Med i Transporthistoriskt Nätverks seminariums panel var Peter Ollén (M) från Kulturutskottet och Sten Bergheden (M) från Trafikutskottet samt riksantikvarien Susanne Thedéen. Moderator för seminariet var MHRFs förbundsordförande Kurt Sjöberg. Foto: Malin Erlfeldt.

Med i Transporthistoriskt Nätverks seminariums panel var Peter Ollén (M) från Kulturutskottet och Sten Bergheden (M) från Trafikutskottet samt riksantikvarien Susanne Thedéen. Moderator för seminariet var MHRFs förbundsordförande Kurt Sjöberg. Foton: Karl Ask.

MHRF med Transporthistoriskt Nätverk i Almedalen

Under torsdagen den 27 juni genomförde ThN ett seminarium i Almedalen om behovet av ett lagskydd för det rörliga kulturarvet.

Motorhistoriska Riksförbundet deltog under årets Almedalsveckan tillsammans med Transporthistoriskt Nätverk. Denna gång valde nätverket att inte ha en egen monter, utan fokuserade årets deltagande helt på uppsökande verksamhet och nätverkande genom att våra representanter gick runt i Visby och besökte olika evenemang och seminarier. Ett lyckat koncept som skapade flera nyttiga kontakter i vårt fortsatta arbete!

Hög tid för verkstad i riksdagen!

Under torsdagen den 27 juni genomförde nätverket ett seminarium om behovet av ett lagskydd för det rörliga kulturarvet. ThN presenterade nätverkets arbete med denna angelägna fråga och lyfte exempel från de fyra transportslagen som visar varför ett lagskydd behövs. ThN tryckte på att Riksantikvarieämbetets utredning i frågan, från 2018, ska tas upp igen efter att den bordlades under 2020. Det är hög tid för verkstad i riksdagen!

Moderator för seminariet var MHRFs förbundsordförande Kurt Sjöberg och i panelen satt riksantikvarie Susanne Thedeén samt riksdagsledamöterna Peter Ollén (M), Kulturutskottet och Sten Bergheden (M), Trafikutskottet. Alla tre visade stor förståelse för frågan och såg möjligheter att agera framåt. Riksantikvarien öppnade också upp för att få ett fortsatt uppdrag i frågan. Vi ser därför fram emot att ta upp kontakterna igen i höst.

Malin Erlfeldt samordnare ThN samt sakkunnig kulturarvsfrågor MHRF

Vi representerade MHRF

Klicka för att läsa mer om ThN!

Transporthistoriskt Nätverk

Målsättningen för nätverket, som består av organisationer med liknande utmaningar som Motorhistoriska Riksförbundet, är att lyfta och driva påtryckningar och frågeställningar som gemensamt påverkar bevarandet och driften av det rörliga kulturarvet. Detta sker till exempel genom politikeruppvaktning, bland annat i samband med Almedalsveckan.

Följ och gilla ThN

Följ senaste nytt inom det rörliga kulturarvet på Transporthistoriskt Nätverks egna sida på Facebook! Klicka på länken för att hamna på ThNs Facebooksida.

Följ och gilla MHRF

… om du inte redan gör det! Dessutom är det ett smidigt sätt att hålla koll på när det händer något inom Motorhistoriska Riksförbundet och det rullande kulturarvet. Klicka på länken för att hamna på MHRFs Facebooksida.

Lämna en kommentar

Lämna en kommentar

Lämna en kommentar