Tack för din intygsansökan

Din ansökan är nu mottagen. 

Vad händer nu?

Vi återkommer till dig, via e-post eller telefon, med en begäran om kompletterande information baserat på uppgifterna i din ansökan. Uppgifterna kan behövas för att fastställa ärendets omfattning och vilken övrig information vi behöver från dig. I de flesta fall krävs senare en fysisk granskning av ditt fordon. Vid behov kommer MHRF därför hänvisa dig till en av MHRF utsedd fordonsgranskare.

Handläggning och avgifter

MHRF handlägger ärenden i turordning. MHRFs avgifter hittar du på https://mhrf.se/fordon/fordonshandlingar-och-intyg/intyg/. Där finns även MHRFs rekommendation avseende ersättning till fordonsgranskaren.

Observera att handläggningstiden pga nya digitala rutiner samt nya föreskrifter kan vara lång, vi ber om överseende med detta.