Lucka 10

Nu ha vi grus utanför vårt hus,
hjulen framkommer, hopp tra-la-la-la!

Grabbar i ring dansa omkring,
dansa omkring.

Grannen står grön av avund i stugan,
grannen står grön av avund i stugan.

Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la,
tra-la-la-la-la, la-la!

(Nu ha vi jul här i vårt hus)

Bilden ovan är tagen av Lars-Göran Andersson i samband med Jemtlands Veteranbilklubbs Tjälasvängen 2017. Närmast i bild en Monark armémotorcykel typ 962, MC 356A, från 1963.

Obs! Bilden är till för att bidra till julstämningen och har inget i övrigt med texternas innehåll att göra.

Försäkringsbelopp

Maximalt försäkringsbelopp anges som antal prisbasbelopp. Prisbasbeloppet fastställs årligen av regeringen. Vid ansökan om MHRF-försäkringen anger fordonets ägare vad denne anser sig kunna sälja fordonet för i Sverige i dag utifrån det historiska fordonets skick med mera. Det är alltid rimligt aktuellt marknadsvärde i Sverige omedelbart före skadan som gäller vid skadeersättning efter en totalskada. Maximalt försäkringsbelopp i MHRF-försäkringen är 100 prisbasbelopp.

Det går att höja försäkringsbelopp för samtliga fordon, men inte för alla försäkringar. Detta genom att köpa till extra basbelopp, alltid parvis. Det vill säga med två prisbasbelopp åt gången. Priset varierar beroende av de olika intervallerna. För aktuell information se informationsbroschyren via mhrf.se/forsakring. Absolut smidigast är att använda sig av vår försäkringskalkylator nedan!

Klicka på bilden eller rikta din smarta mobil mot QR-koden och få snabbt försäkringspremien till ditt historiska fordon uträknat!

Den ledande försäkringen

MHRF-försäkringen, Sveriges äldsta – och största – försäkring för historiska fordon, drivs av Motorhistoriska Riksförbundet i samarbete med Folksam och erbjuder ett försäkringsalternativ för de flesta fordonen oavsett. Även för blivande klassiker (bil och motorcykel) tio år och äldre.

Läs mer om våra försäkringsalternativ och villkor här!

Tillbaka till julkalendern?

Klicka på bilden. Och nej, det går inte att öppna luckorna i förväg.

Lämna en kommentar