Svenska Hudson klubben


Om klubben

Svenska Hudsonklubben en ideell förening av personer med intresse av fordon med anknytning till Hudson Motor Car Company - Hudson, Essex och Terraplane. I maj brukar vi ha vår vårträff i Hallstavik, och kring augusti en sommarträff kombinerad med årsmöte. Hudsontidningen kommer med ett nummer per år, den är i A4-format och innehåller artiklar, tips, och reportage från våra träffar.


Typ av klubb:
Märkesklubb

Aktiva regioner:
Alla

Fordonstyper:
Personbil

Anslutningsår:
1994

Grundat:
1993