Redigera kontaktuppgifter


Warning: Attempt to read property "user_email" on bool in /home/mhrfhems/mhrf.se/wp-content/themes/mhrf-child/inc/forsakringsansokan.php on line 993

Är du ej medlem i någon MHRF ansluten klubb kan du lämna detta fält blankt.

Ange om du är tillgänglig att utföra fordonsinspektioner eller inte. Om du är tillgänglig kommer du att synas i listan av valbara inspektörer i slutet på försäkringsansökan.

Ange om du vill vara mottagare av aviseringar via e-post. Om du avstår kommer inga notifieringar angående nya ansökningar skickas. Gäller endast försäkringssamordnare.