Götaströms Fordonshistoriska klubb


Om klubben

Götaströms Fordonshistoriska Klubb bildades 1995 ,som idag har över 500 medlemmar med ca 2600 fordon. Vi är en ideell sammanslutning utan ekonomiskt vinstintresse. Klubben skall i kulturbevarande anda sprida kunskap om och stimulera till bevarande av äldre intressanta fordon, motorer och föremål samt forska och dokumentera dess historia. Adress: Götaströms Fordonshistoriska Klubb Hantverkaregatan 18 B 568 32 Skillingaryd


Typ av klubb:
Regional klubb

Aktiva regioner:
Jönköpings län

Fordonstyper:
Alla

Anslutningsår:
1996

Grundat:
1987