Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Hem

Besvikelse hos ThN: förslag till lagskydd för det rörliga kulturarvet lagt på is

En mindre delegation från Transporthistoriskt nätverk (ThN) bestående av Malin Erlfeldt, MHRF, Rutger Palmstierna, BHRF och Helena Törnqvist, Arbetets museum, besökte den 28 januari Kulturdepartementet för ett möte med departementsrådet Sophia Laurin samt utredaren Maja Flygt.

Syftet med mötet med Kulturdepartementet var att ge Transporthistoriskt Nätverk en uppdatering av beredningen av den rapport som Riksantikvarieämbetet tagit fram rörande möjligheter till ett lagskydd för det rörliga kulturarvet. I rapporten föreslås en hänsynsregel i kultumiljölagens första kapitel med det uttalade syftet att myndigheter, till exempel Transportstyrelsen, ska ta hänsyn till intresset av att bevara och använda historiska transportmedel. Rapporten går på djupet i komplexiteten kring historiska transportmedels möjligheter till ett levande bevarande i relation till moderna lagkrav, till exempel inom miljö- och trafiksäkerhetsområdet.

Läs mer om bakgrunden här.


Vid mötet fick ThNs delegation beskedet att Regeringskansliets beredning har bedömt att allt för många problemställningar lyfts fram i rapporten för att hänsynsregeln ska bli verkningsfull och till det inte ge upphov till nya frågor. De har därför valt att inte gå vidare med förslaget och därmed kommer rapporten heller inte att skickas ut på remiss.

– Motorhistoriska Riksförbundet är inte tillfreds med den inriktning som Regeringskansliet valt genom att lägga Riksantikvarieämbetets rapport från 2018 på is. Vi hade stora förhoppningar att rapporten skulle komma ut på remiss, säger MHRFs ordförande Kurt Sjöberg.

Som ett sätt att komma vidare och hitta andra vägar framåt har man istället valt att i Riksantikvarieämbetets regleringsbrev för 2020 ge myndigheten följande uppdrag gällande historiska transportmedel:

Riksantikvarieämbetet ska i samverkan med Statens maritima och transporthistoriska museer samt det civila samhällets organisationer, däribland Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd och Transporthistoriskt Nätverk, verka för ökad kunskap och kunskapsspridning om historiska transportmedel i syfte att främja ett bevarande av detta kulturarv. Riksantikvarieämbetet ska redovisa insatser och resultat av arbetet till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 30 november 2021.

Till arbetet finns medel öronmärkta.

– Att i regleringsbrevet ange att Riksantikvarieämbetet, för att öka kunskapen och kunskapsspridningen om historiska transportmedel, ska samverka med bland andra Transporthistoriskt nätverk är i och för sig bra. Däremot är jag bekymrad över att man bara nämner bevarandet. Främjandet av användningen av de historiska transportmedlen är minst lika viktigt, menar Kurt Sjöberg.

Från ThNs sida arbetar man oförtrutet vidare med frågan med målet att förbättra möjligheterna till ett levande bevarande av det rörliga kulturarvet. Närmast sker det vid nätverkets vårmöte hos Statens maritima och transporthistoriska museer samt i Almedalen i sommar där nätverket planerar för ett seminarium om frågorna.

Malin Erfeldt kanslichef MHRF


 

Kalendarium - Interna evenemang

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?