembygdsgård!


2013 Hultsfreds kommun

2013 års kulturstipendium går till bland andra Pål Marnetoft och Anita Trybom som anordnar veteranbilsträffar i Lönneberga.


Varje år delar Hultsfreds kommun ut ett kulturstipendium på 10 000 kronor. Stipendiet kan fås av person, grupp eller organisation som gör eller gjort värdefulla insatser för kommunens kulturliv. Mottagare av stipendiet måste vara verksam i kommunen. Stipendiet delas ut i november eller december.

Årets motiveringar lyder;
"För att värna om den närproducerade gastronomin och det lokala hantverket. För ett brinnande intresse för utveckling av den egna bygden och för att sätta Lönneberga på kartan tilldelas Lönneberga Mat och Hantverk 2013 års Kulturstipendium.
För ett brinnande intresse och idogt ideellt arbete att sätta både veteranbilen och Lönneberga i centrum. För utveckling av den egna bygden och göra Lönneberga till ett levande samhälle tilldelas Pål Marnetoft och Anita Trybom 2013 års Kulturstipendium."2013 Region Gotland

Kutens Bensin-ägaren Thomas Lindholm prisas av Region Gotland som årets kulturpersonlighet och får kommunens kulturpris på 25 000 kr.

Kultur- och fritidsnämnden utser årligen en kulturpristagare som för Gotland utfört en bestående kulturgärning i detta begrepps vidaste bemärkelse.

Årets motivering lyder;
"Kutens Bensin på östra Fårö liknar ingenting annat. Det är en värld för sig, ett joint venture mellan det omöjliga och det otroliga, skapat av årets pristagare Thomas Lindholm." Priset kommer att delas ut i samband med att kommunfullmäktiges sammanträde i december.


2013 Kungälvs kommun

Right Backs Motorklubb får kommunens kulturstipendium på 10 000 kr. Det är kommunstyrelsens bildningsutskott som har tagit beslutet utifrån inkomna nomineringar från allmänheten.

Kungälvs kulturstipendium 2013 om tiotusen kronor ges till Right Backs Motorklubb för sin starka vilja att i publika evenemang dela med sig av en kulturyttring och folkrörelse i form av motorkulturen.

Motiveringen lyder;
Med sina kulturfordon i kombination med tidstypisk klädsel, frisyrer och musik bidrar de med en kulturell upplevelse för den stora publiken där de genom cruisingen sätter Kungälv på kartan.


2012 Nyköpings kommun

Urban Nyblom, ordförande för Automobilsällskapet i Nyköping (som är anslutna till Motorhistoriska Riksförbundet) tilldelas ett av kommunens eldsjälsstipendier på 5 000 kronor.

Nyköpings kommun har delat ut kulturstipendium sedan 1976.

Motiveringen till årets stipendiat lyder;
”Urban Nyblom är urtypen för en entusiast. För Urban är det veteranbilar som gäller. De välkända hamnkvällarna under sommaren drar tiotusentals besökare varje år. En utställning i köpcentret Pål Jungs Hage lockade i vintras trots begränsat öppethållande 5 000 besökare.”


2012 Oxelösunds kommun

Lokal- och busshistorikern Olle Brennius tilldelas eldsjälsstipendiet inom kultur på 5 000  kronor.

Oxelösunds kommun har delat ut kulturstipendium sedan 1976.

Motiveringen till årets stipendiat lyder;
”Olle Brennius är en ambitiös och inspirerande lokalhistoriker aktiv i bland annat Klubb Maritim. Olle Brennius har arrangerat och engagerat sig stort i den brett uppskattade utställningen Bussens Berättelse på Koordinaten inför vilken han har sammanställt en oerhört stor mängd information.”


2012 Sala kommun

Björn Andersson, Magnus Andersson och Tomas Ekström (personerna bakom Sala Motorcirkus), tilldelas 2012-års kulturstipendium på 25 000 kronor.

Kulturutskottet i Sala kommun beslutar att tilldela Björn Andersson, Magnus Andersson och Tomas Ekström kulturstipendiet 2012.

