Tips inför nöjeskörning med klassiker utomlands

Foto: Göran Schüsseleder

Att bli stående vid vägkanten på grund av ett haveri är ingen stämningshöjare. Extra surt blir det om haveriet inträffar utomlands och om även verkstäderna har semester. Dessutom har mackarna där till och med ännu färre delar än här hemma i Sverige.

Fordonsrörelsen samlad: Nätverk på gemensam väg

Vägskylt för Nätverk på gemensam väg

Bil- och mc-konsumenter, fordonsrenoverare och -byggare samt motorsportintresserade har nu fått en gemensam kraft när fordonsrörelsen samlas i Nätverk på gemensam väg.

Tre minuter ELV på Regeringskansliet

Fordonsorganisationerna samlade inför inför hearingen Om ELV på regeringskansliet.

Den 10 november 2023 höll Klimat- och näringslivsdepartementet en hearing om EU-kommissionens förslag på förordning om cirkularitetskrav för fordonsdesign och om hantering av uttjänta fordon. MHRF var på plats.