Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Återlämnande av originaldokument

Från och med februari 2020 kan den som lämnat in originalhandlingar i samband med ansökan om ursprungskontroll ansöka om att få dem återlämnade.

Förutsättningar

  • Fordonet ska vara 30 år eller äldre vid ansökan om återlämnade
  • Ansökan kan göras tidigast tio år och senast elva (dvs man har bara ett år på sig!) efter det att fordonet genomgått registreringsbesiktningen och erhållit nummerskyltar
  • Originalhandlingarna ska ha ett fordonshistoriskt värde
  • Handlingarna skickas makulerade tillbaka till den som i dag är registrerad ägare
  • För fordon som är yngre än 30 år kan efter särskild prövning handlingar i vissa fall återlämnas
  • Ansökan om återlämnade sker på Transportstyrelsens blankett
    (se spalten intill).


Fordonshistoriska handlingar vid ursprungskontroll

Vid ansökan om ursprungskontroll begär Transportstyrelsen ofta in fordonsdokument i original. Dessa handlingar arkiveras efter avslutat ärende.

Efter tio år kan Transportstyrelsen destruera handlingarna enligt, Riksarkivets föreskrifter, RA-MS 2013:12 om återlämnande och gallring hos Transportstyrelsen, destruera handlingarna.

Om det finns ett fordonshistoriskt värde kopplat till handlingarna kan fordonsägaren begära att få tillbaka dem. Transportstyrelsen makulerar vid återlämnade handlingarna med en stämpel. Av stämpeln framgår att handlingen inte kan återanvändas för fordonsregistrering. Handlingarna skickas till den som vid återlämningstidpunkten står som registrerad ägare av fordonet.


Förutsättningar vid begäran om återlämnande

Om fordonet är 30 år eller äldre kan du som ägare av fordonet beviljas ett utlämnande av handlingen efter att arkiveringstiden på tio år har löpt ut.

Prövningen av begäran kan endast göras mellan tio och elva år efter en godkänd registreringsbesiktning. Efter elva år kommer handlingarna gallras ut och destrueras.

I särskilda fall kan det finnas ett fordonshistoriskt värde kopplat till handlingen, trots att fordonet inte är 30 år eller äldre. I de fallen kan du begära ett utlämnande med en skriftlig motivering till varför du bedömer att handlingen har ett fordonshistoriskt värde för dig.

Det är endast den som är registrerad ägare till fordonet vid tidpunkten för utlämnandet som kan få ett utlämnande beviljat

Transportstyrelsen prövar alltid din begäran och bedömer om utlämnandet är möjligt.


Om fordonet har exporterats

Om fordonet har exporterats och är registrerat utanför Sverige, ska en kopia på fordonets senaste registreringsbevis bifogas med begäran. I dessa fall behöver Transportstyrelsen även adressuppgifter till den registrerade ägaren i utlandet.
 

Kalendarium - Interna evenemang

Så här ansöker du om återlämnande av originaldokument

Fyll i blanketten Begäran om utlämnande av fordonshistorisk ursprungskontroll-handling som du hittar här (på Transportstyrelsens hemsida). Skicka den tillsammans med eventuell särskild motivering via e-post till Transportstyrelsen eller brevledes:

Transportstyrelsen
701 96 Örebro

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?