Möjlighet att återfå ursprungsdokument från Transportstyrelsen

Sedan 2020, efter flera års påverkansarbete från MHRF, kan den som lämnat in originalhandlingar till Transportstyrelsen i samband med ansökan om ursprungskontroll också ansöka om att få dem återlämnade. Man har dock bara ett år på sig.

”Ansökan kan göras tidigast tio år – och senast elva – efter det att fordonet genomgått registreringsbesiktningen och erhållit nummerskyltar… ”

Sedan den 1 februari 2020 kan Transportstyrelsen lämna tillbaka originaldokument som skickats in vid en ursprungskontroll. Det var i samband med att Transportstyrelsen tog över ursprungskontrollen av besiktningsföretagen 2008 som Riksarkivet beslutade att insända originalhandlingar, till exempel registreringsbevis, skulle destrueras efter tio år. Lika länge har Motorhistoriska Riksförbundet arbetat för att historiska dokument ska kunna lämnas tillbaka.

I mars 2019 blev det klart att Transportstyrelsen hörsammar MHRFs önskemål.

– Att man kan återfå originalhandlingar är en framgång av stor betydelse då det kan handla om stora fordonshistoriska värden, säger MHRFs sakkunnige inom fordons- och teknikfrågor Jan Tägt som varit engagerad i frågan sedan start.

Detta krävs för att få tillbaka fordonsdokument

För att ansöka om att få tillbaka fordonsdokument gäller bland annat att originalhandlingarna ska ha ett fordonshistoriskt värde och att fordonet normalt ska vara 30 år eller äldre vid ansökan om återlämnade. Ansökan kan göras tidigast tio år – och senast elva – efter det att fordonet genomgått registreringsbesiktningen och erhållit nummerskyltar vilket det innebär att man bara har ett år på sig.

Möjligheten att få tillbaka fordonshistoriska handlingar är kostnadsfri.