Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Motorhistoriska Riksförbundets remissvar

2015Förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:66) om informationskrav avseende tillsatser i drivmedel
MHRF svarade Transportstyrelsen 2015-01-30: TSF 2014-252

Motorhistoriska Riksförbundet föreslår att informationskravet beträffande tillsatser av biodrivmedel, särskilt halten av fettsyrametylestrar, i dieselbränsle införs i föreskrift och allmänna råd. Att informationskraven i 4§ avseende diesel utformas så att krav på märkning mot konsument blir tydlig och att risken för skador på motorerna därmed minimeras.


Transportstyrelsens underlag:

 


Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret
MHRF svarade Transportstyrelsen 2015-03-13: TSF 2014 - 6
 

Transportstyrelsens underlag:

 


Riksantikvarieämbetets rapport om Farokonventionen – Europarådets ramkonvention om kulturarvets samhälleliga värde
MHRF svarade Kulturdepartementet 2015-06-02: Ku2014/591/KA

Motorhistoriska Riksförbundet rekommenderar att Sverige ratificerar Farokonventionen. Remissvaret innehåller också beskrivning av MHRFs kulturpolitiska position samt bevarandestrategi samt synpunkter på rapportens olika teman.


Kulturdepartementets underlag:

 


Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet
MHRF svarade Transportstyrelsen 2015-07-30: TSF 2014 - 282
 

MHRF svarade under sommaren 2015 att de historiska fordonen helt ska undantas från vägtrafikregisteravgift.


Transportstyrelsens underlag:


Om förslag till lag avseende "Falska Polisbilar" DS 2015:40

MHRF svarade Justitiedepartementet 2015-11-30: Ju2015/05779/L5

Uppdatering dec 2016: Regeringens beslut samt önskemål om kompletterande förslag samt MHRFs framställan 2016-12-15


Här hittar du information från polisen om du ska söka dispens.


Motorhistoriska Riksförbundet föreslår att fordon 30 år och äldre ska undantas från kravet på tillstånd från Polismyndigheten, att myndigheten åläggs att vara varsam vid utmönstringen av äldre polisfordon så att inte det fordonshistoriska kulturarvet går helt förlorat och att den föreslagna kod-anteckningen i vägtrafikregistret inte införs utan ersätts av krav på att den som framför fordonet vid anmodan kan visa upp tillståndet.


Underlag:

Kalendarium - Interna evenemang

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?