Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Hem

Riksdagspolitiker i angeläget möte med MHRF

Motorhistoriska Riksförbundet träffar regelbundet riksdagspolitiker inom ramen för Riksdagens fordonshistoriska nätverk. Den 12 februari var det dags igen och denna gång var frågorna viktigare än någonsin.

Vid mötet deltog elva politiker samt trafikutskottets kansli. Deltagarna är märkbart intresserade av den fordonshistoriska rörelsen och MHRF och anser att det är värdefullt att det rörliga kulturarvet hålls rörligt som en förutsättning för bevarandet. Riksdagspolitikerna ställde sig därför frågande till varför Kulturdepartementet inför 2020 valt att ge Riksantikvarieämbetet ett helt nytt uppdrag avgränsat till bevarandet, istället för att gå vidare med Riksantikvarieämbetet förslag från december 2018 om en hänsynsregel i kulturmiljölagen. Läs mer om bakgrunden här.


MHRF visade att rörelsen förfogar över kunskap och teknik och genom restaurering, renovering, konservering och dokumentation av historia om och kring fordonen, dagligen bidrar till bevarandet. Att de historiska fordonen har ett behov av en skyddslagstiftning för att hålla dem rörliga beskrevs genom ett flertal exempel där svensk lagstiftning och dess tillämpning försvårar eller omöjliggör att fordonen kan användas. Behovet tydliggjordes bland annat genom de idag högt ställda kraven på dokument i samband med ursprungskontrollen som innebär stora insatser för många liksom för MHRF.

Politikerna, som satt av två timmar för mötet, tackade efteråt och efterlyste omgående ett nytt möte i början av maj.


Medverkade gjorde Anders Åkesson (C) och Isak From (S) som står som värdar för nätverket, samt Annica Engblom (M), Jan Ericson (M), Lotta Finstorp (M), Sofia Westergren (M), Lars-Arne Staxäng (M), Sten Bergheden (M), Ann-Christine From Utterstedt (SD), Thomas Morell (SD), Birger Lahti (V) och Christer Åström från trafikutskottets kansli. Från MHRF deltog förbundsordförande Kurt Sjöberg och generalsekreterare Jan Tägt.

Ett flertal politiker var upptagna av annat, men har före och efter mötet visat ett påtagligt intresse för MHRFs arbete. Bland dem Boriana Åberg (M), Lawen Redar (S), Niklas Karlsson (S), Per Lodenius (C) och Vasiliki Tsouplaki (V). Flera av politikerna har också återkommit och bett om kompletterande material för att driva frågorna vidare. Tillsammans verkar de, och andra riksdagspolitiker, återkommande i riksdagen och deras bidrag kan vara avgörande för om de historiska fordonen fortsatt ska kunna användas och inte enbart bevaras som statiska föremål.

Jan Tägt generalsekreterare MHRF


Foto (samtliga bilder): Sveriges riksdag

Kalendarium - Interna evenemang

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?