Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Innan du köper ett fordon

Står du i begrepp att köpa ett fordon i Sverige eller något annat land? Tänk då på följande när det gäller dokumentation:


Kvitto

Köpehandling, kvitto eller annan handling som visar hur fordonet har blivit ditt. Det räcker att du skickar in en kopia och du kan dölja priset som du har betalat om du vill. Av köpehandlingen ska det framgå att det är ett kvitto, vem som är säljare respektive köpare, vad som sålts och datum för försäljningen. Observera att identifieringsnummer (chassinummer) eller annan specifik uppgift för fordonet måste vara angivet. Köpehandlingen ska du få av säljaren.Registreringsbevis
Se till att få med registreringsbeviset i original och samtliga delar om det finns fler än ett. Om du inte kan få det kan du räkna med följdfrågor från Transportstyrelsen. Är bakgrunden att fordonets ägare inte har registreringsbeviset, exportlandet behåller originalet, fordonet inte var registreringspliktigt eller att det har brukats på sådant sätt att registrering inte varit aktuellt, se då alltid till att få en skriftlig utsaga om bakgrunden. Kontrollera att uppgifterna på dessa stämmer med motsvarande uppgifter på fordonet.

Ett fordon utan t ex en title/registreringsbevis innebär problem med dagens hantering på Transportstyrelsen. Det kan sluta med att din ansökan inte godkänns.


Fordonets ursprung
Vid förvärv såväl i som utanför Sverige gör du bäst i att redan från början göra så långt gående efterforskning som möjligt om ditt fordon och samtidigt eftersträva att få med så mycket handlingar som möjligt knutna till fordonet. När fordonet är inköpt och levererat är säljaren kanske inte alltid lika villig att hjälpa dig.


Utrustning och beskaffenhet
Kontrollera att fordonet klarar av de krav som i Sverige ställs på dess utrustning och beskaffenhet vid registreringsbesiktningen. Om fordonet inte uppfyller svenska krav från perioden ta reda på om det överhuvudtaget är möjligt att få det godkänt och till vilka kostnader.


Tull vid import
Vid förtullning var mycket noga med att rätt fordonsuppgifter anges.


Vid införsel
Se till att det av fraktsedeln framgår varifrån fordonet kommer och var det har levererats. Hämtar du fordonet själv, se till att få med dokument som visar att fordonet lämnat ursprungslandet och att det förts in i Sverige.


Äldre importer
Har fordonet importerats tidigare till Sverige men inte registrerats, försäkra dig om att du får med tullhandling vid köpet. Kan du inte visa sådant underlag kräver Transportstyrelsen att du förtullar fordonet.


Rådfråga gärna också
Andra som redan har köpt ett fordon som inte varit eller inte är registrerat i Sverige.

Transportörerna

En av våra klubbar

Transportstyrelsen

Tullverket 

SFRO 


SWEDAC

Besiktningsorganen

Svensk Maskinprovning

Skattekontoret Ludvika

Kalendarium - Interna evenemang

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?