Motiveringen lyder;
"Genom att på eget initiativ ge Salas medborgare möjlighet att få se motorcykelkonster i motordrom både i nutid och historiskt via det blivande motorcykelcirkus museet, har ni inte bara återväckt en lång tradition av Dödsryttare i Sala, ni har även givit Sala ett helt nytt museum som kan uppskattas av resten av världen."


2011 Helsingborgs stad

Helsingborgstrafikens museiförening tilldelas Gisela och Oscar Trapps minnespris. Priset delas ut för berömliga insatser för kulturarvet i Helsingborgs stad och består av en minnesgåva, ett diplom och en check på 10 000 kr.


Kulturnämnden i Helsingborgs stad inrättade den 22 april 2009 en utmärkelse till minne av Gisela och Oscar Trapp för berömliga insatser för kulturarvet i Helsingborgs stad.

Motiveringen till årets minnespris lyder;
"Helsingborgstrafikens museiförening firar i år sitt 20-årsjubileum och föreningens bussar syns ofta ute på Helsingborgs gator engagerade i olika uppdrag för staden men också för enskilda och föreningar. Tack vare medlemmarnas engagemang och praktiska insatser kan äldre epokers transportmedel hållas i körbart skick och dessa har också genom åren blivit ett mycket uppskattat inslag i den helsingborgska trafiken."


2011 Vadstena kommun

Kulturnämnden beslutade vid sammanträde 25 oktober 2011 att Vadstena kommuns kulturstipendium 2011 på 10 000 kronor ska tilldelas Hans Bengtsson.

Vadstena kulturnämnd ska årligen utse och dela ut kommunens kulturstipendium på 10 000 kronor. Kulturstipendiet är avsett att stödja och uppmuntra såväl, författare, vetenskapsmän, konstnärer och personer i övrigt som berikat Vadstenas kulturliv. Årets val föll på Hans Bengtsson.

Motiveringen lyder;
"Hans Bengtsson är initiativtagare till och primus motor i sommarens nostalgiträffar, som i drygt tio års tid samlat mängder av deltagare och åskådare från hela Östergötland på onsdagskvällarna. På ett opretentiöst sätt har han givit möjligheten till, att uppleva det vackra slottsområdet, gamla bilar och motorcyklar och att umgås med människor från när och fjärran. Genom Leksaksmuseet och andra liknande arrangemang har han också berikat Vadstena kommuns kulturliv."


2011 Säters kommun

Säters kommun tilldelar Rune Stornils, ordförande i Nostalgic Club, kommunens kulturpris 2011 på 10 000 kronor.

Kulturpriset i Säters kommun delas ut till enskild person eller förening med anknytning till Säter, som bidragit till att utveckla kommunens kulturliv. Priset kan erhållas för förtjänsfullt bedrivande av verksamhet inom musik, teater, bildskapande,  författarskap eller verksamhet som främjar läsning, lokalhistoria eller museiverksamhet med mera.

Motiveringen till årets pristagare lyder;
"Rune Stornils, tilldelades 2011 Säters kommuns kulturpris på 10 000 kronor för hans brinnande engagemang för, och organisering av, Nostalgidagarna. Det är ett årligt arrangemang som ökar intresset för historian, stärker den lokala förankringen och lockar många besökare till Säter.
Under Nostalgidagarna i juli, vecka 29, visas många olika historiska fordon upp på stadens gator. Det är allt från cyklar, motorcyklar, traktorer, veteranbilar, båtar och flygplan."2010 Emmaboda kommun

I samband med att Emmaboda kommun delar ut sitt kulturstipendium tilldelas Magnus Karlsson (redaktör på Bilsport Classic) och Hans-Krister Karlsson bildningsnämndens hedersomnämnande för boken I backspegeln - bilismens födelse i småländska Emmaboda.


2010 Kungsbacka kommun

MC-Veteranerna (som är anslutna till Motorhistoriska Riksförbundet) får Kungsbacka kommuns kulturpris på 10 000 kronor.

Kungsbacka Kommuns nämnd för Kultur & Turism har utsett MC-Veteranerna till 2010 års Kulturpristagare. Valet föll på MC-veteranerna.

Motiveringen lyder;
"För arbetet med att bevara den del av vårt kulturarv som består av gamla motorcyklar och mopeder samt uppvisandet av dessa vid Kungs-Rallyt, som i år arrangeras för 32:a gången."


