Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Övriga kulturpriser och utmärkelser


På denna sida samlar vi alla personer och föreningar som fått ett erkännande för sitt motorhistoriska kulturarbete (utöver de som räknas upp via vänsterspalten).2019 Sparbanken i Karlshamn

Blekinge Classic Car Club var en av de 152 föreningar som fick mest pengar i samband med att Sparbanken i Karlshamn firade 190 år. Närmare bestämt 7 544 kronor.


Sparbanken i Karlshamn firar 190 år i år och gör det bland annat genom att dela ut 190 000 kronor till kommunens föreningar. Totalt 2 317 personer var med och röstade om hur pengarna skulle fördelas. Varje röst var således värd 82 kronor. När rösterna var räknade var det inte mindre än 152 föreningar i Karlshamns kommun som fick ta del av jubileumspengarna, som mest 11 890 kronor och minst 82.  Blekinge Classic Car Club fick 7 544 kronor och var bland de topp tio föreningarna som fick flest röster!

Pensionärer, knattar, kultur, idrott, utbildning, särpräglade intressen med mera... Sparbanken i Karlshamn konstaterar glatt att alla typer av föreningar finns representerade i kommunen och att det finns en förening för ALLA, alldeles oavsett vilket intresse man har.


2018 Helmiastiftelsen

Arvika Fordonsmuseum var en av Helmiastiftelsens stipendiater. De fick 50 000 kronor.


Helmiastiftelsen vill inom Värmland främja ledarskapsutveckling, exempelvis utbildning, innovationer inom arbetsmiljö samt yttre miljö, kultur- och idrottsprestationer samt ungdomsverksamhet.

Motiveringen lyder;
"Arvika har ett av landets finaste fordonsmuseer och därmed en attraktion som lockar stora skaror besökare, såväl lokalt som nationellt. Den ideella föreningen Arvika Fordonsmuseum har med målmedvetenhet och höga kvalitetskrav skapat detta och därmed gjort en storartad kulturprestation. För detta tilldelas Arvika Fordonsmuseum Helmiastiftelsens stipendium."


2018 Brandhistoriska Sällskapet

Brandhistoriska sällskapet, BHS, tilldelade Ove Skatt en förtjänstmedalj vid det årliga veteranbrandbilsrallyt som var i Växjö 12 maj.


BHS har medlemmar i hela Sverige från Ystad till Luleå och verkar för att samla och bevara brandhistoria från brandkårer, räddningstjänster, industribrandkårer och privatpersoner. Medaljen utdelades vid banketten i Växjö konserthus i samband prisutdelning till deltagande veteranbrandbilar och deras besättningar som deltog i BHS årliga veteranbrandbilsrally.

Motiveringen lyder;
"Ove Skatt tillhör pionjärerna inom BHS och han deltog i de första mötena och var med när BHS grundades i Skara 1991 och han valdes då till vice ordförande och blev senare ordförande 1996-1998."


2017
Sparbanksstiftelsen Bergslagen

Vårens stipendiater fick 15 000 kronor var av Sparbanksstiftelsen Bergslagen. En av dem är eldsjälen Peter Fryxell, Fellingsbro.


Sparbanksstiftelsen Bergslagen vill vara en aktiv deltagare i utvecklingen av bygden och genom bidrag främja verksamheter inom näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur.

Motiveringen lyder;
"Peter är en riktig eldsjäl som genom sitt personliga engagemang under de 13 år som han verkat i Fellingsbro där utvecklat motorträffar med senast 600 utställare och med 4 000 - 5 000 besökare, vilket satt Fellingsbro och Bergslagen på kartan."


2016 Motalagalan

Motala Motormuseum tilldelades Årets turismpris från Tillväxt Motala.


Motiveringen lyder;
"Med ett välutvecklat koncept och hög tillgänglighet bidrar företaget till ett gott värdskap i vår kommun. Det är ett långvarigt och medvetet arbete som skapat ett av Motalas starkaste och mest uppmärksammade besöksmål."


2016 Köping-Scheele Rotaryklubb

Bil- och teknikhistoriska sällskapets ordförande Per-Olof Johansson är Årets eldsjäl 2015.


