Hem

Möte med Riksdagens fordonshistoriska nätverk

Isak From (S) och Anders Åkesson (C). Foto: Jan Tägt/MHRF.


MHRF träffar årligen riksdagspolitiker genom Riksdagens fordonshistoriska nätverk. Träffarna är nu inne på sitt fjärde år och det senaste mötet skedde den 23 november 2016.


Vid höstens möte med Riksdagens fordonshistoriska nätverk berättade MHRF om hur vår världsorganisation FIVA har närmat sig UNESCO. Detta genom att FN-organet stod som beskyddare av World Motoring Heritage Year (Motorhistoriska året) 2016. Sveriges bidrag till det globala eventet var Motorhistoriska Dagen den 6 juni. På UNESCOs huvudkontor i Paris pågick en utställning, öppen för allmänheten, med historiska fordon under en vecka i november.

MHRF kunde också berätta att material fortsätter att strömma in till Svenskt Motorhistoriskt Arkiv.

 


Mötena med de folkvalda handlar givetvis inte bara om allt bra som händer inom den fordonshistoriska rörelsen. Bland de viktiga frågor som diskuterades ingick den nyligen presenterade lagrådsremissen inför den kommande kulturarvspropositionen och arbetet inom Transporthistoriskt Nätverk, där MHRF ingår. Nätverkets syfte är bland annat att få till ett skydd mot ingripanden från myndigheter som avsiktligt eller oavsiktligt riskerar att skada eller omintetgöra delar av det rörliga kulturarvet.


En annan fråga som berördes var årets motioner i riksdagen, mot bakgrund av hur föregående års motioner avslog med osakliga argument som grund. Politikerna från berörda utskott beklagade det inträffade och uttryckte en vilja att verka för att det inte händer igen. 2016 lämnades åtta motioner som avser våra historiska fordon. Du hittar dem på här.


MHRF tog även upp en dom i Mark- och miljööverdomstolen (mål M8831-15) som MHRF menar ger uttryck för ett typiskt stuprörsagerande, där myndigheter med ett uppdrag enbart har att förhålla sig till sina särintressen och inte beaktar andra förhållanden av värde. Svenska myndigheter har inte skyldighet att beakta det rörliga kulturarvet vid handläggning och ingripanden.


MHRF informerade också om den situation som enskilda fordonsägare oförskylt hamnade i när branschorganisationen Swetic felaktigt tog beslut om att alla bilar av 1969 års modell och nyare skulle ha inslagen identitet. En process som tog över ett och ett halvt års intensivt arbete från MHRFs sida att få rätsida på.

Ett annat myndighetsingripande som ställt till det rejält för enskilda fordonsägare är när polismyndighetens personal vid flygande inspektion eller vid annan inspektion genom polisman felaktigt förelägger om kontroll- eller registreringsbesiktning. Något som blev särskilt tydligt sommaren 2016 vid två arrangemang i Dalarna. Politikerna som deltog i nätverksträffen var upprörda över det som framkommit i de två senare fallen.


Värd för dessa möten är Anders Åkesson (C) och Isak From (S). Vid detta möte deltog även Jonas Gunnarsson (S), Niclas Malmberg (MP), Sara-Lena Bjälkö (SD) och Sotiris Delis (M).

Jan Tägt generalsekreterare
 

Kalendarium - Interna evenemang

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?