Tack för din ansökan

Din ansökan är nu signerad och inskickad. Du har valt att ansöka om en medlemsförmån via din klubb som är helt unik och där allt överskott går direkt tillbaka till den fordonshistoriska rörelsen.

Vad händer nu?

Fordonsinspektion

Om du har valt en försäkringsomfattning som kräver inspektion kommer din valda fordonsinspektör att acceptera eller neka din förfrågan om inspektion via hemsidan. Du får ett e-postmeddelande med besked om detta.

Det är du som sökande som uppmanas att kontakta fordonsinspektören och komma överens om en tid när fordonet ska inspekteras. När fordonet är inspekterat skickas ansökan vidare till MHRF för slutgodkännande

Nekar fordonsinspektörendin förfrågan blir du notifierad via e-post och behöver då gå in och byta fordonsinspektör.

MHRFs Försäkringshandläggare

När fordonet är inspekterat eller om du valt en försäkringsomfattning eller fordon som ej kräver inspektion går ansökan vidare till MHRFs försäkringshandläggare. Försäkringshandläggarna beslutar om ansökan godkänns och skickas vidare till Folksam.

Om försäkringshandläggaren finner att viss information eller bilder behöver kompletteras kan försäkringshandläggaren söka kontakt och begära komplettering.