Priset ska gå till någon ”som på ideell väg gjort något utöver det vanliga för andra människor”. Ett kriterium som pristagaren minst sagt uppfyller.

Motiveringen lyder;
"Köping-Scheele Rotaryklubb har till Årets eldsjäl 2015 beslutat utnämna Per-Olof Johansson för hans mångåriga engagemang i Bil- och teknikhistoriska sällskapet. Bil- och teknikmuseet har ett mycket gott renommé och anses av många vara det bästa i Sverige. Genom ett gott ordförandeskap har föreningen många engagerade medlemmar som lägger ned ett stort ideellt arbete för att bevara och utveckla museet."

Prisutdelningen kan ses här.


2015 Alzheimerfonden

Alzheimerfonden delar ut stipendier till 37 museer runt om i Sverige för att de ska kunna ordna specialanpassade visningar för demenssjuka. Bland stipendiaterna finns även museum som visar upp rörliga minnen, Hjorteds Mopedmuseum och Inlandsbanemuseet i Sorsele som fick 10 000 kronor var.

På tre år har 88 museer runt om i Sverige anslutit sig till projektet ”Möten med minnen”, där museer har utbildats i att anordna specialanpassade visningar för demenssjuka och deras anhöriga eller ledsagare. Syftet med projektet har varit att bidra till ökad livskvalitet hos de drabbade och att sprida kunskap om demenssjukdomar. Totalt 696 visningar har hållits för ungefär 4 800 deltagare.

Motiveringen lyder:
– Genom stipendierna vill vi uppmuntra museer som deltagit i projektet ”Möten med minnen” att fortsätta anordna visningar för demenssjuka. På sikt hoppas vi att museerna kommer att göra visningarna till en permanent del i sitt programutbud, säger Liselotte Jansson, generalsekreterare för Alzheimerfonden. Vi vet att konst och kultur stimulerar våra sinnen och aktiverar hjärnan. Att betrakta en bild eller ett föremål kan göra att tidigare bortglömda minnen kommer till liv igen. Ett museibesök kan också bidra till att höja deltagarnas livskvalitet och motverka den sociala isolering som ofta blir en följd av demenssjukdom.


2015 Studieförbundet Vuxenskolan

Gotlands veteranbilsklubb får ett kulturpris från Studieförbundet Vuxenskolan som prisar gruppen som arbetar med Snäckbussen.

Chevrolet-bussen från 1931 upptäcktes för 10 år sedan då en sommarstuga skulle renoveras. De senaste fem åren har Gotlands veteranbilsklubb arbetat med renoveringen.


2013 Kyrkans Tidning, Gotlands kyrkvecka och Visby domkyrkoförsamling

Jerker Alsterlund blev Årets förnyare i Svenska kyrkan.

Det började med drive in-vigslarna vid bilträffen Power Big Meet 2008 i Västerås där mängder av par nappade på erbjudandet att viga sig utan större arrangemang. Priset "Årets förnyare i Svenska kyrkan" ska gå till en person eller grupp som verkat för ett gränsöverskridande och framåtvänd kyrka.

Årets motivering lyder;
"Årets förnyare i Svenska kyrkan är Jerker Alsterlund, präst i Västerås stift. Han får priset för att ha satt igång drop in- vågen i landet, både vad gäller vigslar och dop.
Med teologisk reflektion och respekt för Svenska kyrkans tillhöriga har han hittat former som möter medlemmar som inte tillhör församlingskärnan. Det handlar om nedslipade trösklar till Guds nåd. Alsterlund har visat att ett dop kan vara både enkelt och högtidlig och att en vigsel kan vara innerlig och kärleksfull utan att för den skull kräva stora arrangemang eller vara kostsamt för paret. Där drop in-vågen dragit fram har församlingars hela arbetslag engagerats."2013 Finlands Automobilhistoriska Förbund

I samband med vinterrallyt Lulerundan tilldelades Timo Vuortio (styrelseledamot i såväl Norrlands Motorhistoriker som Motorhistoriska Riksförbundet) det finska motorhistoriska förbundets, Suomen Ajoneuvohistoriallinen Keskusliitto, silvermedalj.

