Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Hem

Valet 2018: MHRFs baksätesintervjuer – Sverigedemokraterna

Klicka för att se intervjun på Youtube. (Foto: Karl Ask)

Näst på tur är Sverigedemokraterna i Motorhistoriska Riksförbundets serie av baksätesintervjuer inför valet. Det blev dock inget baksäte denna gång då Aron Emilsson (SD) väljer att intervjuas vid ångbåtsvarvet i Alingsås. Temat: det rullande kulturarvet.

SD: Riv upp och reformera bestämmelserna kring uppvisning på väg!

Aron Emilsson (SD) är inte bara ledamot i kulturutskottet, utan har även en fil.kand. i kulturarvsstudier. Istället för ett baksäte väljer han att svara på frågor kring Sverigedemokraternas syn på det rullande kulturarvet vid ångbåtsbryggan i Alingsås. Utöver den egna kopplingen till det sjöhistoriska har han en lång båtbyggartradition i släkten.
– Det finns även mycket motorhistoria i bygden, betonar Aron Emilsson och lyfter Chickenrace, Sveriges största veteranmopedrally som traditionsenligt går av stapeln under långfredagen. Jag brukade åka med när jag själv ägde veteranmopeder!

Trots avsaknaden av egna historiska fordon i dag är han engagerad i frågan. Sverigedemokraterna var ett av partierna som skrev motioner om ett skydd mot såväl klåfingriga byråkrater som politiker. Ett exempel är kulturarvspropositionen som antogs av riksdagen i maj 2017 som dessutom tillkännagav att man ställde sig bakom det kulturutskottet anfört om att regeringen skyndsamt bör ta fram lagstiftning till skydd för det rörliga kulturarvet. Efter ett halvår gav regeringen riksantikvarieämbetet uppdraget att utreda, inte kring den nya lagstiftningen, men om det finns en förutsättning att ta fram en lagstiftning. Utredningen ska vara klar i oktober, det vill säga efter valet. MHRF anser att detta är allt annat än skyndsamt, snarare en fördröjning. Aron Emilsson håller med;
– Det hade varit smidigare att se över luckorna i den befintliga lagstiftningen som gör att kulturarvet inte främjas, skyddas eller ens möjliggörs.
Enligt honom skulle man ha tagit kontakt med branschen, bland andra Motorhistoriska Riksförbundet, och lyssna in den för att därefter återkomma med ett förslag till lagstiftning utifrån hur tillkännagivandet är formulerat;
– Då behöver man ingen lång utredning, varken från Riksantikvarieämbetet eller en parlamentarisk.

Men så blev det. Att lagstiftningen dröjer ger konsekvenser enligt MHRF. Istället för att skydda det rullande kulturarvet hotas det istället. Ett exempel är Transportstyrelsens bestämmelser kring uppvisning på väg som träder i kraft i höst. Om länsstyrelserna väljer att tolka föreskrifterna bokstavligt innebär det ett tvärstopp för den motorhistoriska rörelsen. Att träffas spontant vid vackert väder kommer inte längre vara möjligt.
– Dessa bestämmelser behöver rivas upp och reformeras, säger Aron Emilsson som anser att det handlar om grundinställningar. Antingen gör man vad man kan som beslutsfattare för att underlätta för det rörliga kulturarvet eller så gör man som regeringen och sätter upp olika trösklar för att förhindra och försvåra för det.

Bland frågorna togs även miljözonerna upp och dess påverkan gällande fordon 30 år och äldre. Miljözoner är dock något som Sverigedemokraterna i grunden är kritiska mot. Oavsett trafikslag. Under intervjun diskuterades även huruvida partiets krav på begränsat ägande av antalet fordon för att komma åt bilmålvakter istället kan resultera i en kollektiv bestraffning för samlare av historiska fordon.


Se intervjun i sin helhet här (Youtube). Frågorna i MHRFs baksätesintervjuer ställs av Peter Edqvist, Motorhistoriska Riksförbundets ordförande. Riksdagsledamöterna får själva välja intervjuplats.

Pressmeddelande 31/8 2018
 

Kalendarium - Interna evenemang

Fler baksätesintervjuer...

... hittar du här.

 

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?