Motorhistoriska Riksförbundets remissförfrågningar och svar

2017

Transportstyrelsens förslag avseende tävling och uppvisning på väg med motorfordon

MHRF svarade Näringsdepartementet 2017-09-06: TSF 2017-206

MHRF föreslår bland annat:

 

  • att Transportstyrelsen väljer att exemplifiera uppvisning i samband med motorfordon på väg utifrån trafiksäkerhet och framkomlighet.
  • att ett allmänt råd får följande lydelse eller annan med motsvarande innebörd ” uppvisning på väg med motorfordon avser andra arrangemang på väg med fordon än tävling och som påverkar trafiksäkerhet eller framkomlighet för andra.
  • att i anslutning till övriga exempel under allmänna råd skrivs in förklaring till benämningen rally där det framgår att ordet per automatik inte innebär hastighetstävling för att därigenom undvika framtida missförstånd.

Underlag:


Transportstyrelsens rapport Miljözoner för lätta fordon
MHRF svarade Näringsdepartementet 2017-03-10: N2016-07396_MRT


MHRF föreslår bland annat:
 

  • att de historiska fordonen definieras i vägtrafikförordningen som fordon som är 30 år eller äldre
  • att miljözon 3 även inkluderar historiska eldrivna bilar
  • att regelverket nationellt blir förutsägbart

Därtill ser MHRF positivt på myndigheternas möjlighet att genom prövning ge tillstånd att i miljözon 3 framföra historiska fordon i sin rätta kulturarvsmiljö


Underlag:Promemorian om reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle
MHRF svarade Miljö- och energidepartementet 2017-04-19: M2017/00723/R

 

I korthet lyfter MHRF bl a behovet av blyad bensin, 98 oktan med högst 5% etanol och tillgänglighet i hela landet. Därtill föreslår MHRF en översyn av dagens regler för att möjliggöra en laglig ändring av motor och dess system i befintliga lätta bilar av årsmodell 1976 och nyare; inklusive motorbyte. 

 

Underlag:

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?