Finlands Automobilhistoriska Förbund har fattat att belöna Timo Vuortio för sit arbete som främjare av hobbyn och speciellt som främjare i samarbetet mellan svenska och finska mobilister med silverutmärkelsetecknet.

Motiveringen lyder;
"Timo Vuortio född i Finland, men numera bosatt i Norrbotten, har varit en energisk och föredömlig mobilist i Finland, och då speciellt i vinterrallyt i Jyväskylä i februari varje år. Han har uppfört gott samarbete mellan finska och svenska mobilister och har aktivt strävat speciellt att fler finländare tar del av evenemangen i Norrbotten.
Vi tackar Timo för all föredömlig information vi fått från Sverige!"2012 Visit Nyköping

Nyköpings Automobilsällskap (som är anslutna till Motorhistoriska Riksförbundet) blev Årets Visitmedlem 2012.

Visit Nyköping Ekonomisk förening är en näringslivsstyrd branschorganisation. Genom att utse Årets Visitmedlem vill de stödja och lyfta fram företag och föreningar som gör någonting bra för besöksnäringen. Vinnaren utses vid den årliga Branschdagen. Då delas även ett stipendium på 5 000 kronor ut. Årets motivering lyder;

"Med stort engagemang och små medel har vår vinnare skapat något som vi som lever i Nyköping är stolta över. Genom sitt arbete är vinnaren en mycket god ambassadör och en god förebild för andra inom besöksnäringen. Att bygga upp något så populärt och återkommande har satt staden på kartan och gett allt fler från Mälardalen och övriga Sverige ytterligare en anledning att besöka Nyköping. Till sommaren blir det nämligen de 27:e året som hamnträffar på onsdagar anordnas!"


2010 Hushållningssällskapet Nord

Holger Larsson, som i sitt Holgers traktormuseum byggt upp en imponerande samling av traktorer av olika årsmodeller, fick ta emot Ragnar Lassinanttis kulturpris av Hushållningssällskapet i Norrbotten-Västerbotten.

Ragnar Lassinanttis kulturpris har instiftats efter tornedalingen och förre landshövdingen Ragnar Lassinantti. Pristagaren Holger Larsson från Svartbyn uppmärksammades för sin traktorsamling som genom åren väckt stort intresse vida omkring.


2010 Flurens Skog

Fotograf Stig Andersson, Järvsö, fick ta emot Flurens Skogs Kulturpris på 10 000 kronor under Skogens dag 19 juli.

Fluren är en by som ligger mellan Simeå och Sidskogen i Hälsingland. Flurens Skogs första Kulturpris gick till Stig Andersson, som tidigare var fotograf på Ljusdalsposten.

Motiveringen;
"Stig Andersson har med sitt anspråkslösa sätt levandegjort och bevarat till eftervärlden kulturella värden och traditioner i Järvsö och Hälsinglands skogsbygd, både med sin unika och omfattande bildsamling och med sina mekaniska samlingar - alltifrån sina förfäders vattenfabrik till motorhistoriska föremål och till och med lastbilar."


2006 Stockholms läns hembygdsförbund

Stockholms läns hembygdsförbund har givit Erika Grann 2006 års kulturpris i form av ett halssmycke skapat av Alicia Rodriguez för sin initiativkraft, idérikedom och outtröttliga arbete med att utveckla Motorfabriken Pythagoras till ett allt bättre, mer tillgängligt och modernt museum över en viktig verkstadsindustriepok i Sverige.

Erika Grann var från och med september 2006 museichef på Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras. Hon har dock varit vikarierande chef i tre år innan dess och har under den tiden lagt ner ett enormt arbete på museet. Därför beslöt Stockholms läns hembygdsförbund att ge henne 2006 års kulturpris.

Kalendarium - Interna evenemang

Saknas det något pris?

Tipsa gärna Motorhistoriska Riksförbundets kansli om det saknas någon pristagare så att vi kan komplettera listan!

Om någon länk är felaktig, meddela oss gärna ny korrekt länk.

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?