Beatrice Ask, landshövding i Södermanlands län, tar en provtur med Norbergska ångvagnen på Stora torget i Marifred.

Beatrice Ask, landshövding i Södermanlands län, håller tal från Norbergska ångvagnens kuskbock. Foto: Jan Tägt.

MHRF, landshövding och poliseskort vid invigning av ångvagn

Efter tio års byggnation, i samband med hamnträffen i Nyköping med tema svenska fordon, invigdes den Norbergska ångvagnen. Landshövding Beatrice Ask var på plats liksom Jan Tägt, med sin polisamazon, från Motorhistoriska Riksförbundet.

Onsdagen den 5 juni samlades många nyfikna på Stora torget framför rådhuset i Nyköping för att se Sveriges första projekterade ångvagn från 1838, den Norbergska ångvagnen. Tio år har det tagit Automobilsällskapet i Nyköpings Ångvagnssektion att få detta ångande kulturarv på rull och ångvagnen kunde nu formellt förklaras invigd av klubbens ordförande Urban Nyblom.

Landshövding, MHRF och poliseskort

Beatrice Ask, Södermanlands läns landshövding, gav sittandes på ångvagnens kuskbock ett historiskt inspirerande tal med en tydlig signal om att inkludera och lyfta fram förmågorna och kompetensen hos dagens motorintresserade ungdomar. Även Jan Tägt, Motorhistoriska Riksförbundets sakkunnige inom fordon och regelverk, berömde i sitt tal Ångvagnssektionen för deras idoga arbete. De båda hann utbyta några ord om den fordonshistoriska rörelsen och Ask gladdes över MHRFs jubileumsbok Vägval under 50 år (klicka för att läsa PDF-versionen!).

Efter talen bar det av mot hamnen där Automobilsällskapet i Nyköpings hamnträffar hålls. Jan Tägt, och hans polisamazon från 1965, tjänstgjorde som förbil och eskorterade ångvagnen i lugna 2–10 km/h. Sakta i motlut och full fart när det bar utför! Följebilar utgjordes av en Morris Cowley från 1925 och en klassisk T-Ford från 1922.

Tema i hamnen denna onsdag var svenska fordon varför den Norbergska ångvagnen fick stort sällskap av många Saab- och Volvobilar utöver entusiastiska besökare, från barnvagn till Permobile!

Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF

Upplev Norbergska ångvagnen!

Nästa gång du kan se ångvagnen i rörelse är i Skavsta i samband med Skavstadagen den 31 augusti samt under Kulturnatten i Norrköping 27–29 september. Under sommaren finns den även utställd i Stadsvakten, Nyköpings Kulturarvsmuseum.

Läs mer om ångvagnen här. Klicka på bilden för att läsa senaste numret av ÅNGtusiasten, där det står mer om invigningen!

Lämna en kommentar

Lämna en kommentar

Lämna en kommentar