Hem

Två remisser som gäller vägtrafikregistret ute nu

Den ena remissen handlar om registrering av fordon, den andra om att lagen om vägtrafikregister upphävs och ersätts av två nya lagar.

I den ena remissen föreslår Transportstyrelsen ändringsföreskrift till Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:63) om registrering av fordon med mera i vägtrafikregistret. Föreskriftsförslaget planeras träda i kraft den 1 oktober 2018. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 13 mars 2018.

I den andra föreslår regeringen att lagen (2001:558) om vägtrafikregister upphävs och ersätts av två nya lagar, en vägtrafikdatalag och en lag om fordons registrering och brukande. Vidare föreslås följdändringar i ett antal lagar. Synpunkterna ska vara Näringsdepartementet tillhanda senast den 16 april 2018.


Läs mer om remisserna och förslagen samt hitta underlagen på mhrf.se/remisser2018.

Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF

 

Kalendarium - Interna evenemang

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?