Midälva Classic Motorcycle Club


Om klubben

Midälva Classic MC är en ideell sammanslutning av motorcykelhistoriskt intresserade, med uppgift att verka för att gamla eller tekniskt intressanta motorcyklar tillvaratas, bevaras och brukas.


Typ av klubb:
Regional klubb

Aktiva regioner:
Västernorrlands län

Fordonstyper:
Motorcykel Moped

Anslutningsår:
1989

Grundat:
1988