Jan Tägt, MHRFs sakkunnige inom fordon och regelverk, bjöds in att tala på LMKs Kjøretøyhistorisk konferanse 2024. Foto: Jørgen Bogen, LMK.

MHRF och norska LMK utbyter erfarenheter

Den 9 mars bjöds Motorhistoriska Riksförbundet in som talare om den föreslagna ELV-förordningen och betydelsen av internationellt samarbete vid Kjøretøyhistorisk konferanse 2024 i Oslo. Arrangör var MHRFs norska motsvarighet LMK, Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøy.

Våra norska kollegor i Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøy, LMK, genomförde den 9 mars en heldagskonferens i Oslo med vältalige Petter Schjerven som konferencier. Det var en välbesökt tillställning i en kulturhistorisk miljö förlagd till Håndverkarens festlokal i Oslo centrum med gott och väl 150 deltagare.

Efter en engagerande historisk inledning av konferencieren togs scenen över av Ingrid Dahl Hovland, vegdirektör på Statens vegvesen. Hovland lyfte fram vikten av det kulturarvsarbete som norska föreningar och fordonsägare gör och att Vegvesendet som myndighet har en given och engagerad roll. Något som även synnerligen tydliggörs genom satsningen på Norsk vegmuseum i Fåberg utanför Lillehammer.

Kulturminnefondet, E10 och ELV

Därpå var de Kulturminnefondets direktör Simen Bjørgen som berättade om förutsättningarna för att söka bidrag till det rullande kulturarvet. Särskilt intressant var att även privatperson kan söka bidrag. Kristin Bremer Nebben, adminstrativ direktör på Drivkraft Norge, lyfte vad som nu händer i Norge vid övergången från E5 till E10 som standard drivmedel och konsekvenser för fordonsägarna. LMKs generalsekreterare Stein Christian Husby återkom i frågan senare under dagen och deltagarna hade många funderingar.

Undertecknad inledde kort med de svenska erfarenheterna om drivmedelsutvecklingen med lägre energiinnehåll när vi i Sverige fick E10. Med EU-kommissionens förslag till ELV-förordning belystes därefter hur viktigt det internationella samarbetet är i en ständig föränderlig värd där kulturvärden ofta kommer till korta i avvägningen mot andra intressen. Motorhistoriska Riksförbundets mycket goda relationer med Norge och LMK och andra FIVA-medlemmar poängterades när förslag hotar det gemensamma internationellt erkända, Unesco, arbetet med att bevara det rörlig kulturarvet.

Siffror, uppgifter och statistik

Programmet avslutades med av Øyvind Solberg Thorsen, direktör på Opplysningsrådet för veitrafikken. OFV har samlat information om fordon och vägtrafik i Norge sedan 1948. De siffror, uppgifter och statistik som OFV kan ta fram är mycket omfattande och mer lättillgängligt än vad vi i Sverige samlat kan få från till exempel SCB, Trafikanalys, Transportstyrelsen och Mobility Sweden.

Dagen avslutades som den inleddes när LMKs styreledamot Carl A. Harbitz-Rasmussen tackade alla som deltagit och därpå hälsade oss välkomna till en gemensam middag.

Jan Tägt sakkunnig fordon och regelverk MHRF

Jørgen Bogen LMK (samtliga foton)

Mer från

Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøys Facebooksida kan du se mer från Kjøretøyhistorisk konferanse 2024 som hölls den 9 mars. Likaså på LMKs hemsida där du även kan läsa mer om LMK.

Foto: Jørgen Bogen, LMK

LMK med egna ord

Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøys generalsekreterare Stein Christian Husby sammanfattar:

– LMK er ingen medlemsorganisasjon, men derimot Norges største klubborganisasjon for motorhistoriske kjøretøyklubber. Ved gjennomgang av våre vedtekter, mandat i fastsatte strategi- og handlingsplaner og historiske meritter, vil man fort innse at vårt fokus er et vern av norsk kjøretøykultur, motorhistoriske kjøretøy og ivaretakelse av kunnskap og tradisjoner. Det er også her vi finner våre samarbeidspartnere – nasjonalt og internasjonalt.

Sammenblandingen med bilhobby og dagsaktuell kjøretøypolitikk er lett et minefelt, som et upolitisk LMK ikke vil blande seg inn i da dette faller utenfor vårt virkeområde. LMK vil ikke ikle seg for store klær vi ikke kan fylle, med resultat brutte lovnader og skuffelse. Her finnes det en rekke andre organisasjoner med både fokus og langt bedre troverdighet og gjennomslagskraft enn LMK noensinne vil få.

FIVA och MHRFs internationella arbete

Motorhistoriska Riksförbundet är medlem i FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) som är den samlade globala kraften för den fordonshistoriska rörelsens intressen. FIVA grundades 1966 och verkar under devisen ”protection, preservation and promotion”. Det vill säga att skydda bevara och främja det fordonshistoriska kulturarvet.

Klicka här för mer om FIVA och MHRFs internationella arbete.

Lämna en kommentar

Lämna en kommentar

Lämna en kommentar