2010 Oxelösunds kommun

Nybildade föreningen Sörmlands Veteranjärnväg, FSVJ, tilldelas kulturstipendium på 10 000 kronor.

Oxelösunds kommun har delat ut kulturstipendium sedan 1976.

Motiveringen till årets stipendiat lyder;
”Föreningen Sörmlands veteranjärnväg är en grupp eldsjälar som på kort har tid blivit en kulturhistorisk kraft att räkna med i Oxelösund. Tack vare deras starka engagemang för en museijärnväg kan vi snart se TGOJ-banan trafikeras av ångdriven persontrafik.”


2009 Hultsfreds kommun

Hembygdsföreningen i Hultsfred får Hultsfreds kulturstipendium på 10 000 kronor.

Hultsfreds kulturstipendium har delats ut varje år sedan 1977 och delas ut vid kommunfullmäktiges julmiddag.

Motiveringen lyder;
"Med stor kunskap och lika stort engagemang utför föreningen, genom att levandegöra och värna om vår hembygds kulturarv, en kulturgärning som är i ständig utveckling. Traditionellt hantverk, lokalhistoria och vurmande för veteranfordon är bara några av de områden som ryms inom föreningens omfattande verksamhet. Dåtid förenas med nutid och framtid, då Hultsfreds Hembygdsförening för traditioner från olika tidsepoker vidare till nya generationer."


2008 Dals-Eds kommun

Dals-Eds MC- och Motormuseum fick Dals-Eds kommuns kulturstipendium 2008. Stipendiet består av ett diplom och 5 000 kronor.

Motiveringen lyder;
"Med stora ideella insatser under många år har ett välskött och intressant museum byggts upp. Museet är en stor tillgång för kommunen och är välbesökt både av närboende och turister."


2008 Grästorps Kommun

Grästorps Motorklubb tilldelas Grästorps kommuns kulturpris bestående av ett diplom och en check på 5 000 kronor.

Priset delades ut i samband med kommunfullmäktiges möte den 18 december av Kent Hansson, kommunfullmäktiges ordförande.

Motiveringen lyder;
"Klubben har satt Grästorp på kartan bland annat i samband med Grästorpsfestivalen då veteranbilsutställningen besöks av både Grästorpare och personer från angränsande kommuner. Grästorpsrallyt för veteranbilar och bakluckeloppis är andra aktiviteter. Klubben ägnar sig inte bara åt bilar utan även åt veteranmotorcyklar och båtmotorer tex Forsellaren som är en unik Grästorpsprodukt."


2008 Valdemarsviks kommun

Svensk Fergusonklubben Grålle, med säte i Ringarum, har begåvats med 2008 års kulturpris av Valdemarsviks kommun på 10 000 kronor. Kommunfullmäktiges  ordförande delar ut kulturpris och diplom.

Kulturpriset har utdelats sedan 1974 och är en utmärkelse som årligen delas ut till enskilda personer, föreningar med flera som under föregående år gjort förtjänstfulla insatser på kulturens område i kommunen. Det kan vara inom områdena musik, konst, konsthantverk, lokalhistoria, kulturmiljövård, litteratur, folkbildning, teater, dans och film. Priset kan även ges som uppmuntran till ett pågående större kulturarbete eller kulturprojekt.

Motiveringen lyder;
"För mångårigt, idogt och mycket engagerat arbete för bevarandet av en av de mest grundläggande förutsättningarna för moderniseringen av det svenska jordbruket, och spridandet av kunskap och intresse för en verklig motorklassiker över hela landet.
Grålleklubben bildades i Ringarum, hembygdsgården 1986. Året 1988 hade man 21 medlemmar och året 1994 nästan 500. Idag finns det ca 6200 medlemmar fördelade i alla svenska län genom länsvisa sektioner. Navet i verksamheten är kansliet i Ringarum där klubben givetvis har sitt säte. Den 24 april 2004 invigde Grålleklubben ett museum i Ringarum där man kan se intressanta traktorer och redskap. Just nu söker Grålleklubben en större maskinhall, där avsikten är att skapa ett attraktivt riksmuseum."2008 Vaggeryds kommun

Götaströms Fordonshistoriska klubb (som är anslutna till Motorhistoriska Riksförbundet) och Skillingaryds Teaterförening tilldelas Vaggeryds kommun kulturpris 2008. Priset består av 10 000 kronor till vardera föreningen.


