Från vänster (medurs runt bordet) Malin Erlfeldt, kanslichef MHRF, Erika Olsson, Folksam, Ellinor Thorslund, MHRF-försäkringen, Fredrik Westerlind, Folksam, Andreas Torkilsson, Folksam, Karl Ask, MHRF-försäkringen, Tommy Rudström, Folksam, Kurt Sjöberg, förbundsordförande MHRF och Per Petersson, vice förbundsordförande MHRF. Foto: Göran Schüsseleder.

MHRFs vårmöte med Folksam

Två gånger om året möts representanter från MHRF och Folksam för utvecklingssamtal gällande MHRF-försäkringen, marknadens ledande – och äldsta – försäkring för historiska fordon.

I dagarna två har har representanter från Motorhistoriska Riksförbundet och Folksam haft utvecklingssamtal kring MHRF-försäkringen. Bland de gemensamma målen är att utveckla det förebyggande skadearbetet vilket innebär att hålla fordonen i ett gott skick. I sammanhanget lyfte Folksam att de utvecklat produktutbudet i sin säkerhetsbutik. Från MHRFs sida finns sedan tidigare Egenkontrollen att tillgå via förbundets ägarguider.

– Skadereglering är en av våra viktigaste punkter, säger Karl Ask, försäkringshandläggare på MHRF-försäkringen. Extra kul för alla parter, inte minst försäkringstagarna, är att det varit få skador vilket är en förutsättning för att hålla premierna fortsatt låga.

Nästa års premier presenteras den 1 maj nästa år. Utöver flera förmånliga nyheter som diskuteras fram på dessa möten som hålls varje vår och höst. Årets nyheter hittar du nedan!

Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF

Foto: Malin Erlfeldt

I backspegeln

I Tekniska museets utställning Zero City – I backspegeln visas historiska ikoner som den första bilen som rusade fram på Stockholms gator, den första svensktillverkade brandbilen och Torsten Kreugers Bentley. Här kan man även återuppleva nostalgiska minnen bland vardagsbilar, mopeder och cyklar från olika generationer. Tekniska museet har en världsunik fordonssamling med några av de bäst bevarade exemplaren som finns av ikoniska fordon, något som mötesdeltagarna kunde konstatera.

Obs! Medlem i MHRF-ansluten klubb kan se utställningen till rabatterat pris.

Lämna en kommentar

Lämna en kommentar

Lämna en kommentar