Jan Tägt

Jan började jobba på MHRF 2008, då som generalsekreterare. Sedan 2023 är han sakkunnig inom fordon och regelverk.

”Jag gillar allt som luktar, låter och rör på sig oavsett om det är på väg, räls, sjön eller i luften.”

Även som sakkunnig inom fordon och teknik, sedan 1 juli 2023, håller jag kontakt med beslutsfattare och systerorganisationer inom vitt skilda områden, till exempel registrering, import, förvaring eller arrangemang. Frågorna handlar om regler och dess tillämpning som på olika sätt kan eller faktiskt förhindrar möjligheten att bevara och använda historiska fordon. Jag arbetar även med stöd till enskilda fordonsägare när regelverket eller dess tillämpning sätter hinder. Det kan vara i samband med ursprungskontroll och registrering.

Jag har varit aktiv i föreningslivet med start i Svenska Jaguarklubben på 1980-talet, och engagerat mig i allt, från funktionär till ordförande. Jag är medlem i ett tiotal föreningar, bland annat Motorhistoriska Sällskapet i Sverige där jag organiserat evenemang och MHS-marknaden samt sitter i valberedningen.

Med ett allmänt teknikintresse har jag betat av en engelsk, tysk, fransk, italiensk och japansk period med bil och mc. Är numera inne på äldre svenska polisfordon. Fokus är 1960–1970-tal, men jag gillar allt som luktar, låter och rör på sig oavsett om det är på väg, räls, sjön eller i luften.

Foto: Malin Erlfeldt

– Hur var det här då?

Jan rycker ut på tidningen Klassikers höstträff i Skokloster 2019 i samband med MHRFs insamling till Världens barn. Detta år fick en kompis bil tjänstgöra istället för den egna polisbilen som varit med tidigare år.