Varje år delar Kultur- och fritidsnämnden i Vaggeryds kommun ut ett kulturpris i samband med kommunfullmäktiges avslutning. Priset instiftades 1979 med syftet att stimulera konstnärligt skapande i Vaggeryds kommun, och att förmedla detta skapande till en bred allmänhet.

Motivering för Götaströms Fordonshistoriska klubb lyder;
"Klubben har verkat i Vaggeryds kommun sedan 1995 och har under åren utvecklats till en modern och aktiv kulturförening som anordnar populära kulturarrangemang med stort allmänintresse. Klubbens medlemmar vårdar och förfogar över mer än 1 000 veteranfordon och de 340 medlemmarna verkar aktivt för bevarande av olika intressanta motorfordon. Klubben är en logisk utveckling av det stora intresset för forna tiders vagnstillverkning i kommunen och föreningens verksamhet bidrar därmed till att upplysa om vår kommuns kulturarv. ”Veteranmarknaden, Mopedrallyt Skillingarydsrallyt och Smålandsrundan” är numera bekanta och välkomna inslag i vår kommuns kulturutbud tack vare Götaströms Fordonshistoriska Klubb."


2008 Örkelljunga kommun

Bilälskaren och historikern Olle Nilsson, Olle Nilssons bilmuseum (Jännaholms bilsalonger) får Örkelljungas kommuns kulturpris på 2 000 kronor för sitt arbete med att bevara och restaurera gamla bilar.

Varje år sedan 1974 delas Örkelljunga kommuns kulturpris ut till förtjänstfulla personer och föreningar. Kulturpriset är avsett att delas ut till person eller grupp av personer, för att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom olika kulturella områden såsom litteratur, musik, konst, konsthantverk, teater, film, dans, fotokonst, bildningsverksamhet, hembygdsvård, kulturminnesvård, naturvård eller därmed jämförbara områden av kulturell verksamhet.


2006 Lysekils kommun

Lysekils kommuns kulturpris går år 2006 till Föreningen L Laurin, Skandiaverken, Lysekil,

För deras arbete med att bevara och använda delar av de gamla fabrikslokalerna som museum för de tändkulemotorer med mera som tillverkades i Lysekil har kommunen tilldelat Föreningen L Laurin årets kulturpris.

Motiveringen i beslutet lyder:
”Bildningsnämnden beslutar att tilldela Föreningen L Laurin 2006 års kulturpris för deras entusiastiska, engagerande och strävsamma arbete med att bevara intresset för tändkulemotorer tillverkade av och vid Skandiaverken och spegla företagets betydelse för Lysekil som industrisamhälle.
    Föreningen L Laurin arbetar målmedvetet och på en bred front för att sprida sin verksamhet, inte bara i Lysekil utan i hela Sverige med att bygga upp en verkstadsmiljö, ett museirum, arrangera en årlig Tändkulemotorns dag, ge ut CD-skivorna ”Tändkuledunk 1 och 2 musik från gamla fartyg”, ge ut föreningstidskriften ”Spridarn” samt det fantastiska arbetet med att bevara och bruka veteranbogserfartyget ”Harry” byggd 1887 med en modern Skandiamotor från 1950 som är både K-märkt och klassat som traditionsfartyg.”1989 Helsingborgs stad

Bengt Strand, Teknik på farfars tid, får Helsingborgs kulturpris för bevarandet av äldre teknik.

Teknik på farfars tid är ett privatägt museum med inriktning på tekniska prylar från tidigt 1900-tal som ligger på Berga i Helsingborg. Museet startade 1970 som Helsingborgs Automotive av ingenjör Bengt Strand och baserades på dennes omfattande samlingar av diverse kuriosa och historiska föremål.


 

Kalendarium - Interna evenemang

Saknas det något pris?

Tipsa gärna Motorhistoriska Riksförbundets kansli om det saknas någon pristagare så att vi kan komplettera listan!

Om någon länk är felaktig, meddela oss gärna ny korrekt länk.

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?