Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Hem

Vägledning till föreningar avseende inställda eller framskjutna årsmöten


I den rådande situationen med coronaviruset får MHRF frågor från medlemsklubbarna rörande hur man ska hantera årsstämmor. Med anledning av detta har vi satt ihop denna vägledning.


Att skjuta upp föreningens årsmöte på grund av coronaviruset

Motorhistoriska Riksförbundet rekommenderar att förening som ska hålla årsmöte ställer in det tillsvidare. Men om stadgarna inte uttryckligen anger att årsstämman ska genomföras fysiskt kan dock ett möjligt alternativ vara att genomföra den via något digitalt/virtuellt verktyg eller som vid MHRFs förbundsstämma koppla samman mindre grupper av deltagare digitalt.


Möjliga konsekvenser
Att ställa in mötet kan innebära att den sista dagen då årsstämman ska genomföras enligt stadgarna passeras. Styrelsen tappar vid den tidpunkten sitt mandat då den varken beviljats ansvarsfrihet, fått fortsatt förtroende eller blivit vald. Styrelsen har formellt därmed inte möjlighet att uppfylla sina åtaganden.

Med tanke på denna unika situation är det rimligt att anta att leverantörer av varor och tjänster inte stoppar dessa. Det mest kritiska torde då vara föreningens ekonomiska medel och åtaganden. Det kan därför vara en god idé att säkerställa både tillgång till dessa och att ingångna åtaganden uppfylls så långt det är möjligt samt hålla berörda informerade.

Om årsstämman inte hålls stadgeenligt utan vid ett senare tillfälle är det stämman som avgör om styrelsen agerat ansvarsfullt och för föreningens bästa.

Läget är helt unikt och oförutsägbart. Allt kan därför inte hanteras som vanligt. Situationen förhindrar styrelsen att agera på det sätt den är bunden till av till exempel stadgar, avtal eller att göra vad den föresatt sig. Det gäller särskilt möjligheten att uppfylla det som skulle ha gällt enligt rättsligt bindande överenskommelser. Förutom det läge vi befinner oss i kan det äldre rättsbegreppet högre hand (som avser naturkrafter, så som sjukdom som inte kan kontrolleras eller undvikas) vara det styrelsen kan hänvisa till.


Förslag till information till föreningens medlemmar om att årsmötet ställs in
En lämplig text kan vara följande:
I dag har styrelsen i ”föreningens namn” tagit beslutet att ställa in årsmötet den ”datum, månad och plats”. Anledningen är spridningen av coronaviruset. Vi har alla ett ansvar mot varandra att inte sprida smittan vidare, och många av våra medlemmar och förtroendevalda utgör en extra utsatt riskgrupp som vi naturligtvis vill värna om. Styrelsen anser att det därför är viktigt att undvika sammankomster och möten som inte är absolut nödvändiga. Nytt datum för årsmötet kommer att meddelas, ”var/hur informationen kommer publiceras,” när den rådande situationen har normaliserats.


Att ställa in planerade aktiviteter
Motorhistoriska Riksförbundet rekommenderar också att föreningen tills vidare ställer in planerade större träffar, t ex arrangemang med fordon, marknader och medlemsmöten. För mindre arrangemang bör klubben göra en individuell bedömning för vart och ett.


Mer information finns att hämta här
Föreningen bör i största möjliga mån följa myndigheternas rekommendationer. Information finns bland annat att finna via följande länkar:

 

 

 

Kalendarium - Interna evenemang

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?