Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Viktiga årtal


Motorhistoriska Riksförbundet har sedan 1969 bidragit till rimliga regler för det fordonshistoriska kulturarvet, bland andra:

2018
Personbilar, bussar, lastbilar och släpvagnar som dras av dessa, som är 50 år eller äldre, samt motorcyklar som är 40 år eller äldre, undantas från periodisk kontrollbesiktning.


Riksantikvarieämbetets utredning om ett lagskydd för det rörliga kulturarvet resulterade i en rapport där man föreslår en ny hänsynsregel i Kulturmiljölagen avseende historiska transportmedel. Syftet med regeln är att myndigheter, vid skapande av nya regler, ska ta hänsyn till intresset av att bevara och använda dessa historiska transportmedel. 
 

2017
De nya kontrollbesiktningsreglerna innebär ett nytt förtroende för många ägare av historiska fordon i och med den besiktningsfrihet som trädde i kraft i maj 2018. Tillsammans med FIVA och våra systerorganisationer har MHRF jobbat aktivt med frågan sedan 2009.


2017 antogs även Kulturarvspropositionen och riksdagen tillkännagav att man ställde sig bakom det kulturutskottets anfört om att regeringen skyndsamt bör ta fram lagstiftning till skydd för det rörliga kulturarvet. Riksantikvarieämbetet har fått uppdraget av Kulturdepartementet. Bakom ligger ett femårigt arbete av Transporthistoriskt Nätverk där MHRF ingår.


Regeringskansliet har under 2017 berett förslaget om miljözoner som bygger på Transportstyrelsens utredning där dagens bestämmelser om miljözoner kompletteras med två nya miljözoner som även omfattar lätta fordon. Genom ändringar i fordonsförordnigen ska historiska fordon som definieras som veteranfordon i 2 kap. 2 § vägtrafikskatte-lagen (2006:227) få framföras i miljözon klass 1 och 2.
 

2016
MHRFs dialog med Swetic leder till en förändrad praxis som innebär att chassinummer enbart på plåt godkänns under vissa förutsättningar. Skälet till förändringen är att det inte funnits ett uttryckligt krav i de äldre föreskrifterna om inslagen identitet.
 

2013
I en statlig utredning föreslog Naturvårdsverket att privatpersoner inte ska få demontera sin bil för att kunna återanvända reservdelar då det bedöms som illegal bilskrotning. MHRF, med hjälp av andra berörda motororganisationer och en folkstorm, lyckas stoppa förslaget.

2012
Transportstyrelsen upphörde med kravet på den så kallade obrutna fångeskedjan vid ursprungskontroll.

2007
Historiska fordon i icke yrkesmässig trafik undantogs från de miljözoner för tunga dieseldrivna lastbilar och bussar som har införts i Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund.

2003
Privatimport från USA kan fortsätta, Vägverket vek från stoppregler efter massiva påtryckningar från MHRF.

2001-2003
Uttalat stöd för fordonshobbyn från riksdagens trafikutskott och ansvarig minister Ulrica Messing.

1997
Förenklade regler vid registreringsbesiktning, intyg från MHRF kan utgöra underlag vi ursprungskontroll.

1996
Skattebefrielsen hotad i utredningsförslag. Behålls efter massiv påverkan från MHRF.

1995
Kontrollbesiktning vart annat år för bil och mc som är 30 år eller äldre.

1995
30 års rullande skattebefrielse införs.

1992
Uttalat stöd till fordonshobbyn från riksdagens trafikutskott.

1991
Efter många och långa samtal med TSV och ASB beslöts att fordon tillverkade 1950 och tidigare skulle slippa den årliga kontrollbesiktningen.

1988
Förslag om stopp för registrering av äldre fordon som inte klarar -76 års avgasregler stoppas.

1985
SKATTEBEFRIELSE för fordon tillverkade före 1951, efter 15 års kamp.

1983
Äldre samlarfordon behöver inte tas upp till förmögenhetsbeskattning.

1977
Möjlighet till dispens från halvljusregeln.

1970
Importerat fordon tillverkat före 1940 får godkännas enligt samma regler som ett fordon som varit registrerat i riket sedan 30-talet.

1969
Motorhistoriska Riksförbundet bildas, avhöll sitt första styrelsemöte på Tekniska Museet den 20 maj 1969.

 

Kalendarium - Interna evenemang

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?