Maria Nordqvist på SMC. Foto: pressbild.

MHRF tackar Maria Nordqvist på SMC

MHRF hedrar Maria Nordqvist, som i dag gör sin sista arbetsdag på SMC, med att ge en gåva till Rättsfonden.

Motorhistoriska Riksförbundets långvariga och mycket goda relation i de för organisationerna gemensamma frågorna har återkommande på ett berikande och framgångsrikt sätt förvaltats av Maria Nordqvist. Maria, vars röst vi ständigt hört, har varit den som under decennier med ett oförtröttligt engagemang verkat för alla motorcyklisters bästa!

När Maria på vår framställan avböjt en personlig uppvaktning, då hon nu lämnar yrkeslivet bakom sig, önskar vi hedra henne genom ett bidrag till SMCs rättsfond om 5 000 kronor. Fondens mål, att för motorcyklister när så särskilt krävs verka för gynnande prejudikat i rättsfrågor, är i sak en direkt spegelbild av Marias dagliga insatser. Ingen utmaning har varit för liten och ingen har varit för stor för Maria.

Jan Tägt generalsekreterare MHRF

Klicka på bilden för att se den ursprungliga hälsningen.

Tack för uppvaktning

Stort tack för gott, trevligt och konstruktivt samarbete genom
åren och tusen tack för uppvaktning i samband med min
pensionering från Sveriges MotorCyklister!

Maria Nordqvist SMC 1 december 1999–31 december 2022

Läs mer, bland annat om SMCs rättsfond, här.

Lämna en kommentar