Registreringsbesiktning

Registreringsbesiktning görs när ett fordon registreras för första gången i vägtrafikregistret eller när det har förändrats. Exempel på detta är om du vill registrera ett importerat fordon eller om fordonet är förändrat, exempelvis när du monterar dragkrok på ett historiskt fordon, vid motorbyte eller, från den 1 februari 2023, byte av en självbärande kaross.

”Vårt råd är att du – innan du bokar tid för registreringsbesiktning – först stämmer av med besiktningsföretaget om vilka handlingar de vill att du ska ha med dig vid besiktningstillfället.”

För att kunna beställa tid för en registreringsbesiktning av ett begagnat fordon som tidigare inte funnits i registret måste du först ha ansökt om en ursprungskontroll och fått denna godkänd.

Vårt råd är att du – innan du bokar tid för registreringsbesiktning – först stämmer av med besiktningsföretaget om vilka handlingar de vill att du ska ha med dig vid besiktningstillfället. Det kan vara en vågsedel som berättar om bilens tjänstevikt, eller andra viktiga dokument som inte lämnats in i samband med ursprungskontrollen. Tänk på att det är tjänstevikten som ska fastställas vid registreringsbesiktningen. Fordonet ska därför vara olastat när det vägs.

Är det en historisk traktor som ska registreras tar du kontakt med SMP, Svensk maskinprovning.