Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Motorhistoriska Riksförbundets remissvar

2012


Remiss om förslag till Näringsdepartementets "besiktningspaket".

MHRF svarade Näringsdepartementet 2012-08-22: N 2012/4226/TE

Kontrollbesiktning EU-förordning. Den 27 juli skickade EU-kommissionen ett förslag till bland annat ny förordning om kontrollbesiktning. Under augusti månad jobbade regeringskansliet, näringsdepartementet, transportstyrelsen och en mängd remissinstanser med EU-kommissionens förslag. Förslaget som innehåller många frågetecken och saknar konsekvensanalys innebär bland mycket annat att mopeder klass II ska genomgå kontrollbesiktning varje år! EU-kommissionen har också valt en definition av historiska fordon som delar in fordon äldre än 30 år i två grupper.

Motorhistoriska Riksförbundet är överlag kritisk till förslaget.


Näringsdepartementets underlag:Synpunkter på registreringsskyltar - Motorhistoriska Riksförbundet lämnar följande svar på Transportstyrelsen frågor.

MHRF svarade Transportstyrelsen 2012-06-20: TSV 2012:2541


Motorhistoriska Riksförbundet har svarat på Transportstyrelsens på frågor inför ny upphandling av registeringsskyltar. MHRF för ordar att bland annat att ägare av mc och moped Klass 1 ska kunna beställa en mindre skylt än dagens och att skruvar även fortsättningsvis ska skickas med skyltarna.


Transportstyrelsens u
nderlag:Remiss om förslag till Transportstyrelsens föreskrifter ändring i Naturvårdsverkets kungörelse (SNFS 1991:1) med föreskrifter om återföringssystem för bensingaser vid tankställen för motorfordon.

MHRF svarade Transportstyrelsen 2012-04-27: TSV 2011-1973


Transportstyrelsens u
nderlag:

Remiss om förslag till Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet.

MHRF svarade Transportstyrelsen 2012-04-27: TSG 2012-347


Förutom det faktum att Transportstyrelsen inte delgav Motorhistoriska Riksförbundet remissen så finns inget i underlaget från Transportstyrelsen som faktiskt visar att deras påstående om underfinansiering av dispenser inom vägområdet äger riktighet. Trots detta förslår Transportstyrelsen en kraftig höjning av avgifterna för dispenser från 1 200 kronor till 2 600 kronor. Avgifter som så sent som 2010 kostade 600 kronor.

  I vårt remissvar är Motorhistoriska Riksförbundet skarpt kritiska till nivån och det bristande underlag som Transportstyrelsen redovisat. En kritik som delas av många bland annat VTI, Statens Väg- och Transportforsningsinstitut som i sitt svar bland annat skriver: ”VTI konstaterar att underlaget innehåller förslag till föreskrifter för avgifter och konsekvensutredningar. I underlaget redovisas däremot inte underliggande kalkyler, riktlinjerför avgiftsberäkning eller de grundläggande principer som tillämpats. Transportstyrelsen har inte heller redovisat de procedurer för tillsyn och granskning av verkets avgifter som redan verkar.

  VTI anser sig därför inte kunna yttra sig över om avgifterna har beräknats på ett rimligt sätt, om kontrollen av avgifterna är tillräcklig eller om systemet ger drivkrafter att hushålla med resurser.


Transportstyrelsens u
nderlag:


Remiss om förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om supermiljöbilspremie.

MHRF svarade Transportstyrelsen 2012-04-25: TSV 2012-208


Transportstyrelsens u
nderlag:


Remiss om förslag till föreskrifter (TSFS 2012:XXX) om indelning i utsläppsklasser.

MHRF svarade Transportstyrelsen 2012-03-01: TSV 2011-6702


Transportstyrelsens u
nderlag:


Remiss om föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 201:66) om informationskrav avseende tillsatser i drivmedel.

MHRF svarade Transportstyrelsen 2012-02-21: TSV 2012-81


Transportstyrelsens underlag:


Kalendarium - Interna evenemang

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?