Diesel och biodrivmedelsinblandningar

Dieselbränslets reduktionsplikt kommer succesivt öka från 30,5 1 januari 2022 till 66 procent 2030 som en följd av den beslutade så kallade reduktionsplikten.

”Om du använder ditt dieseldrivna historiska fordon sällan kan mikroorganismtillväxt innebära omfattande och kostsamma saneringsarbeten.”

HVO 100

Motorhistoriska Riksförbundets rekommenderar att du använder fossilfria dieselkvaliteten HVO100 i ditt historiska fordon. Skälet är att drivmedlet bygger på kolväteföreningar och därför nästan kan ses som en kopia av den fossila dieseln. HVO består av vegetabiliska oljor förenade med väte. HVO 100 är ett enkelt sätt att minska klimatpåverkan och tål också att lagras under längre tid.

FAME/RME och FAME B100

Fördelen med dessa nyare dieselprodukter är minskade koldioxidutsläpp.

MHRFs erfarenhet är att dieseldrivna historiska fordon som tankas med FAME kan drabbas av tillväxt av mikroorganismer/alger i tanken på grund av förekomst av fritt flytande kondensvatten i äldre tankar. Igensatta pumpar och filter har därmed blivit ett vanligt förekommande problem. Drivmedlet tål inte lagring i mer än sex till tolv månader. Något att tänka på när fordonet ska långtidsförvaras under till exempel vintersäsongen.

Val av diesel

Om du använder ditt dieseldrivna historiska fordon sällan kan mikroorganismtillväxt innebära omfattande och kostsamma saneringsarbeten. Undvik detta genom att i möjligaste mån använda dieselkvaliteten HVO100.